Nazadnje pregledano: 02/01/2023

Označevanje tekstila

Če načrtujete prodajo tekstilnih izdelkov v EU, morate zagotoviti, da izpolnjujejo zahteve EU glede označevanja. Na splošno morajo imeti oznako, ki jasno določa sestavo vseh uporabljenih tekstilnih vlaken in navaja vse netekstilne dele živalskega izvora.

Kaj je oznaka tekstila

Vsak tekstilni izdelek, ki se trži v EU, mora imeti oznako, ki navaja njegovo surovinsko sestavo. Oznaka mora biti čvrsto pritrjena na izdelek, na primer všita.

Ta zahteva velja za vse izdelke, katerih vsaj 80 % masnega deleža sestavljajo tekstilna vlakna, kot so:

Ali je označevanje tekstila obvezno

V EU je obvezno označevanje tekstilnih izdelkov, namenjenih prodaji končnemu potrošniku. Pri prodaji med podjetji se lahko oznake tekstila nadomestijo ali dopolnijo s spremnimi trgovskimi dokumenti.

Nacionalni organi lahko preverijo skladnost tekstilnih izdelkov z informacijami na njihovih oznakah, in sicer na kateri koli stopnji tržne verige:

Vsebina oznake

Oznaka mora:

Če nameravate izdelke prodajati v eni ali več državah EU, morate besedilo prevesti v vse uradne nacionalne jezike, v katerih so tekstilni izdelki na voljo potrošniku.

Samo tekstilni izdelek, ki je sestavljen izključno iz ene vrste vlaken, se lahko označi kot „100 %", „čist" ali „v celoti". Npr. za označitev srajce, ki je v celoti iz bombaža, lahko uporabite navedene izraze ali pa njeno sestavo enostavno označite kot „bombaž".

Vrste in imena tekstilnih vlaken, ki jih lahko uporabite so določena na seznamu iz Priloge IOdpri na zunanji povezavi k uredbi EU o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov. Če izdelek vsebuje tekstilno vlakno, ki ni zajeto v navedeni uredbi, lahko zaprosite, da se to vlakno doda na navedeni seznam o imenih tekstilnih vlaken. Več o tem postopku najdete na strani Evropske komisije o tekstilni in oblačilni zakonodaji lv .

Če želite tekstilni izdelek označiti s priznanim znakom okoljske odličnosti, preverite, ali izpolnjuje pogoje za pridobitev znaka EU za okolje.

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.

Daj to stran v skupno rabo: