Življenje in potovanje
Nazadnje pregledano: 02/01/2023

Enako obravnavanje in kvalifikacije

Iskalce zaposlitve iz drugih držav EU morate obravnavati enako kot kandidate iz svoje države. Zaposlenim morate zagotoviti enake delovne pogoje, ne glede na to, iz katere države EU prihajajo, ne smete diskriminirati na podlagi spola, rase in etnične pripadnosti, vere, invalidnosti, starosti, spolne usmeritve.

Invalidnim delavcem morate zagotoviti razumne prilagoditve, da se lahko prijavijo na delovno mesto, opravljajo delo in napredujejo na delovnem mestu ali se udeležijo usposabljanja. V skladu s pravom EU pravica do razumne prilagoditve velja za vse z delom povezane dejavnosti.

Iskalci zaposlitve, ki so pridobili kvalifikacije v drugi državi EU, morajo poskrbeti za priznavanje svojih delovnih izkušenj in poklica v državi gostiteljici, na primer z evropsko poklicno izkaznico.

Daj to stran v skupno rabo: