Ostatnio sprawdzono: 07/07/2022

Zwolnienia z podatku VAT

Niektóre towary i usługi, np. w sektorze edukacji, opieki zdrowotnej i usług finansowych, mogą być zwolnione z podatku VAT.

Sprzedaż takich towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT, czyli oznacza to, że nie zostaje zachowane prawo do odliczeń. Innymi słowy nie możesz odliczyć VAT-u, który zapłaciłeś przy zakupie takich towarów lub usług.

Zarejestrowanie przedsiębiorstwa do celów VAT

Jeśli Twoja firma sprzedaje towary lub usługi, musi być zarejestrowana jako płatnik podatku VAT. Po dokonaniu takiej rejestracji zostanie jej nadany numer identyfikacyjny VAT.

Jeśli towary lub usługi, które sprzedaje Twoja firma, są zwolnione z podatku VAT, nie zawsze musisz ją rejestrować jako płatnika VAT.

Zwolnienia z VAT dla małych przedsiębiorstw

W większości krajów UE istnieją specjalne zwolnienia, które umożliwiają handel pod pewnymi warunkami bez konieczności naliczania podatku VAT. Jeśli łączna sprzedaż objętych VAT-em towarów lub usług Twojej firmy nie przekracza pewnego rocznego progu, mogą być one zwolnione z VAT-u. Oznacza to, że nie będziesz musiał płacić podatku VAT, ale jednocześnie nie będziesz mieć możliwości jego odliczenia ani wyszczególnienia go na fakturach. Zawsze możesz dobrowolnie zarejestrować się jako płatnik VAT na zasadach ogólnych, w takim przypadku zostaniesz obciążony podatkiem VAT i w konsekwencji będziesz mógł odliczyć naliczony podatek.

Pamiętaj, że progi te różnią się w poszczególnych krajach i że mogą mieć zastosowanie warunki szczególne. W niektórych krajach nie ma zwolnień z podatku VAT dla małych firm, dlatego firmy muszą się zarejestrować od pierwszej podlegającej opodatkowaniu sprzedaży.

Zwolnienia nie mają zastosowania w przypadku:

PROGI DLA VAT-u wg kraju

(Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.)

Państwo członkowskie Zwolnienia dla małych przedsiębiorstw
W walucie krajowej Równowartość w euro *
Austria

30 000 EUR

Belgia 25 000 EUR
Bułgaria 50 000 BGN 25 565 EUR
Cypr 15 600 EUR
Czechy 1 000 000 CZK 39 362 EUR
Niemcy 17 500 EUR
Dania 50 000 DKK 6 713 EUR
Estonia 40 000 EUR
Grecja 10 000 EUR
Hiszpania Brak Brak
Finlandia 10 000 EUR
Francja 82 800 EUR lub 42 900 EUR lub 33 200 EUR
Chorwacja 300 000 HRK 40 324 EUR
Węgry 8 000 000 HUF 25 567 EUR
Irlandia 75 000 EUR lub 37 500 EUR
Włochy 65 000 EUR
Litwa 45 000 EUR
Luksemburg 30 000 EUR
Łotwa 40 000 EUR
Malta 35 000 EUR lub 24 000 EUR lub 14 000 EUR
Holandia Brak Brak
Polska 200 000 PLN 47 324 EUR
Portugalia 10 000 EUR lub 12 500 EUR
Rumunia 220 000 RON 47 180 EUR
Szwecja 30 000 SEK 2 943 EUR
Słowacja 49 790 EUR
Słowenia 50 000 EUR
* wg. referencyjnych kursów wymiany euro opublikowanych przez Europejski Bank Centralny 23 marca 2018 r. (z wyjątkiem Rumunii, w przypadku której progi wyrażono w RON według kursu euro obowiązującego w odniesieniu do specjalnych programów w dniu przystąpienia tego kraju do UE, tj. 1.1.2007 r.)

Ulga podatkowa (stopniowe obniżanie podatku)

Małe firmy, których roczny obrót nie przekracza pewnego progu, mogą kwalifikować się do stopniowego obniżania podatku. W takim wypadku muszą zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, ale będą mogły ubiegać się o obniżenie podatku od części swoich obrotów. Ta ulga podatkowa zmniejsza się wraz ze wzrostem sprzedaży aż do pewnej wartości progowej określonej przez kraj UE, w którym mieści się siedziba firmy.

Progi te różnią się w poszczególnych krajach i mogą mieć zastosowanie warunki szczególne. Obecnie tylko kilka krajów UE wprowadziło system stopniowego obniżania podatku.

System ten nie ma zastosowania w przypadku:

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: