Pēdējā pārbaude : 04/04/2018

Eiropas profesionālā karte - EPC

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

  • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsen
  • ES publikācijas par "Brexit"
  • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"en

Izmantojot Eiropas profesionālās kartes (EPC) elektronisko procedūru, varat panākt, lai jūsu profesionālo kvalifikāciju atzīst citā ES valstī. Tā var vieglāk un ātrāk nokārtot kvalifikācijas atzīšanu nekā tradicionālajā procedūrā, un EPC procedūra ir pārredzamāka: jūs varat sekot līdzi sava pieteikuma virzībai internetā un atkārtoti izmantot jau augšupielādētus dokumentus, lai iesniegtu jaunus pieteikumus citās valstīs.

Pagaidām varat izmantot ES procedūru tikai tad, ja esat:

Citu profesiju pārstāvjiem savas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai būs jāizmanto standartprocedūras. Nākotnē EPC procedūru varētu attiecināt arī uz citām profesijām.

Jūs varat izmantot EPC procedūru, ja:

Piemērs:

VAI

Piemērs:

EPC nav fiziska karte, ko var paņemt rokā. Tas ir elektronisks apliecinājums, ka esat nokārtojis administratīvās pārbaudes un ka valsts, kurā vēlaties strādāt, – uzņēmēja valsts – atzīst jūsu profesionālo kvalifikāciju (vai arī jūs atbilstat nosacījumiem, lai īslaicīgi sniegtu pakalpojumus šajā valstī).Kad pieteikums būs apstiprināts, jūs varēsit sagatavot EPC sertifikātu PDF formātā. Tajā būs ietverts arī atsauces numurs, pēc kura jūsu potenciālie darba devēji varēs pārbaudīt jūsu EPC derīgumu tiešsaistē.

Ja īsti nav skaidrs, vai jums vajadzētu pieteikties uz EPC pagaidu mobilitātes vai uzņēmējdarbības nolūkā, varat lūgt padomu valsts iestādēsen.

Ja grasāties apmesties jaunajā valstī uz ilgāku laiku (uzņēmējdarbība), pilnīgi iespējams, ka jums būs jāreģistrējas kādā profesionālajā apvienībā vai jāiztur papildu pārbaudes, iekams varēsit sākt strādāt profesijā. Varat arī pavaicāt attiecīgās valsts iestādēsen, vai tas attiecas uz jūsu gadījumu.

Aiz ES robežām iegūta kvalifikācija

Ja kvalifikāciju ieguvāt ārpus ES, varat pieteikties EPC ar nosacījumu, ka:

Eiropas profesionālās kartes priekšrocības

Procedūras un termiņi

Kāda ir jūsu situācija?

Pagaidu mobilitāte: jūs vēlaties strādāt ārzemēs īslaicīgi un neregulāri

Pēc pieteikuma iesniegšanas

1 nedēļas laikā: jūsu izcelsmes valsts iestāde apstiprina jūsu pieteikuma saņemšanu, informē jūs par trūkstošiem dokumentiem (ja tādi ir) un maksu, ko tā prasa.

Turklāt jūsu lietu pārbaudīs arī uzņēmējas valsts iestādes, ja attiecīgajai profesijai varētu būt ietekme uz sabiedrības veselību un drošību un jūs nevarat izmantot automātisko atzīšanu.

Ja uzņēmējā valstī pārbaudes nav vajadzīgas, jūsu izcelsmes valsts iestāde izskatīs pieteikumu un pieņems galīgo lēmumu ne ilgāk kā 3 nedēļu laikā.

Ja ir jāveic pārbaudes uzņēmējā valstī, izcelsmes valsts iestādei ir atvēlēts ne vairāk kā 1 mēnesis, lai izskatītu pieteikumu un pārsūtītu to uzņēmējai valstij.

Uzņēmēja valsts pieņems galīgo lēmumu ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā (2 mēneši + divi pagarinājumi ik pa 2 nedēļām).

Ja uzņēmējas valsts iestādes uzskata, ka jūsu izglītība, apmācība un profesionālā pieredze neatbilst šīs valsts standartiem, tās var pieprasīt, lai izturat zināšanu pārbaudi vai izejat adaptācijas praksi.

Uzņēmējdarbība (jeb pastāvīgs darbs): gribat apmesties uz dzīvi citā ES valstī un tur pastāvīgi strādāt savā profesijā

Pēc pieteikuma iesniegšanas

1 nedēļas laikā: jūsu izcelsmes valsts iestāde apstiprina jūsu pieteikuma saņemšanu, informē jūs par trūkstošiem dokumentiem (ja tādi ir) un maksu, ko tā prasa.

Jūsu izcelsmes valsts iestādei ir atvēlēts, augstākais, 1 mēnesis, lai pārbaudītu pieteikumu un pārsūtītu to uzņēmējai valstij.

Ja esat farmaceits vai medicīnas māsa un varat izmantot automātisko atzīšanu, uzņēmējai valstij jāpieņem galīgais lēmums ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā (1 mēnesis + divreiz 2 nedēļu pagarinājumsen).

Ja nevarat izmantot automātisko atzīšanu, uzņēmējai valstij jāpieņem galīgais lēmums ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā (2 mēneši + divreiz 2 nedēļu pagarinājumsen).

Ja uzņēmējas valsts iestādes uzskata, ka jūsu izglītība, apmācība un profesionālā pieredze neatbilst šīs valsts standartiem, tās var pieprasīt, lai izturat zināšanu pārbaudi vai izejat adaptācijas praksi).

Ja uzņēmējas valsts iestādes nav pieņēmušas lēmumu juridiski noteiktajā termiņā, jūsu kvalifikācija tiks atzīta klusējot un jūs varēsit no sava konta izveidot EPC sertifikātu.

Ja iestādes noraidīs jūsu pieteikumu, tām būs jāpaskaidro šāda lēmuma iemesli un jāiepazīstina jūs ar pārsūdzības iespējām.

Cik ilgi varat izmantot Eiropas profesionālo karti (EPC)?

EPC būs spēkā:

Kā pieteikties Eiropas profesionālajai kartei

Lai pieteiktos EPC, jums vispirms jāieiet EU Loginen, Eiropas Komisijas autentificēšanas sistēmā. Jums būs jāizveido konts, ja tāda vēl nav.

Pēc tam dažas minūtes nāksies atvēlēt EPC profila izveidošanai, ievadot savus personas datus un kontaktinformāciju.

Kad profils būs sagatavots, varēsit izveidot pieteikumu, augšupielādēt attiecīgo dokumentu ieskenētās kopijas un iesniegt tos savas izcelsmes valsts iestādei.

Visus apliecinošos dokumentus vēlams ieskenēt un augšupielādēt katru atsevišķā failā.

Profilā jūs jebkurā brīdī drīkstat aktualizēt savu kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru). Kad būs iesniegts pirmais pieteikums, personas datus (tādus kā personas apliecības vai pases numurs, uzvārds vai pilsonība, kas parādās sertifikātā) pats vairs nevarēsit atjaunināt, bet to varēs izdarīt iestāde, kas izskata jūsu lietu.

Par katru iesniegto pieteikumu no jums samaksu var prasīt gan jūsu izcelsmes valsts, gan uzņēmējas valsts iestādes, kas pārbaudīs jūsu lietu. Tādā gadījumā no abām saņemsit atsevišķus rēķinus.

Iestādes var arī lūgt, lai iesniedzat apliecinātas dokumentu kopijas, ja tās nevarēs pārbaudīt jūsu dokumentu derīgumu.

Pārbaudiet, kādi dokumenti jums ir vajadzīgi un kāda ir maksa

SITUĀCIJAS MODELĒŠANAS RĪKS

Ja modelēšanas rīks jums nepiedāvā konkrētas iespējas, tas nozīmē, ka attiecīgās valstis vēl nav sniegušas attiecīgo informāciju. Taču jums ir pieejama EPC procedūra, un jūs varat iesniegt pieteikumu – iestādes jūs informēs par prasītajiem dokumentiem un samaksu.

Jūsu profesija uzņēmējā valstī nav reglamentēta
Tiek apstrādāta valsts iestāžu sniegtā informācija

PIEKĻUVE EPC PROCEDŪRAI

Ļaujiet darba devējiem pārbaudīt jūsu EPC derīgumu

Darba devēji, profesionālās organizācijas vai citas ieinteresētās personas var tiešsaistē pārbaudīt jūsu EPC derīgumu, ievadot sertifikāta atsauces numuru.

Lai pārbaudītu jūsu EPC, viņiem būs nepieciešami arī personas identifikācijas dati (personas apliecības vai pases numurs), ko iesniedzāt reizē ar pieteikumu.

PĀRBAUDĪT EPC DERĪGUMU

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: