Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 16/04/2018

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017English
 • Εκδόσεις της ΕΕ για το BrexitEnglish
 • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το BrexitEnglish

Ο εργοδότης σας μπορεί να σας ζητήσει να εργαστείτε προσωρινά με απόσπαση σε άλλη χώρα της ΕΕ . Κατά την περίοδο αυτή, θα αποκτήσετε το καθεστώς του «αποσπασμένου εργαζομένου» και θα επωφεληθείτε από ειδικούς όρους εργασίας και δικαιώματα.

Όροι εργασίας

Ενόσω είστε αποσπασμένος σε άλλη χώρα της ΕΕ, υπόκειστε στους όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης της χώρας υποδοχής, όσον αφορά τα εξής:

 • τις ελάχιστες αμοιβές: ο μισθός σας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον κατώτατο μισθό που ισχύει στη χώρα υποδοχής ή τον μισθό που προβλέπουν οι δεσμευτικές συλλογικές συμβάσεις στον κλάδο απασχόλησής σας, εφόσον ισχύουν στη χώρα υποδοχής
 • τις μέγιστες περιόδους εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης
 • την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • τις συνθήκες πρόσληψης εργαζομένων μέσω των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης
 • τους όρους απασχόλησης εγκύων και νέων
 • τις αρχές ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών και άλλους κανόνες πρόληψης των διακρίσεων

Ο εργοδότης σας μπορεί επίσης να καταβάλει τις δαπάνες ταξιδίου, σίτισης και στέγασής σας στη χώρα της ΕΕ όπου είστε αποσπασμένος, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας προέλευσης. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να καταβάλλονται επιπλέον του κανονικού σας μισθού.

Εθνικοί ιστότοποι για την απόσπαση εργαζομένων

Επισκεφθείτε τον εθνικό ιστότοπο της χώρας υποδοχής σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης αποσπασμένων εργαζομένων, καθώς και για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών αρχών.

Επιλέξτε χώρα:

Άλλα δικαιώματα

Ενόσω είστε αποσπασμένος σε άλλη χώρα της ΕΕ:

 • δεν θα χρειαστείτε άδεια εργασίας - εκτός αν είστε αποσπασμένος εργαζόμενος από την Κροατία στην Αυστρία, όπου ισχύουν περιορισμοί για την εργασία σε ορισμένους κλάδους
 • δεν απαιτείται αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων. Μπορεί, όμως, να χρειαστεί να υποβάλετε γραπτή δήλωση εάν ανήκετε σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους: μάθετε περισσότερα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
 • όταν συνταξιοδοθείτε, δεν θα χρειαστεί να επικοινωνείτε με συνταξιοδοτικούς φορείς διαφορετικών χωρών: δεν εμπλέκονται οι αρχές της χώρας υποδοχής.

Φόρος εισοδήματος

Αν είστε αποσπασμένος εργαζόμενος για λιγότερο από έξι μήνες, δεν είστε υποχρεωμένος να πληρώσετε φόρο εισοδήματος στη χώρα προορισμού.

Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν κανόνες που να ισχύουν σε όλη την ΕΕ ως προς το ποια χώρα μπορεί να φορολογήσει το εισόδημά σας κατά την περίοδο μιας απόσπασης. Το θέμα αυτό μπορεί να καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία ή σε φορολογικές συμφωνίες μεταξύ των χωρών της ΕΕ: μάθετε περισσότερα για τον φόρο εισοδήματος.

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

Ως αποσπασμένος εργαζόμενος, εξακολουθείτε να καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας προέλευσης για μέγιστη περίοδο 2 ετών. Ενημερωθείτε για τις απαραίτητες διατυπώσεις.

αν εργάζεστε στο εξωτερικό για περισσότερο από 2 χρόνια, θα πρέπει να ενταχθείτε στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας όπου εργάζεστε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να παρατείνετε την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης για περισσότερα από 2 χρόνια.

Εκ των προτέρων δήλωση

Ο εργοδότης σας ενδεχομένως να πρέπει επίσης να συμπληρώσει μια εκ των προτέρων δήλωση στις αρχές της χώρας προορισμού αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τον τόπο εργασίας σας στη χώρα αυτή, τη διάρκεια της απόσπασής σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Βεβαιωθείτε ότι ο εργοδότης σας έχει μεριμνήσει σχετικά ώστε να αποφύγτε τυχόν επιβολή προστίμου στην άλλη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο επικοινωνίας για αποσπασμένους εργαζομένους ή με το κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης της χώρας στην οποία πηγαίνετε.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές