Ostatnio sprawdzono: 02/01/2023

Samochody służbowe

Samochody służbowe muszą być zarejestrowane w kraju, w którym firma ma siedzibę.

Ta zasada obowiązuje bez względu na to, czy z samochodu korzysta właściciel firmy czy jej pracownik, o ile tylko samochód został zakupiony na firmę. 

Prowadzenie samochodu służbowego za granicą

Do sześciu miesięcy

Jeśli Twoja praca obejmuje częste przejazdy między różnymi krajami UE, możesz zostać zatrzymany do kontroli policyjnej.

Policja może poprosić Cię o okazanie kopii umowy o pracę lub dowodu na to, że wykonujesz pracę w tym kraju UE, zwłaszcza jeśli podróżujesz w nocy albo w sobotę lub niedzielę.

Prawdziwa historia

Andrea pracuje jako przedstawiciel handlowy we włoskiej firmie. Jego praca polega między innymi na promowaniu produktów firmy na Węgrzech, w Bułgarii i w Rumunii, dlatego regularnie jeździ tam samochodem służbowym. Rumuńska policja często zatrzymuje go, aby sprawdzić, czy legalnie jeździ w Rumunii samochodem zarejestrowanym we Włoszech.

Z tego powodu Andrea zawsze wozi ze sobą umowę o pracę i wystawione przez jego firmę zezwolenie na prowadzenie samochodu do celów służbowych poza Włochami.

Ponad sześć miesięcy

W niektórych krajach można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku rejestracji, aby móc prowadzić tam samochód służbowy przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. Dowiedz się odpowiednio wcześniej we właściwym urzędzie krajowym, czy jest to możliwe.

Prawdziwa historia

Marco pracuje dla fińskiej firmy, która postanawia go wysłać do Portugalii na roczne zlecenie. W Portugalii Marco będzie potrzebować swojego fińskiego samochodu służbowego. Aby móc jeździć w Portugalii samochodem z fińskimi tablicami przez ponad pół roku, musi złożyć w portugalskim urzędzie wniosek o specjalne zezwolenie („Guia de Circulação").

Dopiero kiedy je otrzyma, będzie mógł jeździć tam swoim samochodem służbowym przez okres całego zlecenia.

Pracownicy transgraniczni w UE

Jeśli jesteś pracownikiem transgranicznym, czyli pracujesz w jednym kraju, ale mieszkasz w kraju sąsiednim i wracasz do domu co najmniej raz na tydzień, możesz jeździć samochodem służbowym w kraju, w którym mieszkasz, i nie musisz go tam rejestrować, jeśli jeździsz nim:

Prawdziwa historia

Rok temu Jacob przeprowadził się do Holandii, jednak nadal prowadzi swoją klinikę dentystyczną w Belgii. Podczas standardowej kontroli drogowej w Holandii tutejsza policja zauważyła, że Jacob ma miejsce zamieszkania w tym kraju. Jacob dostał mandat i nakaz zarejestrowania samochodu w Holandii.

Jednak odwołał się od decyzji policji i wyjaśnił, że jego samochód został zakupiony na potrzeby działalności gospodarczej (na dowód czego przedstawił faktury) i że zarejestrował go na swoją firmę w Belgii. Dodał też, że w Holandii najczęściej korzysta z niego do celów zawodowych.

Po sprawdzeniu okazanych dokumentów holenderskie władze cofnęły mandat.

Pracownicy transgraniczni poza UE

Jeśli firma ma siedzibę w kraju poza UE, zasady dotyczące korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych są surowsze.

Możesz korzystać z samochodu służbowego zarejestrowanego poza UE wyłącznie do celów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem oraz do celów realizacji w UE zadań związanych z pracą.

Wszelkie zadania, które musisz zrealizować w UE, muszą być wymienione w Twojej umowie o pracę.

We wszystkich innych przypadkach na samochód mogą zostać nałożone cła przywozowe, które firma będzie musiała zapłacić.

Prawdziwa historia

Diana mieszka we Francji, ale pracuje w Szwajcarii, w szwajcarskiej firmie. Pewnej niedzieli zatrzymała ją francuska kontrola drogowa. Policja powiedziała Dianie, że może korzystać we Francji ze swojego zarejestrowanego w Szwajcarii samochodu wyłącznie do dojazdów do pracy i z powrotem oraz do wykonywania we Francji zadań związanych z pracą.

Ponieważ Szwajcaria nie należy do UE, Diana musi udowodnić, że używa służbowego samochodu we Francji do celów zawodowych. Inaczej na samochód mogą zostać nałożone cła przywozowe, które jej firma będzie musiała zapłacić.

Korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych

Jeśli chcesz korzystać ze swojego samochodu firmowego zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, musi to być wyraźnie zaznaczone w Twojej umowie o pracę.

Uwaga

Pamiętaj, że samochód służbowy powinien być używany głównie do pracy i celów zawodowych, a tylko sporadycznie do celów prywatnych.

Prawdziwa historia

Magda mieszka w Czechach, a pracuje na Słowacji. Jeździ samochodem firmowym ze słowackimi tablicami głównie na terenie Słowacji oraz na trasie między domem a pracą.

Uzgodniła ze swoją firmą, że może też czasami prowadzić samochód do celów prywatnych na terenie Czech. Może tak robić, pod warunkiem że w jej umowie o pracę znajduje się taki wyraźny zapis. Powinno to pozwolić jej uniknąć problemów z czeską policją. 

Pożyczenie samochodu służbowego innej osobie

Jeśli czasowo korzystasz z samochodu służbowego w innym kraju UE, nie powinieneś pożyczać go innym osobom, np. małżonce lub dzieciom.

W niektórych krajach mogą istnieć wyjątki od tej zasady, pod warunkiem że w umowie o pracę została zamieszczona wzmianka o używaniu samochodu przez inną osobę. Zapytaj o to odpowiednio wcześnie w krajowym urzędzie ds. rejestracji.

Warunki obowiązujące w poszczególnych krajach

Sprawdź, na jakich warunkach można prowadzić samochód służbowy w innym kraju UE.

Wybierz kraj

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: