Viimati ajakohastatud: 27/01/2020

Investeerimistooted

Mida Brexit mõjutab?

Investeerimistooteid, investeerimisfonde ja investeeringutega seotud kindlustuslepinguid ehk kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiseid investeerimistooteid (PRIIPid) pakub teile tavaliselt pank või kindlustusettevõte, kui soovite oma raha säästukontol hoidmise asemel investeerida. Erinevalt tavapärasel säästukontol olevast rahast võib investeeringute väärtus ja investeerimistoodetest saadav tulu nii väheneda kui ka suureneda.

Investeerimistoodetest võib olla üpris keeruline aru saada. Võimalik tulu ja riskid ei ole alati selged. ELi eeskirjade kohaselt tuleb teile enne investeerimistoote ostmist anda üksikasjalikku teavet, et oleksite täiesti teadlik, millised riskid sellega kaasnevad.

Need eeskirjad ei hõlma tööandjapensioni skeeme, otseinvesteeringuid (nt osakud), elukutselistele investeerijatele mõeldud investeerimistooteid ning elukindlustustooteid, mille investeerimise võimalused jaeinvestoritel puuduvad ja mille puhul makstakse hüvitist ainult surma või töövõimetuse korral.

Investeeringu kohta antav põhiteave

Enne kui ostate investeerimistoote, peab müüja (isik või organisatsioon) andma teile selle kohta põhiteabedokumendi. Sellest standardsest dokumendist saate selged vastused oma küsimustele teid huvitava investeeringu omaduste, riskide ja kulude kohta.

See dokument ei tohi olla pikem kui kolm A4 formaadis lehekülge ja peab sisaldama järgmist teavet:

Aeg võrdlemiseks ja valiku tegemiseks

Tänu põhiteabedokumendile on teil lihtne võrrelda eri pakkujate investeerimistooteid ja valida teie vajadustele kõige paremini vastav toode.

Seepärast tuleb see dokument anda teile piisavalt varakult, et teil oleks enne lepingu või pakkumise vastuvõtmist aega oma valikuvõimalustega tutvuda. Isegi juhul, kui teil on õigus järelemõtlemisajale, peab investeerimistoote müüja teile põhiteabedokumendi andma enne lepingu allkirjastamist.

Näide

Põhiteabedokument aitab teil valida kõige sobivama investeerimistoote

Leonard soovis oma pensionipõlveks raha koguda. Ta uuris eri võimaluste kohta oma pangalt. Pank soovitas tal teha iga kuu 150 euro suuruse makse spetsiaalsesse elukindlustusega ühendatud säästukavva. Pank selgitas, et selline investeerimistoode annab Leonardile võimaluse teenida oma investeeringu pealt suuremat tulu kui ta saaks tavapärasel säästukontol hoitavalt summalt. Leonard küsis kava kohta lisateavet ning talle anti põhiteabedokument. Olles dokumendi läbi lugenud, mõistis Leonard tänu eri stsenaariumitele, et ta võib osa oma pensionisäästudest kaotada, kui säästukavaga seotud investeeringute tootlus on halb. Ta arutas seda veel kord pangaga ning otsustas tavapärase säästukonto kasuks.

 

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Jaga lehekülge: