Ostatnio sprawdzono: 23/06/2022

Praca na czas określony

Równe warunki zatrudnienia

Musisz zapewnić swoim pracownikom zatrudnionym na czas określony takie same warunki zatrudnienia jak pracownikom zatrudnionym na stałe (obejmujące również płace, urlopy, okresy wypowiedzenia oraz inne prawa i świadczenia związane z zatrudnieniem). Jako pracodawca masz obowiązek poinformować swoich pracowników zatrudnionych na czas określony o tym, kiedy ogłaszany jest nabór pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony.

Kolejne umowy o pracę na czas określony

Aby zapobiec nadużyciom związanym z przedłużaniem umów na czas określony, kraje UE mają obowiązek wprowadzenia do przepisów krajowych co najmniej jednego z następujących wymogów:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zanim Twoi pracownicy rozpoczną pracę, musisz ich poinformować o wszelkim możliwym ryzyku związanym z pracą, którą będą wykonywać, a także o wszelkich, wymaganych specjalnych kwalifikacjach, umiejętnościach i wymaganym nad nimi nadzorze medycznym.

Uwaga

W niektórych krajach UE nie możesz do wykonywania niektórych prac korzystać z usług pracowników zatrudnionych na czas określony, zwłaszcza wtedy, gdy wymagany jest specjalny nadzór medyczny nad nimi.

Masz pytania dotyczące konkretnego kraju?

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości  może udzielić bezpłatnej porady.

Więcej usług wsparcia

Udostępnij tę stronę: