Življenje in potovanje
Nazadnje pregledano: 15/02/2019

Enako obravnavanje in kvalifikacije

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Iskalce zaposlitve iz drugih držav EU morate obravnavati enako kot kandidate iz svoje države. Zaposlenim morate zagotoviti enake delovne pogoje, ne glede na to, iz katere države EU prihajajo, ne smete diskriminirati na podlagi spola, rase in etnične pripadnosti, vere, invalidnosti, starosti, spolne usmeritve.

Iskalci zaposlitve, ki so pridobili kvalifikacije v drugi državi EU, morajo poskrbeti za priznavanje svojih delovnih izkušenj in poklica v državi gostiteljici, na primer z evropsko poklicno izkaznico.

Daj to stran v skupno rabo: