Ostatnio sprawdzono: 14/12/2022

Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym

Przepisy UE dotyczące pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym mają zastosowanie, jeśli podróż rozpoczyna się lub kończy w kraju UE, i głównie w przypadku regularnych dalekobieżnych przewozów autobusowych i autokarowych. Prawa te mają zastosowanie, jeśli korzystasz z przewozów regularnych, które funkcjonują na określonych trasach, a pasażerowie są zabierani z góry określonych przystanków i dowożeni na nie zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy. Połączenie dalekobieżne oznacza, że zaplanowana długość trasy, a nie przez Twój indywidualny przejazd, wynosi co najmniej 250 km.

Uwaga

Kraje UE mogą zwolnić z obowiązku przestrzegania tych praw wyłącznie niektórych przewoźników krajowych świadczących regularne usługi, w przypadku których duża część trasy – w tym planowy przystanek – leży poza UE. Warto sprawdzić te informacje przed zakupem biletu.

W trakcie całej podróży przewoźnik autobusowy lub autokarowy musi przedstawić Ci jasne i poprawne informacje o usłudze i prawach pasażera. Informacje te powinny zostać również udostępnione w formacie dostępnym dla osób niepełnosprawnych.

Co się wydarzyło?

Jak dochodzić swoich praw?

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do przewoźnika autokarowego lub autobusowego w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym incydent miał miejsce. Przewoźnik musi na nią zareagować w ciągu 1 miesiąca i udzielić Ci ostatecznej odpowiedzi w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania skargi. Jeśli nie usatysfakcjonuje Cię otrzymana odpowiedź, możesz złożyć skargę do odpowiedniego krajowego organu en w swoim kraju. Organ krajowy powinien przedstawić niewiążącą opinię prawną na temat dalszego postępowania w sprawie roszczenia.

Możesz również spróbować rozstrzygnąć spór, korzystając z postępowania pozasądowego lub alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Jeżeli kupiłeś bilet przez internet, możesz złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Systemy ADR i ODR są dostępne tylko dla mieszkańców UE.

Możesz zdecydować się na podjęcie działania prawnego i wnieść roszczenie o odszkodowanie na podstawie przepisów unijnych, korzystając z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Możesz także wnieść sprawę do sądu w kraju, w którym przewoźnik autobusowy lub autokarowy jest zarejestrowany. Terminy wniesienia sprawy do sądu krajowego przeciwko przewoźnikom autobusowym lub autokarowym są określone zgodnie z przepisami krajowymi w dziedzinie przedawnienia roszczeń w każdym kraju UE.

Możesz również skontaktować się z lokalnym Europejskim Centrum Konsumenckim w celu uzyskania pomocy i porady w odniesieniu do problemów związanych z prawami pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.

Twoje połączenie autobusowe lub autokarowe zostało odwołane

Jeśli rozkładowa godzina odjazdu autobusu lub autokaru jest opóźniona lub jeśli połączenie jest odwołane, operator autobusu/autokaru lub operator terminalu musi poinformować Cię o sytuacji tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż na 30 minut przed planową godziną odjazdu. W przypadku opóźnienia powinieneś zostać poinformowany o orientacyjnej godzinie odjazdu, gdy tylko taka informacja jest dostępna.

Jeśli Twoje dalekobieżne połączenie autokarowe lub autobusowe (250 km lub więcej) zostało odwołane z powodu nadkompletu rezerwacji lub ze względów operacyjnych, przewoźnik musi zaoferować Ci wybór między:

Jeśli Twoje dalekobieżne połączenie autokarowe lub autobusowe (250 km lub więcej) było odwołane, a podróż miała trwać dłuższej niż 3 godziny, przysługuje Ci również prawo do:

Uwaga

Jeśli Twój przejazd autobusem lub autokarem został odwołany ze względu na trudne warunki pogodowe lub klęskę żywiołową, usługodawca nie musi pokrywać kosztów zakwaterowania.

Odjazd Twojego autobusu lub autokaru był opóźniony

Jeżeli rozkładowa godzina odjazdu autobusu lub autokaru jest opóźniona lub jeśli połączenie jest odwołane, operator autobusu/autokaru lub operator terminalu musi poinformować Cię o sytuacji tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż na 30 minut przed planową godziną odjazdu. W przypadku opóźnienia powinieneś zostać poinformowany o orientacyjnej godzinie odjazdu, gdy tylko taka informacja jest dostępna.

Jeżeli Twoje dalekobieżne połączenie autokarowe lub autobusowe (250 km lub więcej) ma opóźnienie wynoszące ponad 2 godziny, przewoźnik musi zaoferować Ci wybór między:

Jeżeli operator nie zaoferuje Ci tych usług w przypadku wystąpienia opóźnienia, możesz złożyć skargę na późniejszym etapie i wystąpić o zwrot kosztów biletu oraz odszkodowanie w wysokości 50 proc. ceny biletu.

Jeżeli Twój dalekobieżny przejazd (na trasie dłuższej niż 250 km) miał planowo trwać ponad 3 godziny, a odjazd jest opóźniony o ponad 90 minut, masz również prawo do:

Uwaga

Jeżeli opóźnienie było spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi lub klęską żywiołową, usługodawca nie musi pokrywać kosztów zakwaterowania.

Twój bagaż został zgubiony lub uszkodzony podczas wypadku

Jeżeli Twój bagaż lub inne rzeczy osobiste zostaną zgubione lub uszkodzone z powodu wypadku autobusu lub autokaru na trasie dalekobieżnej (250 km lub więcej), przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Dokładna kwota rekompensaty określona jest w przepisach krajowych, jednak maksymalny limit nie powinien być niższy niż 1 200 euro za sztukę bagażu.

Jeśli Twój wózek inwalidzki lub inne urządzenie wspomagające poruszanie się zostaną zniszczone lub zgubione, masz prawo do odszkodowania na pokrycie kosztów jego zastąpienia lub naprawy.

Zostałeś ranny w wypadku autobusowym lub autokarowym

Jeżeli zostaniesz ranny w wypadku autobusu lub autokaru dalekobieżnego (na trasie przekraczającej 250 km), masz prawo do odszkodowania. Dokładna kwota rekompensaty określona jest w przepisach krajowych, jednak maksymalny limit nie powinien być niższy niż 220 000 euro za osobę.

Przewoźnik autobusowy lub autokarowy musi również udzielić pierwszej pomocy, na przykład wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, zapewnić wszelkie inne pilne praktyczne potrzeby, w tym wyżywienie, odzież i, w razie konieczności, zakwaterowanie.

Jesteś na utrzymaniu ofiary śmiertelnej wypadku autobusowego lub autokarowego

Jeżeli jesteś na utrzymaniu ofiary śmiertelnej wypadku autobusowego lub autokarowego, masz prawo do odszkodowania, w tym do pokrycia kosztów pogrzebu. Dokładna kwota rekompensaty określona jest w przepisach krajowych, jednak maksymalny limit nie powinien być niższy niż 220 000 euro za osobę.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: