Viimati ajakohastatud: 15/07/2022

Euroopa kutsekaart (EPC)

Kui teie kutseala on reguleeritud ja peate taotlema oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamist, saate seda teha Euroopa kutsekaarti kasutades. Euroopa kutsekaart on elektrooniline menetlus reguleeritud kutseala kvalifikatsiooni tunnustamiseks teises ELi riigis.

Praegu saab Euroopa kutsekaardi menetlust kasutada ainult juhul, kui olete:

Euroopa kutsekaardi eelised

Teie riigi ametiasutused aitavad teil taotlust esitada ja kontrollivad, kas see on õigesti täidetud. Nad kontrollivad ka teie dokumentide autentsust ja kehtivust.

Uute taotluste jaoks ei pea te dokumente enam uuesti üles laadima.

Kui vastuvõtva riigi ametiasutused, kes tegelevad teie taotlusega, ei tee lõplikku otsust ettenähtud tähtajaks, tunnustatakse kutsekvalifikatsiooni automaatselt ja te saate oma veebikontolt luua Euroopa kutsekaardi tunnistuse.

Hoiatus

Kui ametiasutused keelduvad teie taotluse alusel Euroopa kutsekaardi väljaandmisest, peavad nad otsust põhjendama ja andma teile teavet otsuse edasikaebamise võimaluste kohta.

Euroopa kutsekaarti saab praegu taotleda ainult piiratud arvu kutsealade jaoks.

Uurige, kas teie kutseala jaoks on Euroopa kutsekaarti võimalik taotleda

Valige olukord

Kas saite oma kutsekvalifikatsiooni ELi riigist?

Valige olukord

Saate Euroopa kutsekaarti taotleda. Peate järgima tavapärast taotlemiskorda.

Saate Euroopa kutsekaarti taotleda, olenemata sellest, kas soovite vastuvõtvas riigis teenuseid osutada alaliselt või ajutiselt.

Euroopa kutsekaardi taotlemine on tavapärasest kutsekvalifikatsiooni tunnustamise korrast lihtsam ja kiirem ning läbipaistvam. Saate oma taotlust veebis jälgida ja juba üles laaditud dokumente kasutada kvalifikatsiooni tunnustamise taotlemiseks uues riigis.

Hoiatus

Euroopa kutsekaart on virtuaalne tõend, mitte päris kaart. See on elektrooniline tõend selle kohta, et olete läbinud kutsekvalifikatsiooni halduskontrolli ja vastate selles riigis teenuste (ajutise või alalise) osutamise korral nõutavatele tingimustele.

Kui taotlus on heaks kiidetud, saate luua PDF-vormingus Euroopa kutsekaardi tunnistuse. Sellel on viitenumber, mille abil teie tulevane tööandja saab Euroopa kutsekaardi kehtivust veebis kontrollida.

Kui te ei tea, kas teil on vaja teenuste alalise või ajutise osutamise jaoks Euroopa kutsekaarti taotleda, küsige nõu riiklikelt ametiasutustelt.

Kui soovite riiki pikaajaliselt tööle asuda (asutamine), peate võib olla enne oma kutsealal tegutsema hakkamist end kutseorgani juures registreerima või läbima lisakontrolli. Kontrollige riiklikelt ametiasutustelt, kas teie puhul on see vajalik.

Euroopa kutsekaardi kasutamine on vabatahtlik. Võite otsustada kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks kasutada tavapärast (paberipõhist) korda.

Te ei saa Euroopa kutsekaarti taotleda. Enne Euroopa kutsekaardi taotlemist peate kõigepealt laskma oma kutsekvalifikatsiooni teises ELi riigis tunnustada ja töötama seal vähemalt 3 aastat.

Saate kutsekaarti taotleda ainult juhul, kui olete üldõde, proviisor, füsioterapeut, mägigiid või kinnisvaramaakler. Kui teil on muu kutseala kvalifikatsioon, peate kasutama tunnustamise tavapärast taotlemiskorda.

Euroopa kutsekaardi taotlemine

Euroopa kutsekaardi taotlemiseks peate:

Riiklikelt ametiasutustelt Ava välislinginaleiate taotlemise kohta rohkem teavet.

Hoiatus

Pärast esimese taotluse üleslaadimist ei saa te oma isikuandmeid (ID-kaardi või passi number, perekonnanimi, rahvus – need kuvatakse tunnistusel) enam ise uuendada. Uuendamist peate taotlema teie toimikuga tegelevalt ametiasutuselt.

Iga taotluse puhul võivad nii kodu- kui ka vastuvõtva riigi ametiasutused toimiku käsitlemise eest tasusid nõuda. Sellisel juhul saate igalt ametiasutuselt eraldi arve.

Ametiasutused võivad teilt küsida dokumentide notariaalselt kinnitatud koopiaid, kui neil ei õnnestu dokumentide kehtivust kontrollida.

Euroopa kutsekaart kehtib:

Kui vastuvõtva riigi ametiasutused ei tee otsust õigusaktidega ettenähtud tähtajaks, tunnustatakse teie kutsekvalifikatsiooni automaatselt ja te saate luua Euroopa kutsekaardi tunnistuse oma veebikontolt.

Kui ametiasutused lükkavad teie taotluse tagasi, peavad nad seda põhjendama ning andma teavet edasikaebamise põhjuste ja võimaluste kohta.

Menetlused ja tähtajad

Teie olukord

Asun teise riiki elama alaliselt ja soovin uues riigis oma kutsealal tegutseda

Pärast taotluse esitamist kulgeb menetlus järgmiselt.

  • Ühe nädala jooksul: kinnitab teie koduriigi ametiasutus taotluse vastuvõtmist ning annab teada, kui mõned dokumendid on puudu, ja esitab teabe nõutavate tasude kohta;
  • teie koduriigi ametiasutusel on aega kuni üks kuu teie taotlus läbi vaadata ja saata see vastuvõtvale riigile;
  • kui olete proviisor või õde ning teie puhul saab kasutada automaatset tunnustamist, peab vastuvõttev riik tegema lõpliku otsuse kahe kuu jooksul (1 kuu + kaks korda lubatud kahenädalased pikendamised);
  • kui teie puhul ei saa kasutada automaatset tunnustamist, peab vastuvõttev riik tegema lõpliku otsuse kolme kuu jooksul (2 kuud + kaks korda lubatud kahenädalased pikendamised);
  • kui vastuvõtva riigi ametiasutused leiavad, et teie haridustase, koolitused ja kutsealane kogemus ei vasta selles riigis nõutavale tasemele, võivad nad teil paluda läbida sobivustesti või kohanemispraktika.

Soovin vastuvõtvas riigis teenuseid osutada ajutiselt

Pärast taotluse esitamist kulgeb menetlus järgmiselt.

  • Ühe nädala jooksul: kinnitab teie koduriigi ametiasutus taotluse vastuvõtmist ning annab teada, kui mõned dokumendid on puudu, ja esitab teabe nende poolt nõutavate tasude kohta;
  • vastuvõtva riigi ametiasutused kontrollivad samuti teie toimikut, et teada saada, kas teie kutsealal võib olla mõju rahvatervisele ja ohutusele, sest sellisel juhul ei saa teie puhul kasutada automaatset tunnustamist;
  • kui vastuvõtva riigi kontroll ei ole vajalik, peab teie koduriigi ametiasutus taotluse läbi vaatama ja tegema lõpliku otsuse kolme nädala jooksul;
  • kui vastuvõtva riigi kontroll on vajalik, on teie koduriigi ametiasutusel aega kuni üks kuu teie taotlus läbi vaadata ja saata see vastuvõtvale riigile;
  • vastuvõttev riik peab lõpliku otsuse tegema kolme kuu jooksul (2 kuud + kaks korda lubatud kahenädalased pikendamised).

Kui ametiasutused lükkavad teie taotluse tagasi, peavad nad seda põhjendama ning andma teavet edasikaebamise põhjuste ja võimaluste kohta.

Kui vastuvõtva riigi ametiasutused leiavad, et teie haridustase, koolitused ja kutsealane kogemus ei vasta selles riigis nõutavale tasemele, võivad nad teil paluda läbida sobivustesti või kohanemispraktika.

Kui vastuvõtva riigi ametiasutused ei tee otsust õigusaktidega ettenähtud tähtajaks, tunnustatakse teie kutsekvalifikatsiooni automaatselt ja te saate luua Euroopa kutsekaardi tunnistuse oma veebikonto alt.

Tehke kindlaks, milline on Euroopa kutsekaardi taotlemise kord teie riigis

Näidismenetlus

Hoiatus

Andmed on orienteerivad ja tasud võivad olla muutunud. Kui näidismenetlusest on mõni valik puudu, tähendab see, et asjaomased riigid ei ole veel vastavat teavet esitanud. Teil on siiski juurdepääs EPC menetlusele ja saate esitada taotluse; ametiasutused teavitavad Teid dokumendinõuetest ja praegu kohaldatavatest tasudest.

Teie kutseala ei ole vastuvõtvas riigis reguleeritud.
Riigi ametiasutuste esitatud teavet töödeldakse.

Euroopa kutsekaardi juurdeAva välislingina

Laske Euroopa kutsekaardi kehtivust kontrollida oma tööandjatel

Teie tööandjatel, kutseorganitel või muudel huvitatud isikutel on tunnistusel oleva viitenumbri abil võimalik teie Euroopa kutsekaardi kehtivust veebis kontrollida.

Euroopa kutsekaardi kontrollimiseks on neil vaja ka teie isikuandmeid (ID-kaardi või passi numbrit), mille sisestasite taotluse esitamise ajal.

Kontrolli Euroopa kutsekaardi kehtivust

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: