Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 02/01/2023

Automašīnas reģistrēšana – formalitātes un dokumenti

Parasti Eiropas Savienībā automašīna jums jāreģistrē tajā valstī, kur atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta.

ES līmenī nav nekādu tiesību aktu, kas regulētu transportlīdzekļu reģistrāciju. Tepat tālāk sniegtā informācija apkopo dažādās ES valstīs pieņemto praksi.

Iepazīstieties ar noteikumiem jūsu valstī un valstī, uz kuru pārceļaties.

Izvēlieties valsti

Lai reģistrētu automašīnu, jums vajadzēs iesniegt vairākus dokumentus.

Tehniskās apskates sertifikāts un apliecinājums par tehnisko apskati

Jūs kā automašīnas īpašnieks esat atbildīgs par auto uzturēšanu labā tehniskā stāvoklī, kā arī par tehniskās apskates veikšanu 4 gadus pēc pirmās reģistrācijas datuma un pēc tam – ik pēc 2 gadiem.

Ja pārceļaties uz citu ES valsti un vēlaties tur pārreģistrēt savu automašīnu, jums attiecīgās valsts iestādēm būs jāiesniedz apliecinājums, ka jūsu auto ir sekmīgi izturējis tehnisko apskati jūsu iepriekšējā dzīvesvietas valstī.

Uzmanību

Tehnisko apskašu biežums dažādās ES valstīs var ievērojami atšķirties.

Apliecinājums par apskati ir jānovieto automašīnā redzamā vietā, un tajā jābūt norādītiem tehniskās apskates rezultātiem, transportlīdzekļa identifikācijai un nākamās apskates datumam. Tehniskās apskates sertifikāta derīgums principā tiek atzīts arī tad, ja transportlīdzeklim mainās īpašnieks.

Reģistrācijas apliecība

Reģistrējot auto Eiropas Savienībā, atbildīgās iestādes jums izsniegs reģistrācijas apliecību. Atkarībā no konkrētas valsts noteikumiem reģistrācijas apliecībai ir viena vai divas daļas. Kad ceļojat vai pārceļaties uz citu ES valsti, citām ES valstīm ir jāatzīst jūsu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība. Ja vēlaties pārreģistrēt jūsu automašīnu citā ES valstī, jums jaunās valsts iestādēm būs jāiesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģināls. Ja jūsu apliecībai ir divas daļas, jums ir jāiesniedz tās abas. Noskaidrojiet, kādas ir konkrētās prasības jaunajā valstī, jo atsevišķas ES valstis var pieprasīt papildu dokumentus, pirms tās pārreģistrē jūsu auto.

Ceļojot ar auto vai pārceļoties uz ārzemēm, jums jāņem līdzi transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība. Ja dokumentam ir divas daļas, pietiek ar I daļu.

Īpašumtiesības apliecinošs dokuments

Jums, iespējams, būs jāpierāda, ka esat transportlīdzekļa likumīgais īpašnieks. Ja vēlaties izmantot rēķinu par automašīnas iegādi, tajā jābūt skaidri norādītam tirgotāja PVN maksātāja numuram.

Dokuments, kas apliecina, ka samaksāts PVN

Valstu iestādes, reģistrējot automašīnu, drīkst pārbaudīt, vai par to ir samaksāts PVN. Noteikumi par PVN atšķiras atkarībā no tā, vai automašīna ir jauna vai lietota un vai jūs to pērkat no profesionāla autotirgotāja vai no privātpersonas.

Saistībā ar PVN auto par jaunu uzskata, ja ar to nobraukti ne vairāk kā 6000 km VAI tas lietots ne ilgāk par 6 mēnešiem. Noskaidrojiet, kur jums ir jāsamaksā PVN par automašīnu, kas iegādāta citā ES valstī.

Apdrošināšanas apliecinājums

Reģistrējot automašīnu, jums vajadzēs uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka tā ir apdrošināta. Iestādēm ir jāatzīst polises, ko izdevusi apdrošināšanas sabiedrība,

Jaunām automašīnām: atbilstības sertifikāts

Atbilstības sertifikāts, ko izdevis ražotājs, apliecina, ka transportlīdzekļa tehniskās īpašības atbilst drošības un vides aizsardzības standartiem. Tas var būt Eiropas (EK sertifikāts) vai nacionālais atbilstības sertifikāts.

EK atbilstības sertifikāts

EK atbilstības sertifikāts ir derīgs visās ES valstīs. Ja jūsu automašīnai ir derīgs EK atbilstības sertifikāts, valsts iestādes nedrīkst prasīt no jums papildu tehnisko dokumentāciju, ja vien jūsu automašīna nav pārbūvēta kopš izlaišanas no rūpnīcas (šajā gadījumā tās var prasīt, lai sertifikācijas procedūra tiktu veikta no jauna).

Nacionālais atbilstības sertifikāts

Nacionālais atbilstības sertifikāts ir derīgs tikai valstī, kas to izdevusi. Parasti to izdod autobusiem, kravas automašīnām, kravas mikroautobusiem, piekabēm un līdz 2009. gada maijam izgatavotiem individuāli pielāgotiem transportlīdzekļiem vai vēsturiskajiem spēkratiem.

Ja jūsu automašīna jau ir reģistrēta un jūs pārceļaties uz citu ES valsti, uzņemošās valsts iestādes pirms pārreģistrācijas visdrīzāk prasīs papildu tehniskās pārbaudes vai sertifikātus.

Uzmanību

Šajā lapā sniegtā informācija neattiecas uz Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kas dzīvo ES, un uz ES pilsoņiem, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē. Šajos gadījumos ir piemērojami attiecīgās valsts noteikumi.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: