Nazadnje pregledano: 24/01/2019

Delovna dovoljenja

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

Državljani EU na splošno ne potrebujejo dovoljenja za delo v drugi državi EU.

Samozaposleni nikjer v EU ne potrebujejo delovnega dovoljenja.

V določenih državah članicah pa nekateri iskalci zaposlitve iz EU še vedno potrebujejo delovno dovoljenje.

To zadeva zgolj:

  • hrvaške državljane v nekaterih državah EU,
  • nekatere državljane EU na Hrvaškem.

Lihtenštajn je s kvotami omejil število ljudi, ki lahko v tej državi delajo in prebivajo. Kvote veljajo za vse državljane EU, Norveške in Islandije.

Hrvaški državljani

Pravica hrvaških državljanov, da se zaposlijo v drugi državi EU, je lahko začasno omejena do 30. junija 2020.

Večina držav EU je te omejitve že odpravila. Vendar pa boste delovno dovoljenje morebiti še vedno potrebovali v Avstriji.

Zaposlitev na Hrvaškem

Pravica državljanov EU, da se zaposlijo na Hrvaškem, je lahko začasno omejena. Državljani Avstrije bodo morebiti potrebovali delovno dovoljenje.

Zaposlitev v Švici

Državljani večine držav EU ne potrebujejo delovnega dovoljenja za delo v Švici. Omejitev velja za državljane Hrvaške, ki še vedno potrebujejo delovno dovoljenje, in za državljne Bolgarije in Romunije, ki imajo omejen dostop do trga dela. Več o delu v Švicifrdeiten.

Skladno s Sporazumom o prostem pretoku oseb med EU in Švico lahko švicarski državljani brez omejitev prebivajo in se zaposlijo v EU.

Več informacij

V državi, ki še uveljavlja omejitve, se najprej pozanimajte o veljavnih postopkih.

Obrnite se na zavod za zaposlovanje v državi, v kateri želite poiskati zaposlitev ali na evropskega zaposlitvenega svetovalca.

Praktični primer

Za delovno dovoljenje poskrbite še pred odhodom v tujino

Hrvaški državljan Marko je dobil zaposlitev na Dunaju, kamor se je takoj preselil. Ker pa ni dobil delovnega dovoljenja, se je moral vrniti na Hrvaško.

Hrvaški državljani se morajo pozanimati, kako je z delovnim dovoljenjem v državi, kjer iščejo zaposlitev, preden se tja preselijo. Vedeti morajo tudi, da jim lahko pristojni organi prošnjo za delovno dovoljenje zavrnejo.

Napotitev delavcev na delo v tujino

Za napotene delavce ni omejitev, razen v primeru Avstrije, kjer veljajo začasne omejitve za hrvaške delavce, ki jih napotijo podjetja iz določenih sektorjev, ne pa za samozaposlene.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: