Τελευταίος έλεγχος: 19/01/2023

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Ο εργοδότης σας μπορεί να σας στείλει να εργαστείτε προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ. Κατά την περίοδο αυτή, θα λάβετε το καθεστώς αποσπασμένου εργαζομένου και θα επωφελείστε από τους ίδιους βασικούς όρους εργασίας και τα ίδια δικαιώματα που ισχύουν για τους εργαζομένους της χώρας υποδοχής σας.

Μία απόσπαση μπορεί να διαρκέσει όσο χρειάζεται για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος απόσπασής σας, πρέπει να επιστρέψετε στη χώρα της ΕΕ από την οποία αποσπαστήκατε.

Συνθήκες εργασίας

Θα υπόκειστε στους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης που ισχύουν στη χώρα υποδοχής, εφόσον αυτοί είναι ευνοϊκότεροι απ’ ό,τι στη χώρα σας. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης αφορούν τα εξής:

Άλλα δικαιώματα

Για το διάστημα της απόσπασής σας σε άλλη χώρα της ΕΕ:

Μακροχρόνια απόσπαση

Εάν η περίοδος απόσπασής σας είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες (ή 18 μήνες στην περίπτωση που ο εργοδότης σας υποβάλει αιτιολογημένη κοινοποίηση στις αρχές της χώρας υποδοχής σας) εφαρμόζονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης που ισχύουν στη χώρα υποδοχής σας, εκτός αν αφορούν τη λήξη της σύμβασής τους ή τις επικουρικές συνταξιοδοτικές παροχές.

Αν αποσπαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για μεγάλο διάστημα και μέλη της οικογένειάς σας θελήσουν να σας συνοδεύσουν, μπορούν να το κάνουν βάσει των δικαιωμάτων που έχουν ως πολίτες χώρας της ΕΕ, αλλά όχι ως εξαρτώμενα από εσάς άτομα.

Φόρος εισοδήματος

Αν εργαστείτε στη χώρα υποδοχής σας για λιγότερο από έξι μήνες, δεν υπόκειστε στην υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος στην εν λόγω χώρα. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν κανόνες που να ισχύουν σε όλη την ΕΕ ως προς το ποια χώρα μπορεί να φορολογήσει το εισόδημά σας κατά την περίοδο μιας απόσπασης. Το θέμα αυτό μπορεί να καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία ή σε φορολογικές συμφωνίες μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

Ως αποσπασμένος εργαζόμενος, για να συνεχίσετε να καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα σας, πρέπει ο εργοδότης σας να ζητήσει έντυπο PD A1 en από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας και να ενημερώσει τις αρχές της χώρας υποδοχής σας. Αν η απόσπασή σας διαρκεί περισσότερο από 2 έτη, μπορείτε:

Μάθετε περισσότερα για την κάλυψή σας κοινωνικής ασφάλισης κατά τη διάρκεια απόσπασης σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Πριν από την απόσπασή σας

Ο εργοδότης σας ενδεχομένως να πρέπει να αποστείλει στις αρχές της χώρας υποδοχής σας δήλωση με τα παρακάτω στοιχεία:

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύντομο οδηγό της ΕΕ για την απόσπαση εργαζομένων en

Δείτε επίσης τον πρακτικό οδηγό της ΕΕ για την απόσπαση en .

Εθνικοί ιστότοποι για την απόσπαση εργαζομένων

Επισκεφθείτε τον εθνικό ιστότοπο της χώρας υποδοχής σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης αποσπασμένων εργαζομένων, καθώς και για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών αρχών.

Εθνικοί ιστότοποι για την απόσπαση εργαζομένων

Εθνικοί σύνδεσμοι επικοινωνίας

Κάθε χώρα διαθέτει αρμόδια αρχή που μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω εθνικών γραφείων θα τα βρείτε παρακάτω επιλέγοντας το κουμπί «Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες».

Δείτε επίσης

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Επιλέξτε χώρα
Αυστρία
Bundesministerium für Arbeit und WirtschaftFederal Ministry of Labour and Economy
Favoritenstraße 7AT-1040 Wien
Contact formen
Βέλγιο Βέλγιο – Φλάνδρα Βέλγιο – Βαλλονία
FPS Employment, Labour and Social Dialogue, Belgian liaison office, Directorate-general labour law and legal studiesSPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Bureau de liaison belge, Direction Générale Droit du travail et études juridiquesFOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Belgisch verbindingsbureau, Algemene directie arbeidsrecht en juridische studiën
Rue Ernest Blerot 1BE-1070 Bruxelles/Brussel
Employment Belgium (EN)en
Emploi Belgique (FR)fr
Werk België (NL)nl
Βουλγαρία
Министерство на труда и социалната политика - ИА Главна инспекция по трудаMinistry of Labour and Social Policy - General Labour Inspectorate EA
3 Kniaz Aleksandar Dondukov blvd.BG-1000 Sofia
Ιστότοποςen
Κροατία
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeMinistry of Labour, Pension System, Family and Social Policy
Ulica grada Vukovara 78HR-10000 Zagreb
Ιστότοποςhr
Κύπρος
Υπουργείο Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα ΕργασίαςMinistry of Labour, Welfare and Social Insurance - Department of Labour
9 Klimentos StrCY-1480 Nicosia
Ιστότοποςen
Τσεχία
Ministerstvo práce a sociálních věcíMinistry of Labour and Social Affairs
Na Poříčním právu 1CZ-128 01 Praha 2
Posting and social securityen
Posting a foreigner to the Czech republicen
Δανία
Danish Working Environment Authority
Landskronagade 332100 København Ø
Posting regulationsen
Social security coveren
Εσθονία
Tööinspektsioon; Ms Liis Naaber-KalmLabour Inspectorate
Mäealuse 2/2EE-12618 Tallinn
Ιστότοποςen
Φινλανδία
TyosuojeluArbetarskyddsförvaltningenOccupational Safety and Health Administration
Occupational Safety and Health Administrationen
Γαλλία
Bureau de liaison nationale - Direction générale du travail - Ministère du TravailNational Liaison Office - Directorate General for Labour - Ministry for Labour
39-45, quai André CitroënFR-75902 Paris Cedex 15
Posting of employees - Ministry for Labouren
Γερμανία
Generalzolldirektion Direktion VII - Finanzkontrolle SchwarzarbeitDirectorate VII of the Central Customs Authority - Financial Control of Undeclared Work
Wörthstraße 1-3DE-50668 Köln
Central Customs Authorityen
Ελλάδα
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Individual Contractual Labour Arrangements, Section of Individual Labour Contract (D. Pantazidou, A. Revela)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
Ελλάδα
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Health and Safety at Work, Section of Working Conditions and Strategic Planning (V. Papanastasiou, A. Mandalou)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
Ελλάδα
Labour Inspectorate, Independent Authority
Central Division, Directorate of Planning and Coordination of Labour Relations Inspection (A. Mpouzios, D. Souliotis)10 Agisilaou Str.10437 AthensGreece
Ουγγαρία
Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkafelügyelet Foglalkoztatás-felügyeletMinistry for National Economy - Hungarian Labour Inspectorate
P.O. Box 481HU-1369 Budapest
Ιστότοποςen
Ισλανδία
VelferðarráðuneytiðMinistry of Social Affairs
Skogarhlid 6IS-150 Reykjavik
Ιστότοποςen
Ιρλανδία
Workplace Relations
O'Brien RoadCarlowIreland
Ιστότοποςen
Ιταλία
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industrialiMinistry of Labour and Social Policy
Via Fornovo, 8IT-00192 Roma
Ιστότοποςen
Λετονία
Valsts darba inspekcijaState Labour Inspectorate
Kr. Valdemara Street 38LV-1010 Rīga
Ιστότοποςen
Λιχτενστάιν
Amt für Volkswirtschaft - Abteilung WirtschaftOffice of National Economy - Department of Economic Affairs
Haus der WirtschaftPoststrasse 1LI-9494 Schaan
Ιστότοποςde
Λιθουανία
Valstybinė darbo inspekcijaState Labour Inspectorate
Algirdo Str. 19LT-03607 Vilnius
Ιστότοποςen
Λουξεμβούργο
Inspection du travail et des minesLabour and Mines Inspectorate
3, rue des PrimeursL-2361 Strassen
Ιστότοποςfr
Μάλτα
Department for Industrial and Employment Relations
121, Melita StreetVLT 1121 Valletta
Ιστότοποςen
Κάτω Χώρες
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Inspectie SZMinistry of Social Affairs and Employment - Labour Inspectorate
Parnassusplein 5, NL-2511 VX Den HaagP.O Box 90801, NL-2509 LV Den Haag
www.postedworkers.nlen
www.nllabourauthority.nl en
Νορβηγία
ArbeidstilsynetLabour Inspection Authority
Postboks 4720 TorgardNO-7468 Trondheim
www.arbeidstilsynet.noenen
Πολωνία
Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat PracyNational Labour Inspectorate - Chief Labour Inspectorate
ul. Barska 28/30PL-02 315 Warszawa
Ιστότοποςpl
Πορτογαλία
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)Authority for Working Conditions
Praca de Alvalade n. 11749-043 LISBON
websitept
e-formspt
Ρουμανία
Inspecția MunciiLabour Inspectorate
Strada Matei Voievod, nr. 14RO-030167, Sector 2București
Ιστότοπος
Σλοβακία
Národný inšpektorát práceNational Labour Inspectorate
Masarykova 10SK-040 01 Kosice
Ιστότοποςen
Σλοβενία
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiMinistry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities
Štukljeva cesta 44SI-1000 Ljubljana
Ιστότοποςen
Ισπανία
Dirección General de TrabajoGeneral Directorate of Labour
Pío Baroja, 6ES-28009 Madrid
Desplazamiento - Datos de contactoes
Desplazamientoes
Σουηδία
ArbetsmiljöverketSwedish Work Environment Authority
Box 9082SE-171 09 Solna
Ιστότοποςen

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: