Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Viimati ajakohastatud : 09/03/2018

Piiriülesed töötajad

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

 • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastusedEnglish
 • Brexiti-teemalised ELi väljaandedEnglish
 • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaEnglish

Kui töötate ühes ELi liikmesriigis, kuid elate teises ning naasete sinna iga päev või vähemalt korra nädalas, käsitatakse teid ELi õiguse kohaselt piiriülese töötajana (vahel nimetatakse neid ka piirialatöötajateks).

Kontrollige kindlasti,

Vt ka:

Teie õigus elada teises ELi liikmesriigis

Auto registreerimine piiriüleste töötajate puhul

Millise riigi õigusakte kohaldatakse?

Igapäevaelus kehtivad teie suhtes mõlema riigi seadused.

Töökohariigi seadused hõlmavad järgmist:

Elukohaks oleva riigi seadused hõlmavad järgmist:

Näide

Veenduge, et te ei kaota rahas, kui olete töötanud teises riigis

Madalmaadest pärit Evelien töötas piiriülese töötajana 10 aastat Saksamaal. Selle aja jooksul liitus ta Saksamaa erapensionifondiga ja sai Saksamaa ametiasutustelt kogumispensioni boonust.

Kui ta pensionile jäi, nõudsid Saksa ametivõimud, et ta maksaks tagasi kõik kogumispensioni boonused, mis talle oldi viimase 10 aasta jooksul makstud. Nad ütlesid, et see on tingitud asjaolust, et ta oli lõpetanud Saksamaal maksude maksmise. Kuid kohe, kui Evelien lõpetas Saksamaal töötamise, pidi ta hakkama maksma makse oma elukohariigis - Madalmaades.

Evelien pöördus Saksamaa kohtusse. Kohus leidis, et piiriülese töötajana oli Evelienil õigus boonusele, mis oli iseenesest täiendav hüvitis. Evelien ei pidanud boonust tagasi maksma.

Kui teile keeldutakse maksmast täiendavaid hüvitisi, mida makstakse selle riigi töötajatele, kus te töötate, siis võtke ühendust Euroopa töönõustajaga või meie teabe- ja abiteenistustega.

Näide

Hüvitised, mida on teil õigus saada riigis, kus te töötate

Rosita elab koos oma abikaasa ja 3 lapsega Itaalias, kuid töötab Prantsusmaal. Ta taotles suurtele peredele mõeldud rongipiletisoodustust, kuid talle ei antud seda, sest ei tema ega tema lapsed ei ela Prantsusmaal.

Rosita peaks endale kindlaks jääma ja vajaduse korral paluma abi erinevatelt ELi abiteenistustelt. Nimelt on kõigil ELi töötajatel, kellel on suur pere (paljudes riikides kolm last või rohkem), õigus riigis, kus nad töötavad, odavamalt rongiga reisida alates päevast, mil nad tööd alustavad — kui sellised soodustused on olemas ja neid pakutakse selle riigi kodanikele.

Pangakonto palgamaksete jaoks

Teie tööandja võib nõuda, et avaksite oma töökohariigis pangakonto, kuhu kantakse teie palk.

 • Euroala piires peaks piisama pangakontost teie päritoluriigis. Teie tööandja ei saa teid sundida avama uut kontot, kui nii teie elukoha- kui ka töökohariik asuvad euroalal.

  Kõik, mida teie tööandja teie palga (ilma täiendavate lisakuludeta) ülekandmiseks vajab, on teie pangakonto IBAN ja BIC-numbrid. Pangad ei või eurodes teostatavate rahvusvaheliste ülekannete eest võtta suuremat teenustasu kui siseriiklike ülekannete eest.

 • Juhul kui elate või töötate riigis, mis asub väljaspool euroala, võib teie tööandjal olla õigus nõuda teilt kohaliku pangakonto olemasolu. Selleks peab ta suutma tõestada, et teie palga ülekandmine välismaale on talle kulukam.
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid