Ostatnio sprawdzono: 09/04/2019

Praca na czas określony

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Równe warunki zatrudnienia

Musisz zapewnić swoim pracownikom zatrudnionym na czas określony takie same warunki zatrudnienia jak pracownikom zatrudnionym na stałe (obejmujące również płace, urlopy, okresy wypowiedzenia oraz inne prawa i świadczenia związane z zatrudnieniem). Jako pracodawca masz obowiązek poinformować swoich pracowników zatrudnionych na czas określony o tym, kiedy ogłaszany jest nabór pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony.

Kolejne umowy o pracę na czas określony

Aby zapobiec nadużyciom związanym z przedłużaniem umów na czas określony, kraje UE mają obowiązek wprowadzenia do przepisów krajowych co najmniej jednego z następujących wymogów:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zanim Twoi pracownicy rozpoczną pracę, musisz ich poinformować o wszelkim możliwym ryzyku związanym z pracą, którą będą wykonywać, a także o wszelkich, wymaganych specjalnych kwalifikacjach, umiejętnościach i wymaganym nad nimi nadzorze medycznym.

W niektórych krajach UE nie możesz do wykonywania niektórych prac korzystać z usług pracowników zatrudnionych na czas określony, zwłaszcza wtedy, gdy wymagany jest specjalny nadzór medyczny nad nimi.

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Twój doradca EURES

Doradcy EURES udzielają informacji na temat warunków pracy oraz oferują pomoc w zakresie procedur rekrutacyjnych w Twoim kraju lub regionie przygranicznym.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: