Nazadnje pregledano: 01/04/2022

Lokalne volitve

Državljani EU, ki živijo v drugi državi EU, imajo pravico, da volijo in kandidirajo na lokalnih volitvah v tej državi.

Vpis v volilni imenik

Če želite voliti na lokalnih volitvah v državi, kjer živite, morate vložiti zahtevo, da vas vpišejo v volilni imenik v tej državi. Navesti boste morali svoje državljanstvo in naslov.

Kje in kako se lahko vpišete v volilni imenik v državi gostiteljici:

Izberite državo

V nekaterih državah EU je vpis v volilni imenik samodejen: Avstrija (razen Burgenlanda), Danska, Estonija, Finska, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Švedska. Ko v teh državah prijavite svoje prebivališče, vas samodejno vpišejo v volilni imenik za lokalne volitve.

V državah, kjer je udeležba na volitvah obvezna, vas bodo vpisali v volilni imenik samo na vašo zahtevo.

Pogoji za glasovanje

Državljani EU v drugi državi EU glasujejo pod enakimi pogoji kot državljani te države. Kadar za državljane države prebivališča velja, da morajo v državi ali občini prebivati določeno obdobje, preden dobijo pravico glasovanja, enak pogoj velja za vas.

Toda pri tem morajo pristojni organi upoštevati tudi obdobja, ki ste jih preživeli v drugih državah EU (razen v svoji matični državi).

V državah EU, kjer tuji državljani sestavljajo več kot 20 % vseh volilnih upravičencev, lahko veljajo posebna pravila: država gostiteljica lahko zahteva daljšo dobo bivanja, preden lahko volijo na lokalnih volitvah. Takšna država je za zdaj samo Luksemburg.

Obvezna udeležba na volitvah

Če je za državljane države prebivališča udeležba na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament obvezna, ta obveznost velja tudi za vas, če ste na podlagi svoje zahteve vpisani v volilni imenik te države.

Države EU, v katerih je udeležba na volitvah obvezna, so Belgija, Ciper, Grčija in Luksemburg.

Kandidatura

Če želite kandidirati na lokalnih volitvah, boste morda morali podpisati izjavo, da vam v matični državi ni odvzeta pravica do kandidiranja. Izjavi boste morda morali priložiti dokazilo, ki ga izda vaša matična država.

V nekaterih državah vas lahko izvolijo za člana mestnega sveta, za župana pa lahko kandidirajo samo državljani teh držav:

V nekaterih državah lahko samo njihovi državljani zasedejo tudi mesto podžupana in člana izvršnega sveta župana.

Pogoji za kandidaturo

Državljani EU lahko kandidirajo na lokalnih volitvah pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane države prebivališča. Kadar za državljane države prebivališča velja, da morajo v državi ali občini prebivati določeno obdobje, preden lahko kandidirajo, enak pogoj velja za vas.

Toda pri tem morajo pristojni organi upoštevati tudi obdobja, ki ste jih preživeli v drugih državah EU (razen v svoji matični državi).

V državah EU, kjer tuji državljani sestavljajo več kot 20 % vseh volilnih upravičencev, lahko veljajo posebna pravila: država prebivališča lahko zahteva daljšo dobo bivanja, preden lahko kandidirajo na lokalnih volitvah. Takšna država je za zdaj samo Luksemburg.

Več o glasovanju in kandidiranju v državi gostiteljici:

Izberite državo

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: