Viimati ajakohastatud: 29/03/2019

Riigihanked

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Alates 30. märtsist 2019 lõpetatakse kõigi ELi õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui ratifitseeritud väljaastumislepingus ei kehtestata muud kuupäeva või kui Euroopa Ülemkogu ja Ühendkuningriik otsustavad ühehäälselt kaheaastast läbirääkimiste perioodi pikendada. Lisateave õiguslike tagajärgede kohta ettevõtjatele:

Riigihankemenetlusi on mitut eri liiki ja lepingute sõlmimise eeskirjad varieeruvad. Mõnel juhul on riiklikud riigihanke-eeskirjad viidud vastavusse ELi eeskirjadega. Teil on ka teatavad õigused pakkumuste esitamisel piiriüleste hangete puhul.

Kui soovite esitada riigihankemenetluses pakkumuse, peate astuma teatavaid samme ning veenduma, et kasutate õigeid vahendeid ja esitate oma pakkumuse ettenähtud tähtaja jooksul. Siit leiate teavet, kuidas pakkumust esitada ning millal peaksite esitama tõendavaid dokumente oma ametialase olukorra kohta. Tutvuge kõikide nõuetega varakult, mitte siis, kui teile huvi pakkuv hange on juba välja kuulutatud.

Kui leiate, et teid on diskrimineeritud, või märkate riigihankemenetluse eeskirjade eiramist, saate menetluse käigus tehtud otsuseid vaidlustada. Siit leiate teavet ooteaja (ooteperioodi) ja läbivaatamisotsuse kohta.

Jaga lehekülge: