Nazadnje pregledano : 06/04/2018

Študenti – pravica do prebivanja

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

  • Vprašanja in odgovori na podlagi Skupnega poročila Evropske unije in Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017en
  • Publikacije EU o brexitu
  • Informacije in smernice vlade Združenega kraljestva glede brexitaen

Študenti imajo v drugi državi EU, kjer študirajo, pravico do prebivanja v času študija, če:

Bivanje v tujini manj kot 3 mesece

Nacionalna osebna izkaznica ali potni list vedno pri roki

Državljani EU, ki nameravajo v drugi državi EU prebivati manj kot 3 mesece, morajo imeti samo veljavno nacionalno osebno izkaznico ali potni list.

V številnih državah EU morate tako kot v Sloveniji vedno imeti pri sebi osebno izkaznico ali potni list.

Če teh osebnih dokumentov nimate pri sebi, vas lahko oglobijo ali začasno pridržijo, vendar vas samo zaradi tega ne morejo vrniti v domovino.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU se morate v razumnem roku po prihodu v državo prijaviti pri pristojnih organih. Če tega ne storite, vam lahko izrečejo kazen, na primer globo.

Več o prijavi prihoda.

Izgon iz države

V izjemnih primerih vas država gostiteljica lahko izžene, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resno nevarnost za javni red, javno varnost ali javno zdravje.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Bivanje v tujini več kot 3 mesece

Študenti imajo v času študija pravico do prebivanja v državi EU, kjer študirajo, če:

  • so vpisani na akreditirano izobraževalno ustanovo
  • imajo zadostna sredstva (iz kateregakoli vira), da se preživljajo brez denarne socialne pomoči
  • so ustrezno zdravstveno zavarovani v državi prebivanja

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je vaš dohodek višji od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči.

Pravico do prebivanja v tej državi lahko izgubite, če študij končate in ne morete dokazati, da ste zaposleni ali da imate zadostna sredstva za preživljanje.

Prijava prebivanja

Država gostiteljica v prvih 3 mesecih po vašem vstopu v državo od vas ne more zahtevati, da prijavite prebivanje, lahko pa to storite na svojo željo.

Po 3 mesecih bivanja v državi lahko od vas zahtevajo, da pri pristojnih organih prijavite prebivanje (in tako dokažete, da izpolnjujete pogoje, ki veljajo za študente) ter pridobite potrdilo o prijavi prebivanja.

Kako prijaviti prebivanje v tujini

Zapustitev države in izgon

V drugi državi članici EU lahko prebivate, dokler izpolnjujete pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujete več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustite državo.

V izjemnih primerih vas država gostiteljica lahko izžene, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resno nevarnost za javni red, javno varnost ali javno zdravje.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu ali zapustitvi države, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Stalno prebivanje

Če ste v drugi državi EU kot študent izpolnjevali pogoje in zakonito prebivali neprekinjeno 5 let, samodejno pridobite pravico do stalnega prebivanja. To pomeni, da lahko v tej državi ostanete, dokler želite.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

  • začasna odsotnost (manj kot šest mesecev na leto),
  • daljša odsotnost zaradi obveznega služenja vojaškega roka,
  • odsotnost za 12 zaporednih mesecev iz pomembnih razlogov, kot so nosečnost in rojstvo otroka, huda bolezen, delo, poklicno usposabljanje ali napotitev na delo v drugo državo.

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj države več kot dve leti zapored.

Dovoljenje za stalno prebivanje

Kako pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje: potrjuje vašo pravico, da v državi prebivate neomejeno dolgo.

Izgon iz države

V izjemnih primerih vas lahko država, v kateri stalno prebivate, izžene, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resno nevarnost za javni red in varnost države.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: