Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 17/03/2022

Opodatkowanie spółek dominujących i spółek zależnych

Transgraniczny podział zysku

Jeżeli spółka dominująca znajduje się w jednym kraju UE, a jej spółki zależne w innym, można zapobiec potencjalnym problemom podatkowym (np. podwójnemu opodatkowaniu) związanym z transgranicznym podziałem zysku między tymi spółkami.

Jest to możliwe, jeżeli:

Zwolnienia z podatku u źródła

Podatek u źródła może być pobierany od zysków przedsiębiorstwa przed złożeniem pełnej deklaracji podatkowej (po jej złożeniu podatek zostanie zwrócony lub zostanie naliczona dodatkowa kwota podatku). W przypadku spółek dominujących i ich spółek zależnych podział zysku może zostać zwolniony z podatku u źródła. Działa to w obu przypadkach:

Zasada ta ma zastosowanie zarówno do kraju spółki zależnej, jak i do kraju spółki dominującej, jeżeli oba kraje należą do UE.

Uniknięcie podwójnego opodatkowania

Do podwójnego opodatkowania (równoczesnego pobrania podatku przez więcej niż jeden kraj) może dojść, jeśli spółka nie stosuje się prawidłowo do przepisów podatkowych. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania podziału zysku, należy:

Pożyczki hybrydowe – podwójne nieopodatkowanie

Do podwójnego nieopodatkowania może dojść, jeśli potraktuje się płatności w ramach transgranicznych pożyczek hybrydowych (instrumenty finansowe, które – mając cechy zarówno długu, jak i kapitału – mogą zostać inaczej zaklasyfikowane do celów podatkowych przez różne państwa członkowskie) jako:

Aby temu zapobiec:

Jakiego rodzaju przedsiębiorstwa są objęte tymi przepisami?

W niektórych przypadkach to kraje UE decydują, które przedsiębiorstwa są objęte tymi przepisami. Więcej informacji znajduje się w załączniku do dyrektywy (link u dołu strony).

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: