Nazadnje pregledano: 02/09/2022

Davek na dohodek v tujini

V kateri državi plačujete davke?

V EU nimamo splošnega predpisa, ki bi urejal obdavčitev dohodkov državljanov EU, ki prebivajo, delajo ali del časa preživljajo v tujini.

Vendar lahko država, v kateri ste rezident za davčne namene, običajno obdavči vse prihodke, ki ste jih po takšni ali drugačni poti prejeli v kateri koli državi. To vključuje plače, pokojnine, nadomestila, dohodek iz premoženja ali iz drugih virov in kapitalske dobičke od prodaje premoženja iz držav po vsem svetu.

Opozorilo

Države EU si redno izmenjujejo informacije o davkih na dohodek, da bi zagotovile, da davkoplačevalci izpolnjujejo svoje obveznosti, ter za boj proti davčnim goljufijam in utajam davkov. Za informacije glede davka na nepremičnine, lokalnih davkov, davka na darila in na dediščino) se obrnite na lokalni davčni urad .

Vsaka država ima svojo opredelitev statusa davčnega rezidenta, vendar:

Davčne stopnje, kontaktni podatki davčnih uprav in opredelitev statusa davčnega rezidenta v državah EU:

Izberite državo

Dvojno prebivališče

Lahko se zgodi, da vas za davčnega rezidenta hkrati štejeta dve državi ter od vas zahtevata, da plačate davke na svoj svetovni dohodek. Na srečo so številne države sklenile sporazume o izogibanju dvojnemu obdavčevanju Odpri na zunanji povezavi , ki običajno vsebujejo pravila o tem, katera od obeh držav vas lahko obravnava kot rezidenta.

Če davčna pogodba ne zagotavlja rešitve ali če je vaš položaj še posebej zapleten, se obrnite na davčni urad ene ali obeh držav in prosite za pomoč.

Napoteni delavci in iskalci zaposlitve

Delavci, ki so začasno napoteni na delo v tujino, in iskalci zaposlitve v tujini lahko veljajo za davčne rezidente v matični državi (ki lahko zato obdavči njihove prihodke), čeprav letno več kot šest mesecev bivajo v drugi državi EU. Pogoj je, da v matični državi ohranijo stalno prebivališče ter tesne osebne in ekonomske vezi. Najbolje je, da se glede svojega primera natančneje pozanimate pri davčni upravi .

V takšnem primeru vas lahko obdavči tudi država gostiteljica; lokalni delodajalec vam lahko na primer ob izplačilu plače obračuna akontacijo dohodnine.

Poleg tega lahko ne glede na to, ali imate še naprej status rezidenta v matični državi, ta država obdavči v njej pridobljeni dohodek (na primer dohodek iz premoženja).

Seveda obstajajo rešitve za preprečevanje dvojnega obdavčevanja. Poskrbite, da vaš dohodek ne bo obdavčen dvakrat, če to ni potrebno.

Navidezno davčno rezidentstvo

V skladu z nekaterimi sporazumi o izogibanju dvojnemu obdavčevanju vas bo država, v kateri zaslužite ves ali skoraj ves dohodek, obravnavala kot davčnega rezidenta, tudi če tam ne prebivate. Nekatere države ta status navideznega davčnega rezidenstva priznavajo obmejnim delavcem.

V skladu s predpisi EU lahko vsaka država opredeli, kolikšen delež dohodka predstavlja „skoraj ves dohodek". Ne glede na to, ali vas država, v kateri zaslužite ves ali skoraj ves dohodek, obravnava kot davčnega rezidenta ali ne, vam mora omogočiti dostop do istih nadomestil in davčnih olajšav, ki so na voljo rezidentom.

Če prejemate vsa nadomestila, ki so na voljo rezidentom v državi, v kateri delate, seveda ne morete pričakovati, da boste upravičeni tudi do vseh nadomestil in olajšav, ki so na voljo rezidentom v državi, v kateri prebivate. Davčne uprave si med seboj izmenjujejo podatke, da preprečijo podvajanje nadomestil in olajšav.

Enako obravnavanje

Ne glede na to, katera država EU vas šteje za davčnega rezidenta, morate biti v skladu s predpisi EU obdavčeni na enak način in pod enakimi pogoji kot državljani te države. V državi, v kateri ste davčni rezident ali zaslužite ves ali skoraj ves dohodek, imate na primer pravico do:

Če menite, da ste žrtev diskriminacije, poiščite osebno svetovanjeOdpri na zunanji povezavi .

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: