Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 25/04/2017

Spørgsmål og svar - Indkomstskat i udlandet

 • Jeg har fået tilbudt et job i et år i et andet EU-land. Skal jeg betale skat af min løn dér?

  JA – Højst sandsynligt. Hvis du opholder dig i et land i over 6 måneder af et år, vil landet normalt betragte dig som skattepligtig dér. Det betyder, at landet vil beskatte din løn, mens du arbejder dér, og de vil også være berettiget til at beskatte dine indtægter i hele verden. Du skal undersøge, om du vil blive betragtet som skattepligtig i det nye land, og hvad skattesatserne og fradragsmulighederne er. Du skal også tjekke, om du skal betale skat af din løn i dit hjemland, og om der er nogen form for skattelettelse i dobbeltbeskatningsaftalen mellem de to lande.

 • Jeg har fået tilbudt et job i Belgien, men bliver boende i Frankrig og pendler hver dag. Hvor skal jeg betale skat?

  Som grænsependler skal du normalt betale skat af din løn i Belgien. Du bliver trukket for et acontobeløb i skat af de belgiske skattemyndigheder. Men som skattepligtig i Frankrig skal du opgive og betale skat af dine indtægter i hele verden i Frankrig, herunder din belgiske løn. Normalt vil der blive taget hensyn til skat betalt i Belgien ved beregningen af din pligtige skat i Frankrig, så du undgår dobbeltbeskatning.

  Tjek den bilaterale skatteaftale mellem Frankrig og Belgien for at se, om du bliver betragtet som "grænsearbejder". Hvis du gør, skal du kun betale skat i Frankrig. Du skal også tjekke den seneste fransk-belgiske protokol om grænsependlere (eller grænsearbejdere).

  Desuden kan du kontakte de lokale skattemyndigheder i Belgien og Frankrig eller det europæiske grænseoverskridende partnerskab for beskæftigelse i dit område for at få afklaret din situation.

 • Jeg er grænsependler. Kan jeg trække mine bidrag til en pensionsordning i det land, hvor jeg arbejder, fra i min skat i det land, hvor jeg bor, og hvor jeg er skattepligtig?

  MULIGVIS Hvis du har lønindtægter fra ét land, vil dette land formentlig skulle give dig alle de fradrag i indtægten, som folk, der er bosat i landet, får. Det omfatter fradrag for bidrag til pensionsordninger, hvis det gælder for folk, der er bosat i landet, uanset hvor pensionsordningen har hjemme.

  Hvis du kan trække bidrag til en pensionsordning fra i det land, hvor du arbejder, kan du ikke også trække dem fra i det land, hvor du bor.

  Reglerne om ligebehandling betyder, at det land, hvor du arbejder, og det land, hvor du bor, skal give dig samme behandling som folk, der bor eller arbejder dér, men de skal ikke give dig bedre vilkår.

 • Jeg er grænsependler og betaler skat i det land, hvor jeg arbejder. Har jeg krav på fradrag dér?

  Det afhænger af, om du har anden indtægt i det land, hvor du bor, og af fradragsreglerne for folk, der bor i det land, hvor du arbejder.

  For at være sikker skal du spørge skattemyndighederne. En europæisk beskæftigelsesrådgiver kan også oplyse dig om de grundlæggende regler.

  Generelt beskatter de fleste EU-lande fastboende og ikke-fastboende forskelligt.

  Som grænsependler er du muligvis ikke berettiget til de fradrag, fastboende har i det land, hvor du arbejder, hvis du (eller i visse tilfælde din ægtefælle) har indtægter i andre lande og derfor i henhold til landets regler ikke regnes for at have tjent "hele eller næsten hele (din) indtægt" dér.

  Hvis du har hele eller næsten hele din indtægt i det land, hvor du arbejder, er landet i henhold til EU-reglerne imidlertid forpligtet til at give dig samme skattefordele som fastboende. Det kan betyde, at du får fradrag for betalinger i det land, du bor i. Hvis du f.eks. bidrager til en supplerende pensionsordning i det land, hvor du bor, kan du trække dine bidrag fra i det land, hvor du arbejder – hvis det land, hvor du arbejder, giver fradrag for bidrag til denne type ordninger i deres eget land.

  Nogle lande behandler endda grænsependlere som fiktive skatteborgere på visse betingelser, der er forskellige fra land til land. Som fiktiv skatteborger har du samme fradrag og skattelettelser som fastboende i det land, hvor du arbejder.

  Sørg for at undersøge betingelserne grundigt, inden du begynder at pendle over grænsen. Tjek også retspraksis for lignende situationer.

  Hvis du har fået fradrag og skattelettelser i det land, hvor du arbejder, får du dem formentlig ikke i det land, hvor du bor.

 • Min nuværende franske arbejdsgiver vil udstationere mig i Holland. Hvor vil jeg blive beskattet?

  Du vil formentlig fortsat være skattepligtig af dine indtægter i hele verden i Frankrig og kun dér, når:

  • udstationeringen ikke varer længere end 6 måneder
  • din løn ikke er udbetalt af eller på vegne af en arbejdsgiver i Holland
  • din løn ikke udbetales af et kontor eller et andet fast driftssted, der er ejet af din arbejdsgiver, i Holland.

  Hvis alle disse 3 betingelser ikke er opfyldt, kan du måske blive betragtet som skattepligtig i Holland – i det mindste for din indkomst i de måneder, du er udstationeret.

  Hvis du opholder dig i Holland i mere end 6 måneder, vil du formentlig blive betragtet som skattepligtig i landet og dermed skulle betale skat af dine indtægter i hele verden dér. De fleste skatteaftaler indeholder en bestemmelse, der fastslår, at du kun er bosat i ét land, hvis begge lande ellers ville betragte dig som bosat i deres lande. Efter denne bestemmelse kan du blive betragtet som skattepligtig i dit hjemland, selv om du arbejder og bor i et andet land, hvis du har beholdt dit permanente hjem i dit hjemland, og din personlige og økonomiske tilknytning til landet betragtes som stærkere (f.eks. hvis din ægtefælle og børn fortsat bor i dit hjemland, og du rejser hjem hver weekend).

  Hvis Frankrig blev fastsat som dit bopælsland, ville Holland ikke have krav på skatten af dine indtæger i hele verden, men kunne beskatte din lønindtægt i Holland.

  Uanset hvilket land, der bliver betragtet som dit bopælsland, vil dette land normalt trække skat, du har betalt i det andet land, fra den skat, du skal betale i dit bopælsland. Du skal være opmærksom på, at de fleste dobbeltbeskatningsaftaler indeholder andre regler, hvis din arbejdsgiver er en offentlig myndighed.

  Under alle omstændigheder bør du læse den relevante skatteaftale mellem de involverede lande (i dit tilfælde Frankrig og Holland) for at få et definitivt svar. Du kan også kontakte de nationale skattemyndigheder.

 • Jeg bor og arbejder (som selvstændig) i land A og har "udstationeret" mig selv i land B i et år for at afslutte et projekt dér. Vil jeg ikke fortsat være skattepligtig i land A, hvis jeg stadig er dækket af landets socialsikring?

  IKKE NØDVENDIGVIS. Du bliver formentlig skattepligtig i land B, hvis du opholder dig dér i mere end 6 måneder af et skatteår.

  Din skattemæssige status afhænger af de nationale love i land A og B og en eventuel dobbeltbeskatningsaftale mellem dem. Normalt bliver du dog skattepligtig i det land, hvor du arbejder, efter 6 måneder.

  Dette er kun en kort beskrivelse af de mest almindelige regler. For at få et endeligt svar skal du tjekke den relevante skatteaftale eller kontakte de nationale skattemyndigheder eller en europæisk beskæftigelsesrådgiver.

 • I år blev jeg sendt til et andet EU-land for at arbejde i 4 måneder. Hvor skal jeg betale indkomstskat?

  Da din udstationering varede mindre end 6 måneder, har du formentlig fortsat betalt skat i dit hjemland (det land, hvor du normalt arbejder). Som hovedregel skal du ikke betale skat i værtslandet, medmindre:

  • din arbejdsgiver har et permanent kontor i det andet land, eller
  • du blev udstationeret for at arbejde for en arbejdsgiver i det andet land.

  Selv hvis ingen af de nævnte betingelser gælder, kan værtslandets lovgivning dog kræve, at du skal betale skat af den løn, du fik under din udstationering.

  Hvis det er tilfældet, skulle du kunne få skatten refunderet fra værtslandet i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen mellem værtslandet og dit hjemland.

  Du skal være opmærksom på, at de fleste dobbeltbeskatningsaftaler indeholder andre regler, hvis din arbejdsgiver er en offentlig myndighed.

  Dette er kun en kort beskrivelse af de mest almindelige regler. For at få et endeligt svar skal du tjekke den relevante skatteaftale eller kontakte de nationale skattemyndigheder eller en europæisk beskæftigelsesrådgiver.

 • Jeg har været udstationeret i et år, og nu kræver mit hjemland, at jeg skal betale indkomstskat dér. Har jeg ret til nogen form for fradrag eller skattelettelse?

  Når du har boet i et helt år i et andet EU-land, betragtes du normalt som skattepligtig i landet. Det betyder, at landet skal give dig de samme fradrag eller skattelettelser som landets egne borgere – også hvis de gælder udgifter, du har haft uden for landets grænser.

  Så hvis værtslandet tillader fradrag af udgifter til f.eks. børnepasning, skulle du kunne trække de penge fra, du har betalt for børnepasning i dit hjemland.

 • Jeg er tjenestemand i ét EU-lands offentlige administration, men arbejder i et andet EU-land. Hvor skal jeg betale indkomstskat?

  Det afhænger af den bilaterale skatteaftale mellem det land, der har ansat dig ("hjemlandet"), og det land, hvor du arbejder ("værtslandet"). De fleste EU-lande har en regel om, at du som tjenestemand kun skal betale skat i hjemlandet.

  Undtagelse: Du kan være skattepligtig i værtslandet, hvis din arbejdsgiver kræver, at du skal arbejde dér, og du enten:

  • er statsborger i værtslandet eller
  • ikke flyttede til landet blot for at arbejde dér som tjenestemand.

  Dette er kun en kort beskrivelse af den mest almindelige regel. Der kan være undtagelser i nogle internationale skatteaftaler. Henvend dig til Skat eller en europæisk beskæftigelsesrådgiver og læs den bilaterale skatteaftale mellem de to lande.

 • Jeg er tjenestemand og arbejder i øjeblikket i udlandet. Jeg får løn af mit hjemland, som også trækker mig i skat. Har jeg ret til de samme fradrag som mine kolleger, som ikke er udstationeret i udlandet?

  JA – Normalt har du ret til de samme fradrag som folk, der er bosat i dit "hjemland". – Der kan dog være udtagelser, hvis din indtægt ikke er den eneste i din husstand, f.eks. hvis din ægtefælle også arbejder og har en indtægt i værtslandet, og hvis han eller hun har krav på tilsvarende fradrag i værtslandet.

  Eksempler:

  • Hvis dit hjemland giver fradrag for børnepasning, kan du trække et tilsvarende beløb fra for børnepasning, som du betaler i værtslandet.
  • Hvis dit hjemland giver fradrag for renter på boliglån, kan du trække et tilsvarende beløb fra i skat for renter, du betaler på et lån til en bolig, du har købt i værtslandet.

  Under alle omstændigheder kan du ikke få to sæt fradrag.

  Hvis du mener, du er blevet forkert behandlet, skal du klage til de nationale myndigheder. Afhængigt af problemets karakter kan du også søge hjælp gennem EU's hjælpetjenester for borgerne.

 • Hvis jeg får min arbejdsløshedsunderstøttelse overført til et andet land og bor der i tre måneder, skal jeg så betale skat dér?

  Måske ikke – afhængigt af dobbeltbeskatningsaftalen mellem dit hjemland og det land, du flytter til, skal du måske fortsat kun betale skat i det land, der udbetaler arbejdsløshedsunderstøttelsen. Du kan få mere udførlig rådgivning om internationale skattespørgsmål hos Skat. Du kan også læse den bilaterale skatteaftale mellem de to lande.

 • Jeg er pensioneret og bor i et andet EU-land i 5 af årets måneder. Skal jeg betale indkomstskat dér?

  Der findes ingen EU-regler om skattespørgsmål i forbindelse med pension på tværs af grænserne. Der findes kun nationale skatteregler og beskatningsaftaler. I de fleste tilfælde skal du kun betale indkomstskat i det land, hvor du har din primære bopæl. Nogle lande vil betragte dig som skattepligtig, hvis du tilbringer mere end 5 måneder i landet hvert år – men i henhold til skatteaftalen mellem dit hjemland og værtslandet, kan du kun blive betragtet som skattepligtig i dit hjemland.

  Hvis du får en offentlig pension (efter at have arbejdet som tjenestemand), skal du normalt kun betale skat af pensionen i det land, der udbetaler den, uanset om du er bosat i landet eller ej.

  Dette er kun en kort beskrivelse af den mest almindelige regel. Der kan være undtagelser fra denne regel i nogle internationale skatteaftaler. Spørg Skat.

 • Kan det land, jeg modtager udbytte fra, pålægge mig en højere skattesats, bare fordi jeg får det udbetalt i et andet land?

  NEJ – EU's princip om ligebehandling gælder både skat af udbytter, renter og værdipapirer. Det land, hvor udbyttet udbetales, kan ikke kræve en højere skattesats, bare fordi udbyttet sendes til udlandet – medmindre dit bopælsland giver dig en skattelettelse for den højere skat, så du ikke forskelsbehandles.

Se de vigtigste oplysninger om dette emne
Indkomstskat i udlandet
EU-lovgivning
Offentlige høringer