Nazadnje pregledano: 07/07/2022

Pravila javnega naročanja

Javna naročila dodeljujejo uporabniki javnih sredstev in naročniki, ki opravljajo dejavnosti v določenih nekonkurenčnih pogojih (denimo v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev), za naročilo storitev, blaga ali gradbenih del.

Običajno morajo biti naročila srednje in višje vrednosti dodeljena s konkurenčnimi razpisnimi postopki, čeprav obstajajo izjeme in izvzetja, denimo:

Vrste postopkov javnega naročanja

Običajni način oddaje javnih naročil je prek konkurenčnega razpisnega postopka. V okviru tega postopka so različni postopki javnega naročanja.

Odprti postopek

V odprtem postopku lahko kdorkoli predloži celotno ponudbo. Ta postopek se najpogosteje uporablja.

Omejeni postopek

V omejenem postopku lahko sodeluje vsakdo, vendar lahko ponudbo predložijo samo ponudniki, ki so predhodno izbrani .

Konkurenčen postopek s pogajanji

V konkurenčnem postopku s pogajanji lahko sodeluje vsakdo, vendar bodo samo predhodno izbrani ponudniki povabljeni, da predložijo prve ponudbein da se pogajajo.

Naročniki lahko ta postopek uporabijo samo, kadar so potrebna pogajanja zaradi posebne ali zapletene narave naročila. Naročniki v obrambnem in varnostnem ter vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ga lahko uporabijo kot standardni postopek.

Konkurenčni dialog

Ta postopek lahko naročnik uporabi, če želi predlagati način za obravnavanje potrebe, ki jo opredeli naročnik.

Partnerstvo za inovacije

Ta postopek se lahko uporablja, kadar obstaja potreba po nakupu blaga ali storitev, ki še niso na voljo na trgu. V postopku lahko sodelujejo številna podjetja.

Projektni natečaj

Ta postopek se uporablja za pridobitev ideje za grafično podobo.

Dodatni razpisni postopki

Glede na okoliščine in potrebe lahko naročnik:

Kdaj in kako se uporabljajo predpisi EU

Vsi postopki javnega naročanja v EU se izvajajo na podlagi nacionalnih pravil. Pri naročilih z višjo vrednostjo ta pravila temeljijo na splošnih pravilih EU o javnem naročanju.

Omejitve vrednosti ( pragovi), ki določajo, kdaj se uporabljajo pravila EU, so odvisne od predmeta naročila in kdo opravlja nakup. Ti pragovi se redno revidirajo, zneski pa se nekoliko prilagodijo (naslednja revizija je predvidena za leto 2020).

Glavne omejitve so:

Podrobnejše pragove za javna naročila en ali omejitve lahko preverite tudi neposredno z nacionalnimi pravili.

Za naročila z nižjo vrednostjo se uporabljajo samo nacionalna pravila javnega naročanja, vendar je treba upoštevati tudi splošna načela EU glede preglednosti in enakega obravnavanja.

Sodelovanje v javnem razpisu – vaše pravice

Čezmejne ponudbe

Če ima vaše podjetje, organizacija ali institucija sedež v EU (V tem primeru 27 držav članic EU), imate pravico, da se potegujete za javno naročilo v kateri koli državi EU. Imate pravico, da:

Kdaj ste lahko izključeni

Mogoče ne boste smeli sodelovati v postopku, če vam ali vašemu podjetju ni mogoče zaupati. Ponudnik bo denimo:

Podrobnejši opis razlogov za izključitev boste našli v direktivah v razdelku o zakonodaji EU (povezave na dnu strani), nacionalni zakonodaji o javnem naročanju in dokumentih, ki jih zagotovi naročnik.

Kdaj je treba javni razpis objaviti na portalu TED

Na splošno velja, da so javni razpisi, za katere verljajo pravila EU, objavljeni v spletni različici Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije – na portalu TED dnevna elektronska javna naročila. Javni organi se lahko odločijo, da bodo na portalu TED objavili tudi obvestila za naročila manjše vrednosti. Na portalu TED so osnovne informacije za javne razpise na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

Predhodno informativno obvestilo o prihodnjih razpisih

Naročnik lahko tudi objavi predhodno informativno obvestilo (PIN) na portalu TED (dnevna elektronska javna naročila). Predhodno informativno besedilo obvešča o prihodnjem javnem razpisu.

Običajno se objavi od 35 dni do 12 mesecev pred objavo obvestila o javnem naročilu.

Ko se razpis po predhodnem informativnem obvestilu objavi, se rok za oddajo in prejem ponudb lahko skrajša.

Ocenjevanje

Ponudbe se ocenijo z dodeljevanjem točk na podlagi vnaprej objavljenih meril, pri čemer ima vsaka kategorija določeno vrednost; ponujena cena je lahko na primer vredna 40 %, tehnične značilnosti 50 % in okoljski učinek 10 %.

Ocenjevanje ponudb se lahko začne šele po preteku roka za oddajo ponudb.

Oddaja javnega naročila

O tem, ali ste bili na razpisu uspešni ali ne, vas morajo obvestiti čim prej. Če niste bili izbrani, vas morajo podrobneje obvestiti o razlogih za zavrnitev ponudbe.

Če menite, da ste bili diskriminirani ali ste opazili nepravilnosti v postopku, lahko zahtevate revizijo postopka ali vložite pritožbo.

Izdajanje elektronskih računov

Če vam je bilo oddano javno naročilo ali podeljena koncesijska pogodba, imate pravico, da javnemu organu, ki vam je oddal naročilo, pošljete elektronske račune v skladu z evropskimi standardi za izdajanje elektronskih računov de en fr .

Vsi organi centralne ravni držav v EU morajo sprejeti vaše račune. V nekaterih državah bodo morali z aprilom 2020 elektronske račune sprejemati tudi javni organi na podcentralni ravni. Preverite ureditev v vaši državi en .

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Lokalna pomoč za podjetja

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network  svetuje brezplačno.

Več služb za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: