Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 25/04/2017

Συχνές ερωτήσεις - Φόροι εισοδήματος στο εξωτερικό

 • Βρήκα δουλειά για ένα έτος σε άλλη χώρα της ΕΕ. Θα πρέπει να καταβάλλω εκεί τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών;

  ΝΑΙ, κατά πάσα πιθανότητα. Αν ζείτε σε μια χώρα περισσότερο από 6 μήνες τον χρόνο, η χώρα αυτή θεωρεί κατά κανόνα ότι έχετε τη φορολογική σας κατοικία εκεί. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα αυτή θα φορολογεί το εισόδημα που αποκτάτε από την εργασία σας εκεί και θα έχει επίσης το δικαίωμα να φορολογεί το παγκόσμιο εισόδημά σας. Θα πρέπει να ενημερωθείτε για το αν η νέα σας χώρα θα θεωρείται ως φορολογική κατοικία σας και για το ποιοι φορολογικοί συντελεστές και φορολογικές ελαφρύνσεις ισχύουν εκεί. Θα πρέπει επίσης να μάθετε αν ο μισθός που λαμβάνετε εκεί θα φορολογείται και στη χώρα καταγωγής σας και ποιες είναι οι τυχόν ελαφρύνσεις που προβλέπονται στη συμφωνία διπλής φορολόγησης μεταξύ των δύο χωρών.

 • Βρήκα δουλειά στο Βέλγιο αλλά θα εξακολουθήσω να ζω στη Γαλλία και να πηγαινοέρχομαι στη δουλειά κάθε μέρα. Πού πρέπει να καταβάλλω φόρους;

  Ως διασυνοριακός εργαζόμενος, θα καταβάλλετε κατά κανόνα φόρους επί του μισθού σας στο Βέλγιο, όπου οι βελγικές φορολογικές αρχές θα κατακρατούν μάλλον εκ των προτέρων ποσοστό του μισθού σας. Ωστόσο, δεδομένου ότι η φορολογική σας κατοικία βρίσκεται στη Γαλλία, θα πρέπει να υποβάλλετε δήλωση και να καταβάλλετε φόρο στη Γαλλία για το παγκόσμιο εισόδημά σας, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών σας στο Βέλγιο. Κανονικά, ο φόρος που καταβάλλετε στο Βέλγιο θα λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του φόρου που οφείλετε στη Γαλλία, ώστε να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση.

  Ελέγξτε τη διακρατική συμφωνία φορολόγησης μεταξύ της Γαλλίας και του Βελγίου, για να μάθετε εάν το καθεστώς του "διασυνοριακού εργαζομένου" ισχύει στην περίπτωσή σας. Εάν ναι, ίσως πρέπει να φορολογείστε μόνον στη Γαλλία. Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε σχετικά με το τι ορίζει το τελευταίο γαλλοβελγικό πρωτόκολλο για τους διασυνοριακούς (ή μεθοριακούς) εργαζομένους.

  Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στις τοπικές φορολογικές αρχές του Βελγίου ή της Γαλλίας, ή στον σύμβουλο EURES της περιοχής σας και να ζητήσετε διευκρινίσεις.

 • Είμαι διασυνοριακός εργαζόμενος. Μπορώ να ζητήσω φορολογικές ελαφρύνσεις στη χώρα διαμονής μου, όπου διατηρώ την φορολογική μου κατοικία, για τις εισφορές μου σε σύστημα επαγγελματικής συνταξιοδότησης στη χώρα εργασίας μου;

  ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ. Εάν έχετε εισόδημα από απασχόληση σε μια χώρα, αυτή θα πρέπει ενδεχομένως να σας χορηγεί όλες τις φορολογικές ελαφρύνσεις για το εισόδημα από απασχόληση που δικαιούνται οι κάτοικοί της. Σ' αυτές περιλαμβάνονται ελαφρύνσεις όσον αφορά εισφορές σε συστήματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης, εφόσον παρέχονται και στους μόνιμους κατοίκους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται το σύστημα επαγγελματικής συνταξιοδότησης.

  Εάν δικαιούστε φορολογικές ελαφρύνσεις όσον αφορά εισφορές σε σύστημα επαγγελματικής συνταξιοδότησης στη χώρα εργασίας σας, δεν δικαιούστε τέτοιες ελαφρύνσεις και στη χώρα διαμονής σας.

  Ίση μεταχείριση σημαίνει ότι η χώρα απασχόλησής σας και η χώρα κατοικίας σας οφείλουν να σας παρέχουν την ίδια μεταχείριση με αυτή που παρέχουν στους μόνιμους κατοίκους/τοπικώς απασχολούμενους. Δεν οφείλουν όμως να σας παρέχουν καλύτερη μεταχείριση.

 • Είμαι διασυνοριακός εργαζόμενος και καταβάλλω φόρους στη χώρα όπου εργάζομαι. Δικαιούμαι φορολογικές ελαφρύνσεις στη χώρα αυτή;

  Αυτό εξαρτάται από το αν έχετε άλλο εισόδημα από τη χώρα στην οποία διαμένετε, καθώς και από τους κανόνες για τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ισχύουν για τους κατοίκους της χώρας εργασίας σας.

  Για να είστε σίγουροι, ρωτήστε την εφορία σας. Ο σύμβουλος Eures μπορεί επίσης να δώσει βασικές πληροφορίες για σχετικούς κανόνες.

  Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους κατοίκους τους ανάλογα με το πού έχουν τη φορολογική τους κατοικία.

  Εάν είστε διασυνοριακός εργαζόμενος, μπορεί να μη δικαιούστε τις φορολογικές ελαφρύνσεις που παρέχονται στους κατοίκους της χώρας εργασίας σας, εφόσον εσείς (ή ο/η σύζυγός σας σε ορισμένες περιπτώσεις) έχετε κάποιο εισόδημα σε άλλη χώρα και, συνεπώς, βάσει των κανόνων που ισχύουν στη χώρα αυτή, θεωρείται ότι δεν αποκτήσατε «ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο το εισόδημά σας» στη χώρα αυτή.

  Ωστόσο, εάν όλο ή σχεδόν όλο το εισόδημά σας προέρχεται από τη χώρα εργασίας σας, η χώρα αυτή είναι υποχρεωμένη να σας χορηγήσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ισχύουν για τους κατοίκους της. Οι ελαφρύνσεις αυτές θα μπορούσαν να αφορούν πληρωμές που κάνετε στη χώρα διαμονής σας. Για παράδειγμα, αν καταβάλλετε εισφορές σε σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στη χώρα διαμονής σας, οι εισφορές αυτές θα πρέπει να εκπίπτουν στη χώρα εργασίας σας — εφόσον η χώρα εργασίας σας επιτρέπει φορολογικές ελαφρύνσεις για εισφορές που καταβάλλονται σε τέτοιο εθνικό σύστημα.

  Ορισμένες χώρες θεωρούν, πράγματι, τους διασυνοριακούς εργαζομένους ως «πλασματικούς» κατοίκους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Εάν υπάγεστε σ' αυτό το καθεστώς, μπορείτε να ζητήσετε τις ίδιες φορολογικές ελαφρύνσεις ή εκπτώσεις που ισχύουν για τους εργαζόμενους που διαμένουν στη χώρα εργασίας σας.

  Ενημερωθείτε σωστά για τις σχετικές προϋποθέσεις προτού ξεκινήσετε να εργάζεστε ως διασυνοριακός εργαζόμενος. Ανατρέξτε επίσης στη σχετική νομολογία για παρόμοιες περιπτώσεις.

  Αν σας χορηγήθηκαν φορολογικές ελαφρύνσεις στη χώρα εργασίας σας, μάλλον δεν θα λάβετε τέτοιες ελαφρύνσεις στη χώρα διαμονής σας.

 • Ο Γάλλος εργοδότης μου με μεταθέτει στην Ολλανδία. Πού πρέπει να καταβάλλω φόρους;

  Θα εξακολουθήσετε μάλλον να έχετε τη φορολογική σας κατοικία και να καταβάλλετε φόρους για το παγκόσμιο εισόδημά σας μόνο στη Γαλλία εφόσον:

  • η απόσπαση δεν διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες
  • ο μισθός σας δεν καταβάλλεται από ή για λογαριασμό εργοδότη κατοίκου Ολλανδίας
  • ο μισθός σας δεν καταβάλλεται από γραφείο ή άλλη μόνιμη επιχείρηση του εργοδότη σας στην Ολλανδία.

  Ωστόσο, αν δεν πληρούνται στο σύνολό τους οι 3 αυτές προϋποθέσεις, μπορεί να φορολογείστε και στην Ολλανδία, τουλάχιστον όσον αφορά το εισόδημα που αποκτήσατε εκεί κατά την απόσπασή σας.

  Αν μείνετε πάνω από 6 μήνες στην Ολλανδία, η χώρα αυτή θα θεωρείται κατά πάσα πιθανότητα φορολογική σας κατοικία και, ως εκ τούτου, το παγκόσμιο εισόδημά σας θα φορολογείται εκεί. Στις περισσότερες φορολογικές συμφωνίες περιλαμβάνεται ειδική ρήτρα βάσει της οποίας χαρακτηρίζεστε ως κάτοικος μιας χώρας μόνον εάν, άλλως, και οι δύο χώρες θα σας θεωρούσαν μόνιμο κάτοικο. Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, η χώρα προέλευσής σας θα μπορούσε να θεωρηθεί φορολογική κατοικία σας, εφόσον διατηρείτε τη μόνιμη κατοικία σας εκεί και οι προσωπικοί και οικονομικοί σας δεσμοί με τη χώρα αυτή θεωρούνται ισχυρότεροι (π.χ. εφόσον η/ο σύζυγος και τα τέκνα σας εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα προέλευσης και επιστρέφετε εκεί κάθε σαββατοκύριακο).

  Εάν η Γαλλία θεωρηθεί ο τόπος διαμονής σας, η Ολλανδία δεν θα δικαιούται να φορολογήσει το παγκόσμιο εισόδημά σας, αλλά θα μπορούσε να φορολογήσει το εισόδημά σας από την εργασία σας στην Ολλανδία.

  Η χώρα που θα θεωρηθεί χώρα διαμονής σας θα πρέπει κανονικά να αφαιρεί τους φόρους που καταβάλλετε στην άλλη χώρα στους φόρους που οφείλετε στη χώρα διαμονής σας. Βάσει των περισσότερων συμφωνιών διπλής φορολόγησης, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες αν ο εργοδότης σας είναι δημόσια αρχή.

  Πάντως, για μια αξιόπιστη απάντηση, θα πρέπει να ανατρέξετε στη σχετική φορολογική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών (Γαλλίας και Ολλανδίας στην περίπτωσή σας), ή να επικοινωνήσετε με τις εθνικές φορολογικές αρχές.

 • Ζω και εργάζομαι (ως αυτοαπασχολούμενος) στη χώρα Α και "αποσπάστηκα" για ένα χρόνο στη χώρα Β για την υλοποίηση ενός έργου εκεί. Θα εξακολουθώ να φορολογούμαι στη χώρα Α αν παραμείνω ασφαλισμένος στο ασφαλιστικό της σύστημα;

  ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ. Η χώρα Β θα θεωρείται κατά πάσα πιθανότητα φορολογική κατοικία σας, εφόσον παραμείνετε εκεί περισσότερο από 6 μήνες εντός του φορολογικού έτους.

  Το φορολογικό σας καθεστώς εξαρτάται από τις εθνικές νομοθεσίες των χωρών A και B, καθώς και από τυχόν συμφωνία διπλής φορολόγησης μεταξύ τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αποκτάτε φορολογική κατοικία σε μια χώρα αφού έχετε εργαστεί εκεί για 6 μήνες.

  Αυτά ισχύουν σε γενικές γραμμές. Για μια αξιόπιστη απάντηση, θα πρέπει να ανατρέξετε στη σχετική φορολογική συμφωνία ή να επικοινωνήσετε με τις εθνικές φορολογικές αρχές ή έναν σύμβουλο EURES.

 • Φέτος αποσπάστηκα για 4 μήνες σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Πού θα πρέπει να καταβάλω τον φόρο εισοδήματος;

  Καθώς η διάρκεια της απόσπασης ήταν μικρότερη από 6 μήνες, θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να καταβάλετε τους σχετικούς φόρους στη χώρα προέλευσής σας (τη χώρα της συνήθους εργασίας σας). Κατά γενικό κανόνα, δεν θα πρέπει να υποχρεούστε να καταβάλετε φόρο εισοδήματος στη χώρα υποδοχής, εκτός εάν:

  • ο εργοδότης σας έχει μόνιμο γραφείο στην εν λόγω χώρα, ή
  • αποσπασθήκατε για να εργαστείτε σε εργοδότη που έχει την έδρα του στην εν λόγω χώρα.

  Ακόμη και αν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε, βάσει της νομοθεσίας της χώρας υποδοχής, φόρους για τον μισθό που λαμβάνετε κατά την απόσπαση.

  Αν αυτό συμβεί, θα πρέπει να μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή από τη χώρα υποδοχής, υπό τους όρους της συμφωνίας διπλής φορολόγησης μεταξύ της χώρας υποδοχής και της χώρας προέλευσης.

  Βάσει των περισσότερων συμφωνιών διπλής φορολόγησης, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες αν ο εργοδότης σας είναι δημόσια αρχή.

  Αυτά ισχύουν σε γενικές γραμμές. Για μια αξιόπιστη απάντηση, θα πρέπει να ανατρέξετε στη σχετική φορολογική συμφωνία ή να επικοινωνήσετε με τις εθνικές φορολογικές αρχές ή έναν σύμβουλο EURES.

 • Αποσπάσθηκα στο εξωτερικό για έναν χρόνο και μου ζητούν να καταβάλω φόρο εισοδήματος στη χώρα υποδοχής. Έχω δικαίωμα για φορολογικές ελαφρύνσεις εκεί;

  Μετά από διαμονή ενός έτους σε άλλη χώρα της ΕΕ, η χώρα αυτή θεωρείται κανονικά ως η φορολογική σας κατοικία. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη χώρα θα πρέπει να σας χορηγεί φορολογικές ελαφρύνσεις ίδιες με αυτές που χορηγεί στους υπηκόους της, ακόμη και αν αυτές ισχύουν για δαπάνες που έγιναν εκτός των συνόρων της.

  Συνεπώς, αν η χώρα υποδοχής σας προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις, π.χ., για δαπάνες παιδικής φροντίδας θα πρέπει να μπορείτε να αφαιρείτε τα ποσά που καταβάλλετε για παιδική φροντίδα στη χώρα προέλευσής σας.

 • Είμαι δημόσιος υπάλληλος χώρας της ΕΕ και εργάζομαι σε άλλη χώρα της ΕΕ. Πού θα πρέπει να καταβάλω τον φόρο εισοδήματος;

  Αυτό εξαρτάται από τη διμερή φορολογική συμφωνία μεταξύ της χώρας της οποίας είστε υπάλληλος (χώρας προέλευσης) και της χώρας στην οποία εργάζεστε (χώρα υποδοχής). Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ επιβάλλουν κατά κανόνα στους δημοσίους υπαλλήλους την καταβολή φόρων μόνο στη χώρα προέλευσης.

  Εξαίρεση: Μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε φόρους στη χώρα υποδοχής, εφόσον ο εργοδότης σας σάς ζητήσει να εργαστείτε εκεί, και είτε:

  • είστε υπήκοος της χώρας υποδοχής είτε
  • δεν μετακομίσατε στη χώρα υποδοχής αποκλειστικά για να εργαστείτε ως δημόσιος υπάλληλος εκεί.

  Αυτά ισχύουν συνήθως. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις σε ορισμένες διεθνείς φορολογικές συμφωνίες. Μπορείτε να ρωτήσετε την εφορία σας ή έναν σύμβουλο EURES και να διαβάσετε τη σχετική διμερή φορολογική συμφωνία.

 • Είμαι δημόσιος υπάλληλος και έχω αποσπαστεί στο εξωτερικό. Η χώρα μου καταβάλλει τον μισθό μου και φορολογεί το σχετικό μου εισόδημα. Δικαιούμαι τις ίδιες φορολογικές ελαφρύνσεις με τους συναδέλφους μου που δεν έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό όπως εγώ;

  ΝΑΙ - Κανονικά θα πρέπει να δικαιούστε τις ίδιες φορολογικές ελαφρύνσεις με τους κατοίκους της χώρας προέλευσής σας. Ενδέχεται ωστόσο να υπάρχουν εξαιρέσεις εάν το εισόδημά σας δεν είναι το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού σας, για παράδειγμα αν ο/η σύζυγός σας εργάζεται επίσης και έχει εισόδημα στη χώρα υποδοχής και εάν έχει δικαίωμα για παρόμοιες ελαφρύνσεις στη χώρα υποδοχής.

  Για παράδειγμα:

  • αν η χώρα προέλευσής σας επιτρέπει φορολογική ελάφρυνση για τις δαπάνες παιδικής φροντίδας, πρέπει να μπορείτε να αφαιρείτε τα ποσά που καταβάλλετε για τέτοια φροντίδα στη χώρα υποδοχής.
  • αν η χώρα προέλευσής σας επιτρέπει φορολογική ελάφρυνση για τους τόκους ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου, πρέπει να μπορείτε να αφαιρείτε το σχετικό ποσό που καταβάλλετε για ενυπόθηκο δάνειο για την αγορά κατοικίας στη χώρα υποδοχής.

  Το σίγουρο είναι ότι δεν δικαιούστε διπλές φορολογικές ελαφρύνσεις.

  Αν πιστεύετε ότι υφίστασθε διακριτική μεταχείριση, μπορείτε να ζητήσετε αποκατάσταση της ζημίας από τις εθνικές αρχές. Ανάλογα με το είδος του προβλήματος, μπορείτε επίσης να ζητήσετε βοήθεια από τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας στους πολίτες της ΕΕ.

 • Αν μεταφέρω τις παροχές ανεργίας στο εξωτερικό και μείνω εκεί 3 μήνες, πρέπει να καταβάλω φόρο εισοδήματος εκεί;

  Ίσως όχι. Εξαρτάται από τη συμφωνία για τη διπλή φορολόγηση που έχει υπογράψει η χώρα της συνήθους κατοικίας σας με τη χώρα στην οποία πηγαίνετε. Μπορεί να σας ζητηθεί να εξακολουθήσετε να πληρώνετε φόρο μόνο στη χώρα που σας καταβάλλει τις παροχές ανεργίας. Για φορολογικά ζητήματα με διεθνή χαρακτήρα, ζητήστε οδηγίες από την εφορία σας και ανατρέξτε στη διμερή φορολογική συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο χωρών.

 • Είμαι συνταξιούχος και ζω σε μια άλλη χώρα της ΕΕ 5 μήνες τον χρόνο. Πρέπει να καταβάλλω φόρο εισοδήματος εκεί;

  Δεν υπάρχει φορολογική νομοθεσία για διασυνοριακές συντάξεις που να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Υπάρχουν μόνον εθνικοί φορολογικοί νόμοι και φορολογικές ρυθμίσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να καταβάλλετε φόρο εισοδήματος μόνο στη χώρα όπου διατηρείτε την κύρια κατοικία σας. Ορισμένες χώρες ίσως θεωρούν ότι αποτελούν τη φορολογική σας κατοικία και, συνεπώς σας φορολογούν, αν ζείτε εκεί 5 μήνες τον χρόνο, αλλά με βάση τη φορολογική συμφωνία μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής ίσως να θεωρείστε μόνο ως κάτοικος της χώρας προέλευσής σας.

  Ανεξάρτητα από το αν διαμένετε ή όχι στη χώρα υποδοχής, εάν λαμβάνετε σύνταξη του δημοσίου τομέα (εφόσον υπήρξατε δημόσιος υπάλληλος) θα πρέπει κανονικά να καταβάλλετε φόρο για τη σύνταξη μόνο στη χώρα που πληρώνει τη σύνταξη.

  Αυτά ισχύουν συνήθως. Μπορεί όμως να υπάρχουν εξαιρέσεις από τον γενικό αυτόν κανόνα σε ορισμένες διεθνείς φορολογικές συμβάσεις. Ρωτήστε την τοπική εφορία.

 • Μπορεί η χώρα από την οποία λαμβάνω μερίσματα να τους επιβάλλει υψηλότερο φορολογικό συντελεστή απλώς και μόνο επειδή διαμένω σε άλλη χώρα;

  ΟΧΙ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης εφαρμόζεται στη φορολόγηση μερισμάτων, τόκων και άλλων εσόδων από τίτλους. Η χώρα η οποία καταβάλλει τα μερίσματα δεν μπορεί να εφαρμόσει υψηλότερο φορολογικό συντελεστή μόνο επειδή τα μερίσματα μεταφέρονται στο εξωτερικό — εκτός εάν η χώρα διαμονής σας σάς παρέχει φορολογικές ελαφρύνσεις για τον υψηλότερο φόρο, ώστε να μην υφίστασθε διακριτική μεταχείριση.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Φόροι εισοδήματος στο εξωτερικό
Νομοθεσία της ΕΕ
Δημόσιες διαβουλεύσεις