Viimati ajakohastatud: 21/12/2022

Täiendav pension välismaal

Täiendavad pensionid on vanadus-, toitjakaotus- või invaliidsuspensioni skeemid, mis on loodud riiklike kohustuslike pensionide täiendamiseks või asendamiseks.

Hoiatus

Enne kui sõlmite täiendava pensioniskeemi lepingu, uurige, kuidas mõjutab välismaale elama asumine ja seal elamine teie pensioniõigusi. Igasugune negatiivne mõju on seadusevastane.

Kui lahkute täiendavast pensioniskeemist, sest asute teise ELi riiki töötamise eesmärgil, siis on teil samad õigused kui neil, kes jäävad samasse riiki, kuid lõpetavad maksete tegemise näiteks seetõttu, et vahetavad töökohta.

Näide

Fred töötas 8 aastat riigis A, firmas, millel oli tulus täiendava pensioni pakett.

Ta leidis töö teises riigis ja asus tööle tööandja juures, kes pakkus samuti täiendavat pensionipaketti.

Fred lahkus täiendavast pensioniskeemist riigis A, kuid tema kindlustusandja ütles talle, et saadud õigused teise riiki elama asumise korral ei säili.

Fred võttis ühendust Euroopa tarbijakeskusega ja küsis õiguslikku tuge. Lõpuks nõustus tema eelmine kindlustusandja säilitama tema tehtud maksed riigis A.

Hoiatus

Vahel karistavad pensionifondid välismaale elama asuvaid inimesi, keeldudes neile pensioni maksmisest, võttes lisatasusid või nõudes, et nad maksaksid tagasi säästmise jooksul teenitud intressi.

See on ebaseaduslik - kui see juhtub teiega, võtke ühendust Euroopa tarbijakeskusega

Näide

Anna töötas 4 aastat sama tööandja juures riigis A, enne kui asus elama riiki B, kuhu ta alaliselt elama jäi.

Kui ta pensionile jäi, taotles ta riigist A oma täiendavat pensioni, kuid kindlustusandja keeldus seda maksmast, väites, et pension makstakse välja vaid inimestele, kes jäävad skeemi vähemalt viieks aastaks.

Anna tundis, et teda diskrimineeritakse välismaale töölemineku pärast, ning kaebas oma kindlustusandja kohtusse. Ent kohtus ta kaotas, sest viie aasta tingimus kehtis kõigile selle skeemiga liitunutele, olenemata sellest, kas nad vahetasid töökohariiki või mitte.

Hoiatus

Kui asute elama välismaale, siis võib teie eelmine elukohariik nõuda, et maksate tagasi kõik maksusoodustused, mille saite seal täiendava pensioni kogumise ajal.

See on ebaseaduslik — teie täiendavale pensionile peab kehtima sama maksurežiim nagu selle riigi elanikele makstavale täiendavale pensionile.

Kui teile tundub, et teid diskrimineeritakse, siis saate abi siit.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: