Viimati ajakohastatud : 04/04/2018

Euroopa kutsekaart – EPC

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
  • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Euroopa kutsekaart on elektrooniline menetlus kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks teises ELi riigis. See on tavapärasest kutsekvalifikatsiooni tunnustamise korrast lihtsam ja kiirem ning läbipaistvam. Saate oma taotlust veebis jälgida ja juba üles laaditud dokumente kasutada kvalifikatsiooni tunnustamise taotlemiseks uues riigis.

Praegu saab Euroopa kutsekaardi menetlust kasutada ainult juhul, kui olete:

Teiste elukutsete esindajad peavad kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks kasutama tavamenetlust. Tulevikus võidakse Euroopa kutsekaardi menetlust laiendada ka muudele elukutsetele.

Saate Euroopa kutsekaardi menetlust kasutada järgmistel juhtudel:

Näited:

VÕI

Näide:

Euroopa kutsekaart on virtuaalne kaart. See on elektrooniline tõend selle kohta, et olete läbinud halduskontrolli ja teie kutsekvalifikatsiooni on tunnustanud liikmesriik, kus soovite tööle asuda (vastuvõttev riik), või et vastate selles riigis ajutiselt teenuste osutamise tingimustele.Kui taotlus on heaks kiidetud, saate luua PDF-vormingus Euroopa kutsekaardi tunnistuse. Sellel on viitenumber, mille abil teie tulevane tööandja saab Euroopa kutsekaardi kehtivust veebis kontrollida.

Kui te ei tea, kas peate taotlema Euroopa kutsekaarti ajutise liikuvuse või asutamise eesmärgil, küsige nõu riiklikelt asutustelten .

Kui soovite riiki pikaajaliselt tööle asuda (asutamine), võib teil enne oma kutsealal tegutsema hakkamist olla vaja end kutseorgani juures registreerida või läbida lisakontroll. Kontrollige riiklikelt asutustelten , kas teie puhul on see vajalik.

Väljaspool ELi omandatud kutsekvalifikatsioonid

Kui omandasite oma kutsekvalifikatsiooni väljaspool ELi, saate taotleda Euroopa kutsekaarti juhul, kui

Euroopa kutsekaardi eelised

Menetlused ja tähtajad

Teie olukord

Ajutine liikuvus: soovite välismaal tegutseda oma kutsealal ajutiselt või episoodiliselt

Pärast taotluse esitamist kulgeb menetlus järgmiselt.

Teie koduriigi ametiasutus kinnitab ühe nädala jooksul taotluse vastuvõtmist ning teatab vajaduse korral puuduvatest dokumentidest ja esitab teabe nende poolt nõutavate tasude kohta.

Vastuvõtva riigi ametiasutused kontrollivad samuti teie toimikut, et teada saada, kas teie elukutsel võib olla mõju rahvatervisele ja ohutusele, sest sellisel juhul ei saa teie puhul kasutada automaatset tunnustamist.

Kui vastuvõtva riigi kontroll ei ole vajalik, peab teie koduriigi ametiasutus taotluse läbi vaatama ja tegema lõpliku otsuse kolme nädala jooksul.

Kui vastuvõtva riigi kontroll on vajalik, on teie koduriigi ametiasutusel aega kuni üks kuu teie taotlus läbi vaadata ja saata see vastuvõtvale riigile.

Vastuvõttev riik peab lõpliku otsuse tegema kolme kuu jooksul (2 kuud + kaks korda lubatud kahenädalased pikendamised).

Kui vastuvõtva riigi ametiasutused leiavad, et teie haridustase, koolitused ja kutsealane kogemus ei vasta selles riigis nõutavale tasemele, võivad nad teil paluda läbida sobivustesti või kohanemispraktika.

Asutamine: soovite asuda tööle välismaale ja tegutseda seal oma kutsealal alaliselt

Pärast taotluse esitamist kulgeb menetlus järgmiselt.

Teie koduriigi ametiasutus kinnitab ühe nädala jooksul taotluse vastuvõtmist ning teatab vajaduse korral puuduvatest dokumentidest ja esitab teabe nende poolt nõutavate tasude kohta.

Teie koduriigi ametiasutusel on aega kuni üks kuu teie taotlus läbi vaadata ja saata see vastuvõtvale riigile.

Kui olete proviisor või õde ning teie puhul saab kasutada automaatset tunnustamist, peab vastuvõttev riik tegema lõpliku otsuse kahe kuu jooksul (1 kuu + kaks korda lubatud kahenädalased pikendamiseden).

Kui teie puhul ei saa kasutada automaatset tunnustamist, peab vastuvõttev riik tegema lõpliku otsuse kolme kuu jooksul (2 kuud + kaks korda lubatud kahenädalased pikendamiseden).

Kui vastuvõtva riigi ametiasutused leiavad, et teie haridustase, koolitused ja kutsealane kogemus ei vasta selles riigis nõutavale tasemele, võivad nad teil paluda läbida sobivustesti või kohanemispraktika.

Kui vastuvõtva riigi ametiasutused ei tee otsust õigusaktidega ettenähtud tähtajaks, tunnustatakse teie kutsekvalifikatsiooni automaatselt ja te saate luua Euroopa kutsekaardi tunnistuse oma veebikonto alt.

Kui ametiasutused lükkavad teie taotluse tagasi, peavad nad seda põhjendama ning selgitama edasikaebamise võimalusi.

Kui kaua saan Euroopa kutsekaarti kasutada?

Euroopa kutsekaart kehtib:

Kuidas Euroopa kutsekaarti taotleda?

Euroopa kutsekaardi taotlemiseks peate sisse logima Euroopa Komisjoni autentimissüsteemi EU Loginen. Kui olete uus kasutaja, peate looma kasutajanime ja salasõna.

Seejärel läheb paar minutit teie Euroopa kutsekaardi profiili täitmiseks isiku- ja kontaktandmetega.

Kui profiil on täidetud, saate luua taotluse, laadida üles vajalike dokumentide elektrooniliselt skaneeritud koopiad ja esitada need oma koduriigi ametiasutusele.

Iga tõendav dokument tuleb skaneerida ja laadida üles eraldi failina.

Saate oma profiilis igal ajal oma kontaktandmeid (e-posti aadress, telefoninumber) uuendada. Pärast esimese taotluse üleslaadimist ei saa te oma isikuandmeid (ID-kaardi või passi number, perekonnanimi, rahvus – need kuvatakse tunnistusel) enam ise uuendada. Uuendamist peate taotlema teie toimikuga tegelevalt ametiasutuselt.

Iga taotluse puhul võivad nii kodu- kui ka vastuvõtva riigi ametiasutused toimiku käsitlemise eest tasusid nõuda. Sellisel juhul saate igalt ametiasutuselt eraldi arve.

Ametiasutused võivad teilt küsida dokumentide notariaalselt kinnitatud koopiaid, kui neil ei õnnestu dokumentide kehtivust kontrollida.

Vajalike dokumentide ja tasude päring

Näidismenetlus

Kui näidismenetlus ei paku teile teatavaid võimalusi, tähendab see, et asjaomased riigid ei ole veel vastavat teavet esitanud. Teil on siiski juurdepääs Euroopa kutsekaardi menetlusele ja te saate esitada taotluse; ametiasutused teavitavad teid dokumendinõuetest ja tasudest.

Teie kutseala ei ole vastuvõtvas riigis reguleeritud.
Riigi ametiasutuste esitatud teavet töödeldakse.

EUROOPA KUTSEKAARDI JUURDE

Laske Euroopa kutsekaardi kehtivust kontrollida oma tööandjatel

Teie tööandjatel, kutseorganitel või muudel huvitatud isikutel on tunnistusel oleva viitenumbri abil võimalik teie Euroopa kutsekaardi kehtivust veebis kontrollida.

Euroopa kutsekaardi kontrollimiseks on neil vaja ka teie isikuandmeid (ID-kaardi või passi numbrit), mille sisestasite taotluse esitamise ajal.

KONTROLLI EUROOPA KUTSEKAARDI KEHTIVUST

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: