Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 15/03/2019

Opodatkowanie spółek dominujących i spółek zależnych

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Transgraniczny podział zysku

Jeżeli spółka dominująca znajduje się w jednym kraju UE, a jej spółki zależne w innym, można zapobiec potencjalnym problemom podatkowym (np. podwójnemu opodatkowaniu) związanym z transgranicznym podziałem zysku między tymi spółkami.

Jest to możliwe, jeżeli:

Zwolnienia z podatku u źródła

Podatek u źródła może być pobierany od zysków przedsiębiorstwa przed złożeniem pełnej deklaracji podatkowej (po jej złożeniu podatek zostanie zwrócony lub zostanie naliczona dodatkowa kwota podatku). W przypadku spółek dominujących i ich spółek zależnych podział zysku może zostać zwolniony z podatku u źródła. Działa to w obu przypadkach:

Zasada ta ma zastosowanie zarówno do kraju spółki zależnej, jak i do kraju spółki dominującej, jeżeli oba kraje należą do UE.

Uniknięcie podwójnego opodatkowania

Do podwójnego opodatkowania (równoczesnego pobrania podatku przez więcej niż jeden kraj) może dojść, jeśli spółka nie stosuje się prawidłowo do przepisów podatkowych. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania podziału zysku, należy:

Pożyczki hybrydowe – podwójne nieopodatkowanie

Do podwójnego nieopodatkowania może dojść, jeśli potraktuje się płatności w ramach transgranicznych pożyczek hybrydowych jako:

Aby temu zapobiec:

Jakiego rodzaju przedsiębiorstwa są objęte tymi przepisami?

W niektórych przypadkach to kraje UE decydują, które przedsiębiorstwa są objęte tymi przepisami. Więcej informacji znajduje się w załączniku do dyrektywy (link u dołu strony).

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: