Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 05/12/2022

Αλκοόλ, καπνός και ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Μεταφορά αλκοόλ και καπνού κατά τα ταξίδια μεταξύ χωρών της ΕΕ

Κατά κανόνα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης πρέπει να καταβάλλονται στη χώρα κατανάλωσης των αλκοολούχων προϊόντων και των προϊόντων καπνού. Ωστόσο, υπάρχουν απαλλαγές για ιδιώτες όταν ταξιδεύουν μεταξύ χωρών της ΕΕ. Οι απαλλαγές αυτές εφαρμόζονται εφόσον τα προϊόντα που αγοράζονται προορίζονται για δική σας χρήση και όχι για μεταπώληση. Εφόσον οι φόροι (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης) περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος στη χώρα όπου το αγοράσατε, δεν οφείλετε να πληρώσετε κάτι επιπλέον σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ωστόσο, για να εξακριβώσουν αν τα προϊόντα που αγοράσατε είναι για δική σας χρήση, οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ μπορούν να εξετάσουν διάφορα στοιχεία, όπως π.χ. αν είστε ιδιοκτήτης ή υπάλληλος εμπορικής επιχείρησης, πώς είναι συσκευασμένα και πώς μεταφέρονται τα εμπορεύματα κ.τ.λ. Εξετάζουν επίσης την ποσότητα των προϊόντων που μεταφέρετε. Για τον λόγο αυτό, κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να ορίσει τις δικές της κατευθυντήριες τιμές για τις ποσότητες προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών που μπορείτε να εισάγετε. Αυτές οι κατευθυντήριες τιμές δεν μπορούν να είναι χαμηλότερες από τις ακόλουθες:

Αγαθά Κατευθυντήριες τιμές της ΕΕ
Τσιγάρα 800
Πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γραμμαρίων ανά τεμάχιο) 400
Πούρα 200
Καπνός 1 kg
Οινοπνευματώδη ποτά (για παράδειγμα ουίσκι ή τζιν) 10 λίτρα
Οίνος ενισχυμένος (όπως σέρι ή πόρτο) 20 λίτρα
Οίνος 90 λίτρα (εκ των οποίων μόνο 60 λίτρα μπορούν να είναι αφρώδης οίνος)
Μπίρα 110 λίτρα

Δεδομένου ότι οι τιμές που αναφέρονται ανωτέρω είναι καθαρά ενδεικτικές, ελέγξτε τις κατευθυντήριες τιμές που υποδεικνύουν οι τελωνειακές αρχές en της χώρας της ΕΕ στην οποία ταξιδεύετε.

Μεταφέροντας ποσότητες πάνω από τις κατευθυντήριες τιμές

Εάν οι τελωνειακές αρχές υποπτευθούν ότι μεταφέρετε αγαθά που δεν προορίζονται για δική σας χρήση ή που προορίζονται για μεταπώληση, μπορεί να σας ζητήσουν αποδεικτικά στοιχεία (απόδειξη αγοράς κ.τ.λ.). Αν δεν είστε σε θέση να παράσχετε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να σας ζητηθεί η καταβολή ειδικών φόρων κατανάλωσης στη χώρα προορισμού σας ή μπορεί να κατασχεθούν τα προϊόντα.

Προειδοποίηση

Αυστηρότεροι κανόνες ισχύουν για τους ταξιδιώτες κάτω των 17 ετών. Οι κανόνες αυτοί ενδέχεται να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, συνεπώς, ενημερωθείτε σχετικά πριν από το ταξίδι σας. 

ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης κατά την είσοδο στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ

Εάν ταξιδεύετε στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ, μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας αγαθά χωρίς να πληρώσετε ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, εφόσον δεν προορίζονται για μεταπώληση και σέβεστε τα όρια που καθορίζονται κατωτέρω. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν αν ταξιδεύετε από τις Κανάριες Νήσους ή άλλα εδάφη en στα οποία δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Ατέλεια αλκοολούχων προϊόντων και προϊόντων καπνού κατά την είσοδο στην ΕΕ από τρίτη χώρα

Ατέλεια αλκοολούχων προϊόντων

Μπορείτε να μεταφέρετε α):

Επιπλέον, μπορείτε να μεταφέρετε β):

Καθένα από τα ποσά που αναφέρονται στο στοιχείο β) αντιπροσωπεύει τη συνολική ατέλεια για αυτήν την κατηγορία αλκοολούχων ποτών, η οποία μπορεί να κατανεμηθεί ανάλογα με την προτίμησή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφέρετε: 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου, 16 λίτρα μπίρας, μισό λίτρο οινοπνευματωδών ποτών και 1 λίτρο ενισχυμένου οίνου ή 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου, 16 λίτρα μπίρας και 2 λίτρα αφρώδους οίνου.

Ατέλεια προϊόντων καπνού

Ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ που επισκέπτεστε, μπορεί να εφαρμόζεται ανώτερο ή κατώτερο όριο. Αν μια χώρα της ΕΕ εφαρμόζει το κατώτερο όριο, μπορεί να το εφαρμόζει είτε μόνο σε ταξιδιώτες χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών (Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία) είτε σε όλους τους ταξιδιώτες (Εσθονία και Ρουμανία).

Προειδοποίηση

Ο κατάλογος των χωρών της ΕΕ που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικός και ενδέχεται να υποστεί αλλαγές· για τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ατέλειες προϊόντων καπνού ελέγξτε τα όρια που υποδεικνύουν οι τελωνειακές αρχές en της χώρας της ΕΕ στην οποία ταξιδεύετε.
Ανώτερο όριο Κατώτερο όριο

200 τσιγάρα ή
100 πουράκια ή
50 πούρα ή
250 g καπνού

40 τσιγάρα ή
20 πουράκια ή
10 πούρα ή
50 g καπνού

Μπορείτε να συνδυάσετε οποιαδήποτε από αυτά τα προϊόντα καπνού, αλλά δεν πρέπει να υπερβείτε το συνολικό όριο. Για παράδειγμα, για ταξίδια σε χώρες της ΕΕ όπου εφαρμόζεται το ανώτερο όριο, μπορείτε να μεταφέρετε 50 πουράκια και 25 πούρα, το οποίο είναι η συνολική σας ατέλεια.

Προειδοποίηση

Αν είστε κάτω των 17 ετών, δεν δικαιούστε δασμολογική ατέλεια για τα προϊόντα καπνού και τα αλκοολούχα προϊόντα.

Άλλα αγαθά, όπως αρώματα

Μπορείτε να μεταφέρετε και άλλα αγαθά αξίας έως 300 ευρώ ανά ταξιδιώτη, ή 430 ευρώ για ταξιδιώτες εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών. Ορισμένες χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν κατώτερο όριο, 150 ευρώ, για ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών.

Καύσιμα

Μπορείτε να μεταφέρετε 10 λίτρα (κατ’ ανώτατο όριο) σε φορητό δοχείο, εκτός από τα καύσιμα που περιέχονται στο ρεζερβουάρ σας. Ο κανόνας αυτός ισχύει για κάθε τύπο οχήματος με κινητήρα.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης κατά την έξοδό σας από την ΕΕ

Αν ταξιδεύετε σε χώρα εκτός ΕΕ (και σε ορισμένες περιοχές εντός ΕΕ, όπως οι Κανάριες Νήσοι en ), μπορείτε να αγοράσετε αγαθά αδασμολόγητα ή ατελώς στα λεγόμενα καταστήματα αφορολογήτων ειδών των αεροδρομίων και λιμανιών. Θα πρέπει, ωστόσο, να έχετε υπόψη σας ότι τα αγαθά αυτά ενδέχεται να υπόκεινται σε δασμολογικές και φορολογικές ατέλειες στην εκτός ΕΕ χώρα προορισμού σας.

Ταξιδεύοντας στην ΕΕ μέσω της Ελβετίας ή άλλης χώρας εκτός ΕΕ

Προειδοποίηση

Αν ταξιδεύετε από μία χώρα της ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ μέσω της Ελβετίας, ισχύουν οι ελβετικοί τελωνειακοί κανόνες en .

Αν μεταφέρετε μαζί σας ποσότητες αλκοόλ ή καπνού πάνω από τα όρια που επιτρέπονται στην Ελβετία, πρέπει να τις δηλώνετε τόσο όταν εισέρχεστε στην Ελβετία όσο και όταν επιστρέφετε στην ΕΕ. Στην Ελβετία μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε οικονομική εγγύηση, η οποία θα σας επιστραφεί όταν θα εγκαταλείψετε τη χώρα με τα συγκεκριμένα αγαθά.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: