Ostatnio sprawdzono: 12/09/2022

Etykieta energetyczna

Etykiety energetyczne:

Najmniej energii zużywają urządzenia należące do kategorii A oznaczonej kolorem zielonym – to one są najbardziej efektywne energetycznie. Najwięcej energii zużywają urządzenia z kategorii G, oznaczonej kolorem czerwonym.

Przepisy UE dotyczące etykietowania energetycznego mają również zastosowanie do niektórych „produktów związanych z energią", czyli produktów lub systemów mających wpływ na zużycie energii. Nie mają natomiast zastosowania do produktów z drugiej ręki ani do środków transportu towarów lub osób.

Koniec etykiet ze znakiem plus

Od marca 2021 r. w rankingu energetycznym urządzeń stosuje się wyłącznie oznaczenia kategorii od A do G. Poprzedni system obejmujący kategorie od A do D przestaje obowiązywać. Nowy sposób oznakowania obejmuje następujące produkty:

W przypadku czterech pierwszych grup produktów nowe etykiety obowiązują od 1 marca 2021 r. Na żarówkach i lampach etykiety zgodne z nowymi przepisami muszą pojawić się od 1 września 2021 r.

Więcej informacji o rankingu efektywności energetycznej urządzeń en

Produkty, które wymagają etykiet

W przypadku niektórych grup produktów etykietę energetyczną należy zamieścić w widocznym miejscu na każdym produkcie dostępnym w punkcie sprzedaży.

Kategorie produktów, które wymagają etykiety energetycznej:

  • żarówki i lampy
  • grzejniki
  • lodówki i zamrażarki
  • pralki i suszarki do ubrań
  • klimatyzatory i wentylatory
  • ekrany elektroniczne, w tym telewizory
  • urządzenia kuchenne
  • opony.

Więcej informacji na temat wymogów dotyczących etykietowania energetycznego i ekoprojektu dla poszczególnych produktów en

Obowiązki producentów i sprzedawców

Jeżeli jesteś producentem, importerem lub upoważnionym przedstawicielem producenta spoza UE i masz swoją siedzibę w UE, przed wprowadzeniem produktu do obrotu w UE musisz:

Etykietę energetyczną można wygenerować za pomocą aplikacji Energy Label Generator en lub pobrać w formacie InDesign en . Etykiety z kodem QR można generować wyłącznie w bazie EPREL.

Baza danych EPREL

Każdy produkt wymagający etykiety energetycznej przed wprowadzeniem do sprzedaży musi zostać zarejestrowany w bazie danych EPREL en (ang. European Product Database for Energy Labelling). Informacje, które należy podać:

Najpierw trzeba zapisać swoją firmę w bazie danych EPREL, czyli utworzyć „nową organizację dostawcy". W tym celu należy wcześniej założyć konto EU Login en . Konto EU Login zapewnia również dostęp do wytycznych en dotyczących rejestracji w bazie danych EPREL.

Sprzedaż przez internet i na odległość

Sprzedawcy, którzy oferują produkty na sprzedaż przez internet lub na odległość, również mają obowiązek podawania informacji na etykiecie energetycznej. W przypadku sprzedaży internetowej należy w widocznym miejscu, w pobliżu ceny i przy użyciu czcionki o tej samej wielkości co w przypadku ceny, zamieścić:

lub

Strzałki i etykiety energetyczne można wygenerować za pomocą aplikacji Energy Label Generator en , wzorów w formacie InDesign en lub na stronie EPREL.

Aktualizacje przepisów

Ponieważ technika przez cały czas idzie naprzód, zmieniają się także przepisy. W związku z tym zmienić się mogą wymogi dotyczące informacji, które trzeba obowiązkowo podać, wskaźników wykorzystywanych w klasyfikacji produktów oraz lokalizacji etykiet. Dlatego warto na bieżąco śledzić aktualizacje publikowane na niżej wymienionych stronach.

Zobacz również

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Formularz kontaktowy dotyczący etykietowania

Wszelkie pytania prosimy nadsyłać przy użyciu formularza kontaktowego dotyczącego etykietowania.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: