Pēdējā pārbaude: 15/07/2022

Eiropas profesionālā karte - EPC

Ja jūsu profesija ir reglamentēta un jums nepieciešams iesniegt lūgumu, lai atzīst jūsu profesionālo kvalifikāciju, varat iesniegt šādu prasību, izmantojot Eiropas profesionālo karti (EPC). EPC ir elektroniska procedūra, kuru varat izmantot, lai jūsu profesionālo kvalifikāciju reglamentētā profesijā atzīst citā ES valstī.

Pagaidām varat izmantot ES procedūru tikai tad, ja esat:

Eiropas profesionālās kartes priekšrocības

Jūsu izcelsmes valsts iestādes palīdzēs jums sagatavot pieteikumu un pārbaudīs, vai tas ir pareizs un aizpildīts pilnīgi. Tās arī apliecinās jūsu dokumentu autentiskumu un derīgumu.

Gatavojot nākamos iesniegumus, jums nebūs dokumenti augšupjāielādē atkal.

Ja uzņemošās valsts atbildīgās iestādes neizskata jūsu pieteikumu noteiktajā termiņā, kvalifikācija tiks atzīta automātiski, un jūs varēsit izveidot EPC sertifikātu savā tiešsaistes kontā.

Uzmanību

Ja iestādes atsakās izsniegt EPC, atsaucoties uz jūsu iesniegumu, tām ir jānorāda iemesli un jāsniedz informācija, kā šo lēmumu var pārsūdzēt.

Pašlaik EPC procedūra ir pieejama tikai dažām profesijām.

Noskaidrojiet, vai varat iesniegt prasību, izmantojot EPC

Izvēlieties situāciju

Vai profesionālo kvalifikāciju ieguvāt kādā ​ES valstī?

Izvēlieties situāciju

Jūs nevarat pieprasīt EPC. Jums ir jāizmanto parastā pieteikuma iesniegšanas procedūra.

Varat pieprasīt EPC neatkarīgi no tā, vai uzņemošajā valstī pakalpojumus gribat sniegt īslaicīgi vai pastāvīgi.

Ar EPC procedūru kvalifikācijas atzīšanu var panākt vieglāk un ātrāk nekā parastajā pieteikuma iesniegšanas procedūrā, un EPC procedūra ir pārredzamāka: jūs varat internetā sekot līdzi sava pieteikuma virzībai un atkārtoti izmantot jau augšupielādētus dokumentus, lai iesniegtu jaunus pieteikumus citās valstīs.

Uzmanību

EPC ir elektronisks sertifikāts, nevis fiziska karte, ko var paņemt rokā. Tas ir elektronisks apliecinājums, ka esat nokārtojis profesionālās kvalifikācijas pārbaudei vajadzīgās administratīvās procedūras un atbilstat nosacījumiem, lai attiecīgajā valstī drīkstētu īslaicīgi vai pastāvīgi sniegt pakalpojumus.

Kad pieprasījums būs apstiprināts, jūs varēsit sagatavot EPC sertifikātu PDF formātā. Tajā būs ietverts atsauces numurs, pēc kura jūsu potenciālie darba devēji varēs tiešsaistē pārbaudīt jūsu EPC derīgumu.

Ja jums īsti nav skaidrs, vai jums vajadzētu pieprasīt EPC pagaidu mobilitātes vai uzņēmējdarbības nolūkā, varat lūgt padomu valsts iestādēm.

Ja grasāties apmesties jaunajā valstī uz ilgāku laiku (uzņēmējdarbība), pilnīgi iespējams, ka jums būs jāreģistrējas kādā profesionālajā apvienībā vai jāiztur papildu pārbaudes, iekams varēsit sākt strādāt profesijā. Varat arī pavaicāt attiecīgās valsts iestādēm, vai tas attiecas uz jūsu gadījumu.

EPC nav obligāta. Proti, jūs varat izvēlēties, vai kvalifikācijas atzīšanai izmantot EPC procedūru, vai parasto procedūru (kurā iesniedz papīra dokumentus).

Jūs nevarat pieprasīt EPC. Jums vispirms ir jāpanāk, ka jūsu kvalifikāciju atzīst kādā ES valstī, un tur jānostrādā vismaz 3 gadus. Tikai tad varat pieprasīt EPC.

EPC varat pieprasīt tikai tad, ja esat medicīnas māsa, farmaceits, fizioterapeits, kalnu gids vai nekustamā īpašuma aģents. Ja esat citas profesijas pārstāvis, jums ir jāizmanto parastā pieteikuma iesniegšanas procedūra.

EPC pieprasīšana

Lai pieprasītu EPC, jums jāizdara šādas lietas:

Sīkāka informācija EPC ​lietotāja rokasgrāmata speciālistiemAtidaryti kaip išorės nuorodą.

Uzmanību

Kad būs iesniegts pirmais pieteikums, personas datus (tādus kā personas apliecības vai pases numurs, uzvārds vai pilsonība, kas parādās sertifikātā) pats vairs nevarēsit atjaunināt. Jums būs jālūdz, lai šīs ziņas atjaunina iestāde, kas izskata jūsu lietu.

Par katru iesniegto pieteikumu no jums maksu, iespējams, prasīs gan jūsu izcelsmes valsts, gan uzņemošās valsts iestādes, kas izskatīs jūsu lietu. Tādā gadījumā no abām saņemsit atsevišķus rēķinus.

Iestādes var arī lūgt, lai iesniedzat apliecinātas dokumentu kopijas, ja tās nevarēs pārbaudīt jūsu dokumentu derīgumu.

EPC ir spēkā:

Ja uzņemošās valsts iestādes nav pieņēmušas lēmumu juridiski noteiktajā termiņā, jūsu kvalifikācija tiks atzīta klusējot un jūs varēsit no sava tiešsaistes konta izveidot EPC sertifikātu.

Ja iestādes noraidīs jūsu pieteikumu, tām būs jāpaskaidro šāda lēmuma iemesli un jāiepazīstina jūs ar pārsūdzības iespējām.

Procedūras un termiņi

Kāda ir jūsu situācija?

Es pārceļos uz pastāvīgu dzīvi un gribu praktizēt savu profesiju jaunajā mītnesvalstī

Kas notiek, kad esat iesniedzis pieteikumu

  • 1 nedēļas laikā: jūsu izcelsmes valsts iestāde apstiprina jūsu pieteikuma saņemšanu, informē jūs par trūkstošiem dokumentiem (ja tādi ir) un maksu, ko tā prasa;
  • jūsu izcelsmes valsts iestādei ir 1 mēnesis, lai pārbaudītu pieteikumu un pārsūtītu to uzņemošajai valstij;
  • ja esat farmaceits vai medicīnas māsa un varat izmantot automātisko atzīšanu, uzņemošajai valstij jāpieņem galīgais lēmums ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā (1 mēnesis + divreiz 2 nedēļu pagarinājums).
  • Ja nevarat izmantot automātisko atzīšanu, uzņemošajai valstij jāpieņem galīgais lēmums ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā (2 mēneši + divreiz 2 nedēļu pagarinājums).
  • Ja uzņemošās valsts iestādes uzskata, ka jūsu izglītība, apmācība un profesionālā pieredze neatbilst šīs valsts standartiem, tās var pieprasīt, lai izturat zināšanu pārbaudi vai izejat adaptācijas praksi).

Vēlos uzņemošajā valstī pakalpojumus sniegt īslaicīgi

Kas notiek, kad esat iesniedzis pieteikumu

  • 1 nedēļas laikā: jūsu izcelsmes valsts iestāde apstiprina jūsu pieteikuma saņemšanu, informē jūs par trūkstošiem dokumentiem (ja tādi ir) un maksu, ko tā prasa;
  • jūsu lietu pārbaudīs arī uzņemošās valsts iestādes, ja attiecīgajai profesijai varētu būt ietekme uz sabiedrības veselību un drošību un jūs nevarat izmantot automātisko atzīšanu;
  • ja uzņemošajā valstī pārbaudes nav vajadzīgas, jūsu izcelsmes valsts iestāde izskatīs pieteikumu un pieņems galīgo lēmumu ne ilgāk kā 3 nedēļu laikā;
  • ja ir jāveic pārbaudes uzņemošajā valstī, izcelsmes valsts iestādei ir ne vairāk kā 1 mēnesis, lai izskatītu pieteikumu un pārsūtītu to uzņemošajai valstij;
  • uzņemošā valsts pieņems galīgo lēmumu ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā (2 mēneši + divi pagarinājumi katru reizi par 2 nedēļām).

Ja iestādes noraidīs jūsu pieteikumu, tām būs jāpaskaidro šāda lēmuma iemesli un jāiepazīstina jūs ar pārsūdzības iespējām.

Ja uzņemošās valsts iestādes uzskata, ka jūsu izglītība, apmācība un profesionālā pieredze neatbilst šīs valsts standartiem, tās var pieprasīt, lai izturat zināšanu pārbaudi vai izejat adaptācijas praksi.

Ja uzņemošās valsts iestādes nav pieņēmušas lēmumu juridiski noteiktajā termiņā, jūsu kvalifikācija tiks atzīta klusējot un jūs varēsit no sava konta izveidot EPC sertifikātu.

Noskaidrojiet, kādas ir EPC formalitātes jūsu valstī

SITUĀCIJAS MODELĒŠANAS RĪKS

Uzmanību

Informācija ir indikatīva, maksas var būt mainījušās. Ja modelēšanas rīks jums nepiedāvā konkrētas iespējas, tas nozīmē, ka attiecīgās valstis vēl nav sniegušas attiecīgo informāciju. Taču jūs tāpat varat piekļūt EPC procedūrai un iesniegt pieteikumu. Iestādes jūs informēs par to, kādi dokumenti jāiesniedz un kādas maksas tiek piemērotas.

Jūsu profesija uzņēmējā valstī nav reglamentēta
Tiek apstrādāta valsts iestāžu sniegtā informācija

Piekļuve EPC procedūraiAtidaryti kaip išorės nuorodą

Ļaujiet darba devējiem pārbaudīt jūsu EPC derīgumu

Darba devēji, profesionālās organizācijas vai citas ieinteresētās personas var tiešsaistē pārbaudīt jūsu EPC derīgumu, ievadot sertifikāta atsauces numuru.

Lai pārbaudītu jūsu EPC, viņiem būs nepieciešami arī personas identifikācijas dati (personas apliecības vai pases numurs), ko iesniedzāt reizē ar pieteikumu.

Pārbaudīt EPC derīgumu

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: