Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 05/12/2022

Nieplanowane leczenie medyczne

Co zrobić, jeśli okaże się konieczne nieprzewidziane leczenie podczas tymczasowego pobytu w innym kraju UE – np. podczas urlopu, wyjazdu służbowego lub studiów w innym kraju UE?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)

Jeśli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w jednym z krajów UE, możesz zwrócić się do swojego ubezpieczyciela o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Karta ta stanowi dowód, że posiadasz ubezpieczenie w jednym z krajów UE. Jeśli nie masz europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub nie możesz z niej skorzystać (np. w prywatnym szpitalu), placówka medyczna nie może odmówić Ci opieki. Jednak możesz zostać poproszony(-a) o dokonanie pełnej zapłaty za leczenie – po powrocie do swojego kraju będziesz miał(a) możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

Więcej informacji:

Uwaga

Aby wezwać służby ratunkowe w nagłych wypadkach w dowolnym miejscu w UE, możesz zadzwonić pod bezpłatny numer 112 z dowolnego telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

Udostępnij tę stronę: