Τελευταίος έλεγχος: 08/04/2019

Αίτηση για μόνιμη παροχή υπηρεσιών

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Αν σκοπεύετε να μεταβείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια άλλη χώρα της ΕΕ και θέλετε να ασκήσετε το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμά σας εκεί, θα πρέπει να ζητήσετε αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων.

Αν είστε γιατρός, νοσοκόμος υπεύθυνος για γενική περίθαλψη, μαία, οδοντίατρος, φαρμακοποιός, αρχιτέκτονας ή κτηνίατρος, τα προσόντα σας αναγνωρίζονται αυτόματαen.

Τι πρέπει να υποβάλετε

Πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα μαζί με την αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων:

Τι γίνεται με την αίτησή σας

Μόλις υποβάλετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά έγγραφα, οι αρχές:

Εάν οι αρχές της χώρας κρίνουν ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στις απαιτήσεις απόκτησης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα σας και τις αντίστοιχες στη χώρα υποδοχής, μπορεί να σας ζητήσουν να υποβληθείτε σε δοκιμασία επάρκειας ή να πραγματοποιήσετε πρακτική άσκηση. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα λάβουν τελική απόφαση μέχρις ότου εκπληρώσετε αυτές τις πρόσθετες προϋποθέσεις.

Εάν σας ζητηθεί να εκπληρώσετε πρόσθετες προϋποθέσεις για να αποδείξετε την εγκυρότητα των προσόντων σας, θα πρέπει να σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στη δοκιμασία επάρκειας και την πρακτική άσκηση προσαρμογής. Ωστόσο, για ορισμένα επαγγέλματα οι αρχές ενδέχεται να απαιτήσουν ειδικά είτε δοκιμασία επάρκειας είτε πρακτική άσκηση προσαρμογής.

Αν οι αρχές δεν αποφασίσουν μέσα σε 4 μήνες, μπορείτε να απευθυνθείτε στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες παροχής βοήθειας ή στα εθνικά σημεία επαφήςenγια την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Εάν δεν μπορέσουν να σας βοηθήσουν, μπορείτε επίσης να παραπέμψετε την υπόθεσή σας ενώπιον εθνικού δικαστηρίου.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: