Dostop do financiranja

Dostop do financiranja

To spletišče vam bo pomagalo najti posojila in tvegani kapital s podporo Evropske unije.

Izberite državo in poiščite finančne priložnosti.

Kako deluje

Kdo je upravičen do sredstev EU

Evropska finančna sredstva so dostopna najrazličnejšim podjetjem vseh velikosti in sektorjev – podjetnikom, zagonskim podjetjem, mikropodjetjem, malim in srednjim podjetjem, velikim poslovnim organizacijam. Na voljo je več vrst financiranja: poslovna posojila, mikrofinanciranje, jamstva, tvegani kapital. EU vsako leto podpre več kot 200 000 podjetij.

Kako deluje

Odločitev o financiranju EU bodo sprejele lokalne finančne institucije, kot so banke, vlagatelji tveganega kapitala ali poslovni angeli. Lokalne finančne institucije lahko s pomočjo podpore EU zagotovijo dodatno financiranje za podjetja.

Te finančne institucije določajo natančne pogoje financiranja, in sicer višino, obdobje, obrestne mere in stroške. Natančne informacije poiščite na kateri od več kot tisoč finančnih institucij.

Pravica do povratnih informacij glede posojila

Kreditna institucija vam mora dati informacije o svoji odločitvi glede posojila. Tako boste razumeli svoj finančni položaj in laže izboljšali svoje možnosti za pridobitev finančnih sredstev v prihodnosti. Pri uveljavljanju pravice se sklicujte na člen 431 uredbe EU o kapitalskih zahtevah.

Image

Sredstva EU

Program COSME

  • Jamstva za mala in srednja podjetja, predvsem za posojila do 150 000 evrov
  • Lastniški kapital (faza rasti in širitve)

Program InnovFin (Obzorje 2020)

  • Posojila in jamstva za inovativna podjetja
  • Financiranje raziskovalnih in razvojnih projektov
  • Lastniški kapital (zgodnja in zagonska faza)

Pospeševalec EIC (Instrument MSP ) ponuja financiranje in mentorstvo inovativnim malim in srednjim podjetjem (1. faza: zasnova in izvedljivost, 2. faza: predstavitev, tržna replikacija ter raziskave in razvoj, 3. faza: trženje).

Ustvarjalna Evropa

  • Posojila za mala in srednja podjetja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih

Program za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI)

  • Mikroposojila v višini do 25 000 evrov za mikropodjetja in ranljive osebe, ki želijo ustanoviti ali razviti mikro podjetje
  • Naložbe v višini do 500 000 evrov za socialna podjetja

Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI)

  • Posojila, jamstva, lastniško financiranje, nepovratna sredstva podjetjem

Podporo zagotavljajo večletni programi, ki jih sofinancira EU.

Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad

  • Poslovna posojila, mikrofinanciranje, jamstva, tvegani kapital

Evropski jamstveni sklad (EGF)

EGF je jamstveni sklad, ki so ga države članice EU ustanovile v odziv na gospodarski učinek izbruha pandemije COVID-19 in tako zagotovile, da imajo MSP, podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo in korporacije v sodelujočih državah članicah na razpolago zadostno likvidnost, da lahko prestanejo krizo, ki se hitro odvija.

Financiranje digitalne preobrazbe

Jamstvena shema za posojila COSME (Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja) podpira financiranje projektov digitalne preobrazbe MSP v vseh gospodarskih sektorjih ne glede na njihovo trenutno stopnjo digitalizacije.

Če iščete možnosti financiranja za vaše podjetje, si oglejte našo podatkovno zbirko.

Če ste finančni posrednik/-ca in sodelujete pri pilotnem projektu digitalizacije programa COSME vas prosimo, da izpolnite vprašalnik o digitalizaciji v okviru programa COSME. Dodatne informacije o podpori programa COSME za digitalizacijo MSP so na voljo na portalu Evropskega investicijskega sklada.

Izjava o varstvu osebnih podatkov – finančni posredniki

Potrebujete pomoč ali nasvet?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Ali se vaše vprašanje nanaša na poslovanje čez mejo, na primer izvoz ali širitev v drugo državo EU? V tem primeru vam mreža Enterprise Europe Network svetuje brezplačno.

Za iskanje ustrezne pomoči lahko uporabite tudi iskalnik služb za pomoč.