Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 26/03/2021

Ώρες εργασίας, αργίες και άδειες

Σας επηρεάζει το Brexit;

Ως εργοδότης, πρέπει να γνωρίζετε τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ για τις ώρες εργασίας, ανάπαυσης, τα διαλείμματα, την ετήσια άδεια και τη νυχτερινή εργασία. Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από ορισμένες υποχρεώσεις που αφορούν τον χρόνο εργασίας, εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία.

Μην ξεχνάτε ότι οποιοσδήποτε υπάλληλός σας (άνδρας ή γυναίκα) μπορεί να ζητήσει γονική άδεια για τη γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής του. Και οι δύο γονείς δικαιούνται τουλάχιστον 4 μήνες άδειας ο καθένας.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: