Nazadnje pregledano: 26/04/2019

Ustanovitev podjetja

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

S 30. marcem 2019 se bo pravo EU v celoti prenehalo uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če v ratificiranem sporazumu o izstopu določijo drug datum ali če Evropski svet in Združeno kraljestvo soglasno odločita, da se dveletno obdobje pogajanj podaljša. Več informacij o pravnih posledicah za podjetja:

Če načrtujete ustanovitev podjetja ali širitev poslovanja v drugo državo EU, se je dobro pozanimati o predpisih, ki veljajo za ustanovitev podjetja v določeni državi, ter poiskati ustrezno nacionalno kontaktno točko.

Poiščite ustrezne informacije v državah EU:

Izberite državo

* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Pravice

Državljani EU imajo pravico:

Pogoji in zahteve

Pogoji se med državami razlikujejo, toda Evropska unija spodbuja vse države članice, da olajšajo ustanovitev podjetja z izpolnitvijo naslednjih ciljev:

Financiranje in podporne storitve

Zagonskim podjetjem so na voljo različna finančna sredstva EU. Na spletišču Startup Europeen poiščite informacije in možnosti financiranjaen.

Pri širjenju in razvoju podjetja vam bo v pomoč platforma Startup Europe Partnershipen

Če želite povečati prepoznavnost in vidnost svojega poslovnega projekta, objavite projekt na evropskem portalu naložbenih projektov. Portal omogoča tudi stik s potencialnimi mednarodnimi vlagatelji.

Glej tudi:

Sorodne teme

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Enotne kontaktne točke

Informacije o razširitvi poslovanja v drugo državo EU.

Lokalna pomoč za podjetja - Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: