Ostatnio sprawdzono: 21/12/2022

Dodatkowe świadczenia emerytalne za granicą

Dodatkowe świadczenia emerytalne lub rentowe oznaczają systemy świadczeń emerytalnych, rent rodzinnych lub świadczeń inwalidzkich mających uzupełniać lub zastępować ustawowe emerytury państwowe.

Uwaga

Przed podpisaniem umowy dotyczącej dodatkowego systemu emerytalno-rentowego sprawdź, jaki wpływ na Twoje prawo do emerytury będzie mieć przeprowadzka/zamieszkanie za granicą. Jeśli istnieją jakiekolwiek niekorzystne skutki, to są one sprzeczne z prawem.

Jeśli odejdziesz z dodatkowego programu emerytalnego z powodu podjęcia pracy w innym kraju UE, masz takie same prawa jak osoby, które przebywają w tym samym kraju, ale przestają płacić składki — np. z powodu zmiany miejsca pracy.

Przykład

Fred pracował przez 8 lat w kraju A dla firmy, która miała bogaty pakiet dodatkowych świadczeń emerytalnych.

Następnie znalazł pracę w innym kraju, a nowy pracodawca również oferował dodatkowe świadczenia emerytalne.

Fred opuścił dodatkowy system emerytalny w kraju A, a jego ubezpieczyciel powiedział mu, że straci swoje nabyte prawa, jeśli przeniesie się do innego kraju.

Fred skontaktował się z europejskim centrum konsumenckim, aby uzyskać pomoc prawną. W końcu poprzedni ubezpieczyciel zgodził się zachować jego składki w kraju A.

Uwaga

Zdarza się, że towarzystwa emerytalne chcą ukarać osoby przeprowadzające się za granicę, odmawiając im wypłat emerytur, obciążając dodatkowymi kosztami lub żądając od nich zwrotu odsetek uzyskanych w okresie oszczędzania.

Jest to sprzeczne z prawem. Jeśli Ci się to przydarzy, możesz skontaktować się z Dostępne w następującym języku

Przykład

Anna pracowała przez 4 lata u tego samego pracodawcy w kraju A, zanim wyjechała do kraju B, gdzie pozostała na stałe.

Po przejściu na emeryturę złożyła wniosek o wypłatę dodatkowych świadczeń emerytalnych z kraju A, jednak ubezpieczyciel odmówił wypłaty. Twierdził, że płatność przysługuje tylko tym osobom, które były objęte tym programem ponad 5 lat.

Anna stwierdziła, że ubezpieczyciel niesłusznie karze ją za to, że zmieniła pracę i przeprowadziła się za granicę, i zdecydowała się dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Przegrała jednak sprawę, ponieważ 5-letni wymóg pozostania w programie stosuje się do wszystkich jego członków, bez względu na to, czy zmienili kraj zatrudnienia.

Uwaga

Jeśli przeprowadzasz się za granicę, kraj, w którym znajdowało się Twoje poprzednie miejsce zamieszkania, może wymagać od Ciebie zwrotu wszelkich ulg podatkowych, które Ci tam przysługiwały z tytułu oszczędzania w programie dodatkowych świadczeń emerytalnych.

Jest to sprzeczne z prawem — Twoje dodatkowe świadczenia emerytalne powinny być opodatkowane w taki sam sposób jak dodatkowe emerytury wypłacane mieszkańcom tego kraju.

Jeśli uważasz, że spotkała Cię dyskryminacja, możesz uzyskać pomoc tutaj.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: