Ostatnio sprawdzono: 05/08/2020

Etykietowanie energetyczne

Skutki brexitu

Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie, które sprzedajesz lub produkujesz, w skali od A do G. Klasa A (oznaczona kolorem zielonym) oznacza najmniejsze zużycie, a klasa G (kolor czerwony) – największe. Kiedy już większość urządzeń danego typu osiągnie zużycie klasy A, obecnie skalę można powiększyć o kolejne trzy klasy: A+, A++ i A+++.

Ze względu na większą efektywność energetyczną wielu produktów, coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++. Okazało się, że oznaczenia te są mylące dla konsumentów, dlatego począwszy od 2021 r. klasy te zostaną wycofane w odniesieniu do następujących grup produktów:

Nowy system klasyfikacji będzie wykorzystywał tylko klasy od A do G (bez A +, A++ i A+++).

Jakie są korzyści?

Etykiety energetyczne umożliwiają konsumentom wybór produktu, który zużywa mniej energii, co pozwala im zaoszczędzić pieniądze. Etykiety mogą również zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w opracowywanie energooszczędnych produktówdefren.

Które produkty muszą być w ten sposób oznakowane?

Etykiety energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich sprzętów sprzedawanych w UE, w odniesieniu do których istnieje tego rodzaju wymóg (lub przepisy). Informacja o klasie energetycznej musi zostać umieszczona w widocznym miejscu na każdym takim urządzeniu wystawionym w punkcie sprzedaży.

Dlatego firmy produkujące lub importujące sprzęt gospodarstwa domowego muszą sprawdzić, czy spełnia on wymogi określone w odpowiedniej dyrektywie oraz w powiązanych z nią aktach prawnych.

Produkty, które wymagają etykiety energetycznej

 • Klimatyzatory
 • Urządzenia do gotowania (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Zmywarki (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Ogrzewacze (pomieszczeń i wody)
 • Lampy
 • Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń
 • Urządzenia chłodnicze (sprzęt gospodarstwa domowego)
 • Urządzenia chłodnicze (sprzęt profesjonalny)
 • Kotły na paliwo stałe
 • Telewizory
 • Suszarki
 • Opony
 • Systemy wentylacyjne (mieszkalnictwo)
 • Pralki (sprzęt gospodarstwa domowego)

Unijne przepisy dotyczące etykiet energetycznych mają zastosowanie do sprzętu gospodarstwa domowego i innych produktów, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na zużycie energii, a potencjalnie również zużycie innych zasobów (tzw. produkty związane z energią). Nie mają natomiast zastosowania do produktów używanych ani do środków transportu towarów lub osób.

Co muszę zrobić?

Jeśli jesteś:

powinieneś sprawdzić, czy każde urządzenie, które sprzedajesz (i które wymaga etykiety energetycznej), jest opatrzone poprawną etykietą zawierającą informacje o tym, ile energii zużywa. Powinieneś także udostępnić informacje o produkcie . Etykiety i informacje o produkcie muszą być udostępniane sprzedawcom nieodpłatnie (etykiety muszą być umieszczone w taki sposób, aby były widoczne i czytelne).

Etykiety można stworzyć za pomocą internetowego narzędzia Energy Label Generatoren. Można także skorzystać z modeli etykiet energetycznych w formacie InDesignen.

Rejestracja produktów w bazie danych EPREL 

Od 1 stycznia 2019 r. producenci, importerzy i autoryzowani przedstawiciele przed wprowadzeniem na rynek UE wszelkich produktów wymagających etykiety energetycznej muszą zarejestrować je w europejskiej bazie danych EPRELen (ang. European Product Database for Energy Labelling).

Jeżeli wprowadziłeś na europejski rynek jakiekolwiek produkty (wymagające etykiety energetycznej):

Aby zarejestrować produkty w bazie danych EPREL, musisz mieć konto w systemie EU LOGINen. Szczegółowe informacje o kolejnych etapach procesu rejestracji znajdują się w wytycznych dotyczących bazy EPRELen.

Sprzedaż produktów przez internet lub na odległość

W przypadku sprzedaży przez internet lub na odległość, na przykład przez telefon lub korespondencyjnie, również musisz udostępnić klientom informacje o produkcie.

W przypadku sprzedaży przez internet:

Strzałki i etykiety energetyczne można tworzyć za pomocą Energy Label Generatoren i modeli InDesignen.

Co to są rozporządzenia delegowane?

Rozporządzenia delegowane dotyczące etykietowania sprzętu określają, jakie kryteria produkt musi spełniać, aby mógł zostać uznany za zgodny z unijnymi przepisami w sprawie etykietowania produktów. Kryteria te określają:

W przypadku niektórych grup produktów firmy same mogą zdecydować się sformułować dobrowolne uzgodnienia. Powinieneś sprawdzić, czy takie uzgodnieniaen istnieją.

Powinieneś również sprawdzić, czy produkt jest objęty zakresem europejskich norm dotyczących ekoprojektu i etykiet energetycznych. Normy te pomogą dostosować się do wymogów określonych w unijnych przepisach dotyczących etykietowania energetycznego.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Formularz kontaktowy dotyczący etykietowania

Wszelkie pytania prosimy nadsyłać przy użyciu formularza kontaktowego dotyczącego etykietowania.

Udostępnij tę stronę: