Senest tjekket: 20/04/2020

Indkomstskat i udlandet

Brexit – hvad nu?

Hvilket land kan beskatte dig?

Der er ingen EU-regler, der fortæller, hvor EU-borgere, der bor, arbejder eller opholder sig i et andet EU-land, skal beskattes af deres indtægt.

Men det land, hvor du er bosat som skatteborger, kan normalt beskatte din samlede indtægt på verdensplan, uanset om der er tale om lønindkomst eller andre indtægter. Der er bl.a. tale om løn, pension, ydelser, indtægter fra fast ejendom eller andre kilder eller kapitalvinding fra salg af ejendom, uanset hvor i verden indkomsten stammer fra.

Hvis du vil vide mere om ejendomsskat, kommuneskat og gave- og arveafgifter, kan du henvende dig til det lokale skattekontorfrdeen.

Hvert land har desuden sin egen definition af skattemæssigt hjemsted, men:

Tjek skattesatser og find kontaktoplysninger for skattevæsenet, definitioner af skattemæssigt ophold i EU-lande:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Dobbelt bopæl

Det kan ske, at to lande vurderer, at du er skatteborger begge steder på samme tid, og at de begge opkræver skat af din samlede indtægt på verdensplan. Heldigvis har mange lande dobbeltbeskatningsaftalerfrdeen, som plejer at indeholde regler for, hvilket af landene der må behandle dig som fastboende.

Hvis beskatningsaftalen ikke indeholder nogen løsning, eller hvis din situation er særlig indviklet, bør du kontakte skattemyndighedernefrdeen i det ene eller i begge lande og bede dem skabe klarhed om situationen.

Udstationerede arbejdstagere og jobsøgende

I visse tilfælde, f.eks. hvis du er udstationeret i udlandet i et begrænset tidsrum, eller jobsøgende i udlandet, kan du blive betragtet som fastboende og dermed skattepligtig i dit hjemland, også selv om du opholder dig i udlandet i over seks måneder - hvis du beholder en fast bopæl i dit hjemland, og hvis du har de stærkeste personlige og økonomiske bånd med hjemlandet. Kontakt skattemyndighedernefrdeen og hør, hvilke regler der gælder for dig.

I sådanne tilfælde beskatter dit værtsland dig måske også - din lokale arbejdsgiver kan f.eks. tilbageholde kildeskat, når din løn udbetales.

Uanset om du bliver ved med at være bosat i dit hjemland, gælder det desuden, at landet kan beskatte dine indtægter (f.eks. fra fast ejendom) på stedet.

I sådanne tilfælde skal du være klar over, at der findes løsninger på problemet med dobbeltbeskatning, og du skal sørge for, at dine indtægter ikke beskattes to gange, hvis det ikke er nødvendigt.

Fiktivt skattemæssigt hjemsted

Ifølge visse dobbeltbeskatningsaftalerfrdeen gælder det, at det land, hvor du har alle eller næsten alle din indtægter, betragter dig som skatteborger, selv om du ikke bor der. Denne status som fiktiv skatteborger tildeles af visse lande til grænsependlere.

Ifølge EU-reglerne har landene stadig et vist albuerum til at fastsætte, hvad der forstås ved "næsten alle" indtægter. Under alle omstændigheder gælder det, at det land, hvor du har alle eller næsten alle indtægter, skal give dig de samme skattefradrag og -nedslag som de fastboende, uanset om landet betragter dig som skatteborger.

Hvis du har alle fradrag som fastboende skatteborgere i det land, du arbejder i, kan du ikke forvente også at få alle fradrag og nedsættelser, der gives til fastboende i det land, du bor i. Du skal være klar over, at skattemyndighederne taler sammen for at sikre, at du ikke modtager fradrag og nedsættelser begge steder.

Ligebehandling

Uanset hvilket land du betragtes som skatteborger i, skal du ifølge EU's regler beskattes på samme måde som landets egne borgere der befinder sig i samme omstændigheder. I det land, hvor du er skattepligtig, eller hvor du har hele eller størstedelen af din indtægt, kan du forvente at have ret til:

Hvis du føler dig forskelsbehandlet, kan du søge om personlig vejledning.

Spørgsmål og svar

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: