Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 25/04/2017

Συχνές ερωτήσεις - Μεταφέροντας στο ταξίδι αλκοόλ, προϊόντα καπνού και μετρητά

 • Σχεδιάζω να πάω ταξίδι στην Κούβα από τις Βρυξέλλες και μου ζήτησαν οι φίλοι μου να τους φέρω πούρα.  Μπορώ να το κάνω, αφού, όπως αντιλαμβάνομαι, οι εισαγωγές αυτές προορίζονται για «προσωπική χρήση»;

  Οι εισαγωγές θεωρείται ότι είναι για προσωπική χρήση, εφόσον είναι περιστασιακές, αφορούν προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από εσάς ή την οικογένειά σας ή προορίζονται για δώρα.

 • Φεύγω για διακοπές στη Λανζαρότε από την Ιρλανδία.  Υπάρχει δασμολογική ατέλεια κατά την επιστροφή στην Ιρλανδία από αυτό το νησί;

  ΝΑΙ, εφόσον δεν υπερβαίνετε τα όρια αυτών των προϊόντων για προσωπική χρήση, μπορείτε να τα εισάγετε από τα Κανάρια Νησιά άνευ δασμών, ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης.

 • Εάν πηγαίνω σε άλλη χώρα της ΕΕ και έχω μαζί μου επιταγή για ποσό μεγαλύτερο από 10.000 ευρώ, πρέπει να το δηλώσω ή είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω μόνο μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ;

  Όταν μετακινείστε από ή προς την ΕΕ και μεταφέρεται μετρητά 10.000 ευρώ και άνω (ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα) και/ή κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό/νομισματικό μέσο που μπορεί να μεταβιβαστεί ανώνυμα από ένα πρόσωπο σε άλλο) πρέπει να δηλώνετε το ποσό αυτό στις τελωνειακές αρχές συμπληρώνοντας το ευρωπαϊκό δελτίο δήλωσης μετρητών. Όταν ταξιδεύετε εντός της ΕΕ, ενδέχεται να έχετε παρόμοια υποχρέωση, καθώς ορισμένες χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν επίσης έλεγχο μετρητών εντός της ΕΕ.

 • Είναι απαραίτητη η δήλωση εισαγωγών χρυσού ή πολύτιμων λίθων, αξίας άνω των 10.000 ευρώ;

  ΟΧΙ, ο χρυσός, τα πολύτιμα μέταλλα και οι πολύτιμοι λίθοι δεν πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων.  Καλύπτονται, όμως, από τελωνειακές νομοθετικές ρυθμίσεις, και είναι πιθανόν να ισχύουν ειδικοί εθνικοί κανόνες γι΄αυτά.

 

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Αλκοόλ, προϊόντα καπνού, μετρητά και ειδικοί φόροι κατανάλωσης
Νομοθεσία της ΕΕ
 • Οδηγία του Συμβουλίου για τις απαλλαγές από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για όσους ταξιδεύουν από χώρες εκτός ΕΕ English
 • Κανονισμός του Συμβουλίου για την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς και εξαγωγικούς δασμούς English
 • Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων κατά την είσοδο ή έξοδο από την ΕΕ English
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές