Nazadnje pregledano: 02/04/2022

Študenti – pravica do prebivanja

Študenti imajo v času študija pravico do prebivanja v državi EU, kjer študirajo, če:

Nacionalni organi ne smejo zahtevati, da je vaš dohodek višji od dohodka, pri katerem bi bili upravičeni do dohodkovne podpore.

Pravico do prebivanja v tej državi lahko izgubite, če študij končate in ne morete dokazati, da ste zaposleni ali da imate zadostna sredstva za preživljanje.

Prijava prihoda in prebivanja

Država gostiteljica v prvih treh mesecih po vašem vstopu v državo od vas ne more zahtevati, da prijavite prebivanje, lahko pa to storite na svojo željo.

Po treh mesecih bivanja v državi lahko od vas zahtevajo, da pri pristojnih organih prijavite prebivanje (in tako dokažete, da izpolnjujete pogoje, ki veljajo za študente) ter pridobite potrdilo o prijavi prebivanja.

Predložiti morate:

Druga dokazila niso potrebna.

Ali vas lahko izženejo oziroma zahtevajo, da zapustite državo

V drugi državi članici EU lahko prebivate, dokler izpolnjujete pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujete več, nacionalni organi lahko zahtevajo, da zapustite državo.

V izjemnih primerih vas država gostiteljica lahko izžene, vendar samo če dokaže, da vaše bivanje v državi pomeni resno nevarnost za javni red in javno varnost.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu ali zapustitvi države, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Stalno prebivanje

Če ste v drugi državi EU izpolnjevali pogoje za prebivanje in zakonito prebivali neprekinjeno pet let, samodejno pridobite pravico do stalnega prebivanja. To pomeni, da lahko v tej državi ostanete, dokler želite.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj države več kot dve leti zapored.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: