Senest tjekket: 02/09/2022

Indkomstskat i udlandet

Hvilket land kan beskatte dig?

Der findes ingen EU-regler for, hvordan EU-borgere, der bor, arbejder eller tilbringer tid uden for deres hjemland, skal beskattes af deres indkomst.

Men det land, hvor du er bosat som skatteborger, kan normalt beskatte din samlede indtægt på verdensplan, uanset om der er tale om lønindkomst eller andre indtægter. Der er bl.a. tale om løn, pension, ydelser, indtægter fra fast ejendom eller andre kilder eller kapitalvinding fra salg af ejendom, uanset hvor i verden indkomsten stammer fra.

Advarsel

EU-landene udveksler regelmæssigt skatteoplysninger for at sikre, at skatteyderne opfylder deres forpligtelser, og for at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse. Hvis du vil vide mere om ejendomsskat, kommuneskat samt gave- og arveafgifter, bør du kontakte dit lokale skattekontor .

Hvert land har desuden sin egen definition af skattemæssigt hjemsted, men:

Tjek skattesatser, kontaktoplysninger for skattemyndighederne, definitioner af skattemæssigt hjemsted i de forskellige EU-lande:

Vælg land

Dobbelt bopæl

I nogle tilfælde kan to lande betragte dig som skatteborger på samme tid, og begge kan kræve, at du betaler skat af dine samlede indtægter på verdensplan. Heldigvis har mange lande dobbeltbeskatningsaftaler, Linket fører til en anden website , som plejer at indeholde regler for, hvilket af landene der må behandle dig som skattepligtig.

Hvis beskatningsaftalen ikke indeholder nogen løsning, eller hvis din situation er særlig indviklet, bør du kontakte skattemyndighederne i et eller begge lande og bede dem om at afklare situationen.

Udstationerede arbejdstagere og jobsøgende

I visse tilfælde, f.eks. hvis du er udstationeret i udlandet i et begrænset tidsrum, eller jobsøgende i udlandet, kan du blive betragtet som fastboende og dermed skattepligtig i dit hjemland, også selv om du opholder dig i udlandet i over seks måneder – hvis du beholder en fast bopæl i dit hjemland, og hvis du har de stærkeste personlige og økonomiske bånd med hjemlandet. Kontakt skattemyndighederne og hør, hvilke regler der gælder for dig.

I et sådant tilfælde kan dit værtsland også beskatte dig – din lokale arbejdsgiver kan f.eks. trække skat fra din løn, når den bliver udbetalt.

Uanset om du fortsætter med at være bosiddende i dit hjemland, kan dette land også beskatte indkomst (f.eks. fra ejendom) på stedet.

I sådanne tilfælde skal du være klar over, at der findes løsninger på problemet med dobbeltbeskatning, og du skal sørge for, at dineindtægter ikke beskattes to gange, hvis det ikke er nødvendigt.

Fiktivt skattemæssigt hjemsted

I henhold til visse dobbeltbeskatningsoverenskomster skal det land, hvor du tjener hele eller næsten hele din indkomst, betragte dig som skatteborger, selv om du ikke bor der. Visse lande giver grænsependlere denne status med fiktivt skattemæssigt hjemsted.

Ifølge EU-reglerne har landene stadig et vist albuerum til at fastsætte, hvad der forstås ved "næsten alle" indtægter. Under alle omstændigheder gælder det, at det land, hvor du har alle eller næsten alle indtægter, skal give dig de samme skattefradrag og -nedslag som de fastboende, uanset om landet betragter dig som skatteborger.

Hvis du har alle fradrag som fastboende skatteborgere i det land, du arbejder i, kan du ikke forvente også at få alle fradrag og nedsættelser, der gives til fastboende i det land, du bor i. Du skal være klar over, at skattemyndighederne taler sammen for at sikre, at du ikke modtager fradrag og nedsættelser begge steder.

Ligebehandling

Uanset hvilket land du betragtes som skatteborger i, skal du ifølge EU's regler beskattes på samme måde som landets egne borgere der befinder sig i samme omstændigheder. I det land, hvor du er skattepligtig, eller hvor du har hele eller størstedelen af din indtægt, kan du forvente at have ret til:

Hvis du føler dig forskelsbehandlet, kan du få personlig rådgivningLinket fører til en anden website .

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: