Nazadnje pregledano: 04/01/2021

Delovna dovoljenja

Ali ima brexit posledice za vas?

Državljani EU na splošno ne potrebujejo dovoljenja za delo v drugi državi EU.

Samozaposleni nikjer v EU ne potrebujejo delovnega dovoljenja.

Opozorilo

Lihtenštajn je s kvotami omejil število ljudi, ki lahko v tej državi delajo in prebivajo. Kvote veljajo za vse državljane EU, Norveške in Islandije.

 

Zaposlitev v Švici

Državljani večine držav EU ne potrebujejo delovnega dovoljenja za delo v Švici. Omejitev velja za državljane Hrvaške, ki še vedno potrebujejo delovno dovoljenje. Več informacij o delu v Švici za državljane EUfrdeiten.

Skladno s Sporazumom o prostem pretoku oseb med EU in Švico lahko švicarski državljani brez omejitev prebivajo in se zaposlijo v EU.

Več informacij

V državi, ki še uveljavlja omejitve, se najprej pozanimajte o veljavnih postopkih.

Obrnite se na zavod za zaposlovanje v državi, v kateri želite poiskati zaposlitev ali na evropskega zaposlitvenega svetovalcaOdpri na zunanji povezavi.

Delovno dovoljenje za državljane tretjih držav

Državljani tretjih držav imajo pravico do dela v EU in do enake obravnave kot državljani EU glede delovnih pogojev. Te pravice so odvisne od državljanstva ali statusa družinskega člana državljana EU.

Državljani Turčije

Za turške državljane je pravica do prostega gibanja in dela v državah EU popolnoma odvisna od nacionalnih pravil države gostiteljice EU. Če so v EU zakonito zaposleni, za njih veljajo enaki delovni pogoji kot za državljane te države.

Imajo naslednje pravice:

Državljani držav, ki so z EU sklenile sporazum

Pravico do enakih delovnih pogojev kot državljani države gostiteljice imajo državljani 79 držav skupine afriških, karibskih in pacifiških državen ter:

Državljani držav brez sporazuma z EU

Za državljane držav, ki nimajo sporazuma z EU, je pravica do dela v državi EU odvisna od zakonodaje te države.

Če so družinski člani državljana EU:

Več informacij na portalu EU o priseljevanjufrespten.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: