Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnio sprawdzono : 30/04/2018

Prawa pasażerów autobusów i autokarów

Przy zakupie biletu na autobus lub autokar sprzedawca nie może żądać od Ciebie wyższej ceny tylko ze względu na obywatelstwo lub miejsce zakupu biletu.

Inne prawa przysługujące Ci jako pasażerowi autobusu lub autokaru mają głównie zastosowanie w przypadku regularnych przewozów pasażerskich autobusami i autokarami dalekobieżnymi (na trasach dłuższych niż 250 km), które rozpoczynają lub kończą kurs w kraju UE.

Kraje UE mogą zwolnić z obowiązku przestrzegania tych praw wyłącznie przewoźników krajowych świadczących regularne usługi, w przypadku których duża część trasy – w tym planowy przystanek – leży poza UE.

Odwołanie lub opóźnienie kursu

W przypadku odwołania lub opóźnienia, kursu masz prawo do otrzymania we właściwym czasie informacji o przyczynach opóźnienia lub odwołania.

W razie odwołania kursu długodystansowego (ponad 250 km) lub opóźnienia wynoszącego ponad 2 godziny przewoźnik zaproponuje Ci wybór między:

  • zwrotem kosztów biletu oraz, w stosownych przypadkach, bezpłatnym przewozem do miejsca rozpoczęcia podróży – jeśli z powodu opóźnienia nie możesz zrealizować swoich planów
  • lub podróżą zmienioną trasą do miejsca docelowego, na porównywalnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie i bez dodatkowych opłat.

Jeśli od razu nie otrzymasz takiej propozycji, możesz później złożyć skargę i ubiegać się o zwrot kosztów biletu oraz o odszkodowanie w wysokości 50 proc. jego ceny.

Jeśli Twoja podróż (na trasie dłuższej niż 250 km) miała planowo trwać ponad 3 godziny, a odjazd jest opóźniony o ponad 90 minut, masz również prawo do:

  • posiłku i napojów – w zakresie proporcjonalnym do długości czasu oczekiwania lub opóźnienia
  • zakwaterowania, jeśli nocleg okaże się konieczny – przez maksymalnie 2 noce po cenie do kwoty 80 euro za noc. Przewoźnicy nie mają obowiązku zapewnienia zakwaterowania, jeżeli opóźnienie było spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi lub klęską żywiołową.

Wypadki – odszkodowanie i pomoc

Jeżeli zostaniesz ranny w wypadku autobusu dalekobieżnego (na trasie przekraczającej 250 km), masz prawo do odszkodowania. W przypadku śmierci odszkodowania mogą żądać osoby pozostające na Twoim utrzymaniu.

Przysługuje Ci również prawo do odszkodowania od przewoźnika, jeśli Twój bagaż lub inne osobiste przedmioty zostały zgubione lub uszkodzone w wypadku podczas podróży.

W razie konieczności przewoźnik udzieli Ci także natychmiastowej pomocy, czyli zapewni żywność, ubranie, transport i zakwaterowanie.

Skargi

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do przewoźnika w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym incydent miał miejsce. Przewoźnik musi na nią zareagować w ciągu 1 miesiąca i udzielić Ci ostatecznej odpowiedzi w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania skargi.

Jeśli nie usatysfakcjonuje Cię otrzymana odpowiedź, możesz skontaktować się z krajowym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów English .

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy