Nazadnje pregledano: 07/07/2022

Oprostitev plačila DDV

Določeno blago in storitvene dejavnosti, denimo izobraževalne, zdravstvene in finančne, so lahko oproščeni plačila DDV.

Za dobave tega blaga in storitev veljajo oprostitve DDV, vendar brez „pravice do odbitka": to pomeni, da podjetje ne sme odbiti DDV, ki ga je plačalo za nabavo blaga in storitev, povezanih s temi dobavami.

Vključitev v sistem DDV

Podjetja, ki pri svojem poslovanju prodajajo oz. dobavljajo blago in storitve, se praviloma morajo prijaviti v sistem DDV, tj. pridobiti morajo identifikacijsko številko za DDV.

Podjetju, ki dobavlja blago in storitve, za katera velja oprostitev plačila DDV, se ni treba vedno vključiti v sistem DDV.

Oprostitev plačila DDV za mala podjetja

Večina držav EU pozna posebno ureditev, ki podjetju pod določenimi pogoji omogoča poslovati brez obračunavanja DDV. Če podjetje z dobavo obdavčljivega blaga in storitev ustvari letni promet pod določenim mejnim zneskom, je lahko oproščeno plačila DDV. To pomeni, da davčni upravi ne plača DDV, vendar tudi ne more odbiti vstopnega DDV oziroma ne more obračunati DDV. Podjetje se lahko odloči za prostovoljno vključitev v splošni sistem DDV, kar pomeni, da bo moralo plačati DDV, posledično pa bo lahko odbilo vstopni DDV.

Opozarjamo, da se mejni zneski za oprostitev plačila DDV razlikujejo od države do države in da lahko veljajo posebni pogoji. Nekatere države oprostitve plačila DDV ne poznajo in podjetje se mora vključiti v sistem DDV, kakor hitro ustvari obdavčljivi promet.

Ta ureditev ne velja za:

MEJNI ZNESKI DDV po državah

(Zadnjič posodobljeno maja 2018)

Država članica Oprostitev za mala podjetja
Nacionalna valuta Protivrednost v evrih*
Avstrija

30 000 EUR

Belgija 25 000 EUR
Bolgarija 50 000 BGN 25 565 EUR
Ciper 15 600 EUR
Češka 1 000 000 CZK 39 362 EUR
Nemčija 17 500 EUR
Danska 50 000 DKK 6 713 EUR
Estonija 40 000 EUR
Grčija 10 000 EUR
Španija Ni oprostitve Ni oprostitve
Finska 10 000 EUR
Francija 82 800 EUR ali 42 900 EUR ali 33 200 EUR
Hrvaška 300 000 HRK 40 324 EUR
Madžarska 8 000 000 HUF 25 567 EUR
Irska 75 000 EUR ali 37 500 EUR
Italija 65 000 EUR
Litva 45 000 EUR
Luksemburg 30 000 EUR
Latvija 40 000 EUR
Malta 35 000 EUR ali 24 000 EUR ali 14 000 EUR
Nizozemska Ni oprostitve Ni oprostitve
Poljska 200 000 PLN 47 324 EUR
Portugalska 10 000 EUR ali 12 500 EUR
Romunija 220 000 RON 47 180 EUR
Švedska 30 000 SEK 2 943 EUR
Slovaška 49 790 EUR
Slovenija 50 000 EUR
Združeno kraljestvo 85 000 GBP 97 382 EUR
*Referenčni menjalni tečaji evra, kot jih je objavila Evropska centralna banka 23. marca 2018 (razen za Romunijo, kjer so mejni zneski v romunski valuti (RON) preračunani iz evrskih vrednosti za posebne ureditve po menjalnem tečaju na dan pristopa 1. 1. 2007)

Davčna olajšava (progresivna olajšava)

Mala podjetja, ki ustvarijo letni promet pod določenim mejnim zneskom, so lahko deležna progresivne davčne olajšave. Če je podjetje upravičeno do olajšave, se sicer mora vključiti v sistem DDV, vendar bo deležno olajšav za del ustvarjenega prometa. Olajšava se progresivno zmanjšuje, ko se letni promet povečuje, dokler ni dosežen mejni znesek, ki velja v državi sedeža podjetja.

Ti mejni zneski se razlikujejo od države do države, veljajo lahko posebni pogoji. Progresivno davčno olajšavo trenutno poznajo le nekatere države EU.

Ta ureditev ne velja za:

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: