Τελευταίος έλεγχος: 20/06/2022

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Ο εργοδότης σας μπορεί να σας στείλει να εργαστείτε προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ. Κατά την περίοδο αυτή, θα λάβετε το καθεστώς αποσπασμένου εργαζομένου και θα επωφελείστε από τους ίδιους βασικούς όρους εργασίας και τα ίδια δικαιώματα που ισχύουν για τους εργαζομένους της χώρας υποδοχής σας.

Μία απόσπαση μπορεί να διαρκέσει όσο χρειάζεται για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος απόσπασής σας, πρέπει να επιστρέψετε στη χώρα της ΕΕ από την οποία αποσπαστήκατε.

Όροι εργασίας

Θα υπόκειστε στους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης που ισχύουν στη χώρα που αποσπαστήκατε, εφόσον αυτοί είναι ευνοϊκότεροι απ΄ ό,τι στη χώρα σας. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης αφορούν τα εξής:

Άλλα δικαιώματα

Για το διάστημα της απόσπασής σας σε άλλη χώρα της ΕΕ:

Μακροχρόνια απόσπαση

Εάν η περίοδος απόσπασής σας είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες (ή 18 μήνες εφόσον ο εργοδότης σας υποβάλει αιτιολογημένη κοινοποίηση στις αρχές της χώρας υποδοχής σας) εφαρμόζονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης που ισχύουν στη χώρα υποδοχής σας, εκτός αν αφορούν τη λήξη της σύμβασής τους ή τις επικουρικές συνταξιοδοτικές παροχές.

Αν αποσπαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για μεγάλο διάστημα και μέλη της οικογένειάς σας θελήσουν να σας συνοδεύσουν, μπορούν να το κάνουν βάσει των δικαιωμάτων που έχουν ως πολίτες χώρας της ΕΕ, αλλά όχι ως εξαρτώμενα από εσάς άτομα.

Φόρος εισοδήματος

Αν εργαστείτε στη χώρα υποδοχής σας για λιγότερο από έξι μήνες, δεν υπόκειστε στην υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος στην εν λόγω χώρα. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν κανόνες που να ισχύουν σε όλη την ΕΕ ως προς το ποια χώρα μπορεί να φορολογήσει το εισόδημά σας κατά την περίοδο μιας απόσπασης. Το θέμα αυτό μπορεί να καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία ή σε φορολογικές συμφωνίες μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

Ως αποσπασμένος εργαζόμενος, για να συνεχίσετε να καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα σας, πρέπει ο εργοδότης σας να ζητήσει έντυπο PD A1 en από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας και να ενημερώσει τις αρχές της χώρας υποδοχής σας. Αν η απόσπασή σας διαρκεί περισσότερο από 2 έτη, μπορείτε:

Μάθετε περισσότερα για την κάλυψή σας κοινωνικής ασφάλισης κατά τη διάρκεια απόσπασης σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Πριν από την απόσπασή σας

Ο εργοδότης σας ενδεχομένως να πρέπει να αποστείλει στις αρχές της χώρας υποδοχής σας δήλωση με τα παρακάτω στοιχεία:

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύντομο οδηγό της ΕΕ για την απόσπαση εργαζομένωνΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Δείτε επίσης τον πρακτικό οδηγό της ΕΕ για την απόσπασηΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου.

Εθνικοί ιστότοποι για την απόσπαση εργαζομένων

Επισκεφθείτε τον εθνικό ιστότοπο της χώρας υποδοχής σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης αποσπασμένων εργαζομένων, καθώς και για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών αρχών.

Εθνικοί ιστότοποι για την απόσπαση εργαζομένων

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: