Nazadnje pregledano: 18/07/2019

Delovna dovoljenja

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Državljani EU (in državljani Islandije, Lihtenštajna in Norveške) na splošno ne potrebujejo dovoljenja za delo v drugi državi EU (V tem primeru 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška).

Samozaposleni nikjer v EU ne potrebujejo delovnega dovoljenja.

Vendar državljani Hrvaške še vedno potrebujejo delovno dovoljenje za zaposlitev v Avstriji.

Lihtenštajn je s kvotami omejil število ljudi, ki lahko v tej državi delajo in prebivajo. Kvote veljajo za vse državljane EU, Norveške in Islandije.

Hrvaški državljani

Pravica hrvaških državljanov, da se zaposlijo v drugi državi EU, je lahko začasno omejena do 30. junija 2020.

Večina držav EU je te omejitve že odpravila. Vendar boste delovno dovoljenje morda še vedno potrebovali za zaposlitev v Avstrijide.

Zaposlitev na Hrvaškem

Pravica državljanov EU, da se zaposlijo na Hrvaškem, je lahko začasno omejena. Državljani Avstrije bodo morda potrebovali delovno dovoljenje.

Zaposlitev v Švici

Državljani večine držav EU ne potrebujejo delovnega dovoljenja za delo v Švici. Omejitev velja za državljane Hrvaške, ki še vedno potrebujejo delovno dovoljenje. Več informacij o delu v Švici za državljane EUfrdeiten.

Skladno s Sporazumom o prostem pretoku oseb med EU in Švico lahko švicarski državljani brez omejitev prebivajo in se zaposlijo v EU.

Več informacij

V državi, ki še uveljavlja omejitve, se najprej pozanimajte o veljavnih postopkih.

Obrnite se na zavod za zaposlovanje v državi, v kateri želite poiskati zaposlitev ali na evropskega zaposlitvenega svetovalca.

Praktični primer

Za delovno dovoljenje poskrbite še pred odhodom v tujino

Hrvaški državljan Marko je dobil zaposlitev na Dunaju, kamor se je takoj preselil. Ker pa ni dobil delovnega dovoljenja, se je moral vrniti na Hrvaško.

Hrvaški državljani se morajo pozanimati, kako je z delovnim dovoljenjem v državi, kjer iščejo zaposlitev, preden se tja preselijo. Vedeti morajo tudi, da jim lahko pristojni organi prošnjo za delovno dovoljenje zavrnejo.

Napotitev delavcev na delo v tujino

Za napotene delavce ni omejitev, razen v primeru Avstrije, kjer veljajo začasne omejitve za hrvaške delavce, ki jih napotijo podjetja iz določenih sektorjev, ne pa za samozaposlene.

Delovno dovoljenje za državljane tretjih držav

Državljani tretjih držav imajo pravico do dela v EU (V tem primeru 28 držav EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška) in do enake obravnave kot državljani EU glede delovnih pogojev. Te pravice so odvisne od državljanstva ali statusa družinskega člana državljana EU.

Državljani Turčije

Za turške državljane je pravica do prostega gibanja in dela v državah EU popolnoma odvisna od nacionalnih pravil države gostiteljice EU. Če so v EU zakonito zaposleni, za njih veljajo enaki delovni pogoji kot za državljane te države.

Imajo naslednje pravice:

Državljani držav, ki so z EU sklenile sporazum

Pravico do enakih delovnih pogojev kot državljani države gostiteljice imajo državljani 79 držav skupine afriških, karibskih in pacifiških državen ter:

Državljani držav brez sporazuma z EU

Za državljane držav, ki nimajo sporazuma z EU, je pravica do dela v državi EU odvisna od zakonodaje te države.

Če so družinski člani državljana EU:

Več informacij na portalu EU o priseljevanjufrespten.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: