Ostatnio sprawdzono: 21/05/2019

Studenci – przepisy dotyczące prawa pobytu

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

Masz prawo mieszkać w kraju UE, w którym studiujesz, przez cały okres studiów, jeżeli:

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport

W przypadku pobytu w innym kraju UE nieprzekraczającego trzech miesięcy jedynym wymogiem obowiązującym obywatela UE jest posiadanie ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

W wielu krajach UE konieczne jest stałe noszenie przy sobie dowodu tożsamości lub paszportu.

W krajach tych zostawienie dokumentów potwierdzających tożsamość w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem – samo w sobie nie jest jednak powodem do wydalenia.

Sprawdź, czy w kraju, w którym przebywasz, musisz przez cały czas mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport:

Wybierz kraj
  • Portugaliaptenpt
  • Rumuniaroenro
  • Szwecjaseensv
  • Słowacjask
  • Słoweniasi
  • Węgryhuenhu
  • Włochyitenit
  • Zjednoczone Królestwogben
  • Łotwalv

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Zgłoszenie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają zgłoszenia pobytu odpowiednim władzom w rozsądnym terminie od chwili przyjazdu. W przypadku braku takiego zgłoszenia mogą one nakładać kary, np. w formie grzywny.

Więcej informacji o zgłoszenia pobytu.

Deportacja

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mają prawo Cię deportować ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny wydalenia oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Masz prawo mieszkać w kraju UE, w którym studiujesz, przez cały okres studiów, jeżeli:

Władze krajowe nie mogą wymagać, aby Twój dochód przekraczał poziom kwalifikujący Cię do podstawowego zasiłku.

Możesz utracić prawo do pobytu w tym kraju, jeśli skończysz studia i nie możesz udowodnić, że podjąłeś pracę lub że posiadasz wystarczające środki, aby się utrzymać.

Rejestracja pobytu

W ciągu pierwszych trzech miesięcy Twojego pobytu w kraju przyjmującym nie musisz rejestrować swojego pobytu. Możesz to zrobić, ale nie jest to obowiązkowe.

Po trzech miesiącach władze kraju przyjmującego mogą od Ciebie wymagać rejestracji pobytu w miejscowym urzędzie. W ramach tej procedury będziesz musiał udowodnić, że przestrzegasz warunków pobytu dla studentów, i ubiegać się o wydanie Ci dokumentu potwierdzającego prawo pobytu.

Więcej informacji o rejestracji pobytu za granicą

Wezwanie do opuszczenia kraju i deportacja

Możesz mieszkać w innym kraju UE, dopóki przestrzegasz warunków pobytu. Jeśli naruszysz takie warunki, władze krajowe mogą wezwać Cię do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym przebywasz, mają prawo Cię deportować ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowisz poważne zagrożenie.

Decyzja o deportacji lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać Ci przekazane na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny wydalenia oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Pobyt stały

Jeśli legalnie zamieszkiwałeś w innym kraju UE jako student nieprzerwanie przez okres pięciu lat i przestrzegałeś warunków pobytu, automatycznie uzyskujesz prawo do pobytu stałego w tym kraju. To znaczy, że możesz przebywać tam, jak długo zechcesz.

Na ciągłość Twojego pobytu nie mają wpływu:

Możesz utracić prawo do pobytu stałego, jeśli spędzisz poza krajem ponad dwa kolejne lata.

Dokument pobytu stałego

Sprawdź, jak uzyskać dokument pobytu stałego – potwierdza on Twoje prawo do bezwarunkowego pobytu w kraju przyjmującym.

Deportacja

W wyjątkowych sytuacjach władze kraju, w którym mieszkasz, mają prawo Cię deportować ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowisz bardzo poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi Ci zostać przekazana na piśmie. Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny wydalenia oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: