Življenje in potovanje
Nazadnje pregledano: 28/04/2020

E-trgovanje, prodaja na daljavo in prodaja zunaj poslovnih prostorov

Informacije na tej strani se nanašajo samo na prodajo končnemu potrošniku (B 2C) in ne drugim podjetjem (B 2B).

E-trgovanje in prodaja zunaj poslovnih prostorov ponuja številne prednosti, vendar vključuje tudi določene obveznosti v skladu s pravili EU.

Ta pravila EU veljajo za pogodbe o prodaji in storitvah, kadar prodajalec s kupcem nima osebnega stika, npr.: pogodbeni sporazumi, sklenjeni na internetu, po telefonu (s človeškim posredovanjem ali brez), e-pošti, telefaksu ali s standardnim dopisom in pogodbe, sklenjene s kupcem zunaj običajnih poslovnih prostorov.

Pravila o e-trgovanju, prodaji na daljavo in prodaji zunaj poslovnih prostorov ne zajemajo transakcij na naslednjih področjih:

Začni

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Reševanje sporov z dobavitelji in strankami iz druge države EU v zvezi s terjatvami v vrednosti do 5 000 evrov.

Enotne kontaktne točke

Nacionalne informacije o razširitvi poslovanja v drugo državo EU.

Kontaktna točka za proizvode

Kontaktne točke za proizvode zagotavljajo informacije v zvezi z nacionalnimi predpisi o posameznih izdelkih in pomoč pri dostopu do drugih trgov v EU.

Lokalna pomoč za podjetja

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Daj to stran v skupno rabo: