Ostatnio sprawdzono : 29/10/2018

Założenie spółki europejskiej (SE)

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jeśli masz firmę i chcesz prowadzić działalność w innym kraju UE, możesz pomyśleć o założeniu spółki europejskiej. Spółka europejska – inaczej SE – to rodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającej regulacjom unijnym.

Forma prawna spółki europejskiej niesie ze sobą różne korzyści:

Jak założyć spółkę europejską

W zależności od tego, jaka jest Twoja sytuacja, istnieją cztery możliwości:

Jak? Kto? Wymogi
Połączenie firm (w jedną spółkę europejską) Spółki akcyjne Co najmniej 2 firmy z różnych krajów UE
Utworzenie spółki holdingowej Spółki akcyjne i spółki z o.o. Co najmniej 2 firmy z różnych krajów UE

lub

firma, która przez co najmniej 2 lata miała spółkę zależną lub oddział w innym kraju UE
Utworzenie europejskiej spółki zależnej Spółki, firmy lub inne podmioty prawne Co najmniej 2 firmy z różnych krajów UE

lub

firma, która przez co najmniej 2 lata miała spółkę zależną lub oddział w innym kraju UE
Przekształcenie Spółka akcyjna Firma, która przez co najmniej 2 lata miała spółkę zależną w innym kraju UE

Warunki utworzenia spółki europejskiej

Spółka europejska posiada osobowość prawną jako spółka akcyjna. Aby założyć spółkę europejską, należy spełnić następujące wymogi:

  1. siedziba statutowa i siedziba główna muszą się znajdować w tym samym kraju UE
  2. działalność Twojej spółki w innych krajach UE (realizowana za pośrednictwem spółek zależnych lub oddziałów) lub innych spółek z nią związanych musi podlegać przepisom co najmniej dwóch różnych krajów UE
  3. kapitał subskrybowany spółki musi wynosić co najmniej 120 tys. euro
  4. musi zostać zawarta umowa dotycząca partycypacji pracowników w organach spółki, określająca zasady konsultowania się z nimi i przekazywania im informacji

Wymogi mogą być różne w poszczególnych krajach. W niektórych krajach wymagany jest wyższy kapitał, z kolei w innych − siedziba główna i statutowa muszą znajdować się w tym samym miejscu.

Spółki europejskie w różnych krajach

Niektóre unijne przepisy dotyczące statutu spółki europejskiej zostały wdrożone do prawa krajowego. Oznacza to, że niektóre przepisy mogą być w poszczególnych krajach stosowane w różny sposób. Dotyczy to również dyrektywy UE w sprawie partycypacji pracowników.

Sprawdź, jakie szczegółowe przepisy krajowe mają zastosowanie do statutu spółki europejskiej w Twoim kraju:

Wybierz kraj

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Powiązane tematy

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pojedyncze punkty kontaktowe

Krajowe przepisy dotyczące rozszerzenia działalności na rynek innego kraju UE

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu - Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: