Τελευταίος έλεγχος: 04/05/2020

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Κορονοϊός - περιορισμοί στη διέλευση των συνόρων για αποσπασμένους εργαζομένους

Ο εργοδότης σας μπορεί να σας ζητήσει να εργαστείτε προσωρινά με απόσπαση σε άλλη χώρα της ΕΕ. Κατά την περίοδο αυτή, θα έχετε το καθεστώς αποσπασμένου εργαζομένου και, μέχρις ότου λήξει η απόσπασή σας, θα υπόκειστε σε μερικούς από τους όρους εργασίας και ορισμένα από τα δικαιώματα που ισχύουν για τους εργαζομένους της χώρας υποδοχής σας.

Μία απόσπαση μπορεί να διαρκέσει όσο χρειάζεται για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος απόσπασής σας, πρέπει να επιστρέψετε στη χώρα της ΕΕ από την οποία αποσπαστήκατε.

Όροι εργασίας

Θα υπόκειστε στους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης που ισχύουν στη χώρα υποδοχής σας, εφόσον αυτοί είναι ευνοϊκότεροι απ΄ ό,τι στη χώρα σας. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης αφορούν:

Ο εργοδότης σας μπορεί επίσης να καταβάλλει τα έξοδα ταξιδιού, σίτισης και στέγασής σας στη χώρα της ΕΕ όπου έχετε αποσπαστεί, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας σας. Αυτές οι παροχές πρέπει να καταβάλλονται επιπλέον της ελάχιστης αμοιβής.

Άλλα δικαιώματα

Ενόσω είστε αποσπασμένος σε άλλη χώρα της ΕΕ:

Αν αποσπαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για μεγάλο διάστημα και μέλη της οικογένειάς σας θελήσουν να σας συνοδεύσουν, μπορούν να το κάνουν βάσει των δικαιωμάτων που έχουν ως υπήκοοι χώρας της ΕΕ, αλλά όχι ως εξαρτώμενα από εσάς άτομα.

Φόρος εισοδήματος

Αν εργάζεστε στη χώρα υποδοχής σας για λιγότερο από έξι μήνες, δεν υπόκειστε στην υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος στην εν λόγω χώρα. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν κανόνες που να ισχύουν σε όλη την ΕΕ ως προς το ποια χώρα μπορεί να φορολογήσει το εισόδημά σας κατά την περίοδο μιας απόσπασης. Το θέμα αυτό μπορεί να καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία ή σε φορολογικές συμφωνίες μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

Ως αποσπασμένος εργαζόμενος, για να συνεχίσετε να καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα σας, πρέπει εσείς ή ο εργοδότης σας να ζητήσετε έντυπο PD A1 από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα σαςpdfen. Δεδομένου ότι το έντυπο PD A1 ισχύει μόνο για 24 μήνες, αν η απόσπασή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ διαρκεί περισσότερο, μπορείτε:

Παράταση της κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης χορηγείται μετά από αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των αρχών των χωρών που εμπλέκονται στην απόσπασή σας και εφόσον είναι προς το συμφέρον σας. Μάθετε περισσότερα για την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης κατά τη διάρκεια απόσπασης σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Πριν από την απόσπασή σας

Ο εργοδότης σας ενδεχομένως να πρέπει να αποστείλει στις αρχές της χώρας υποδοχής σας δήλωση με τα παρακάτω στοιχεία:

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύντομο οδηγό της ΕΕ για την απόσπαση εργαζομένων(νέοι κανόνες από τον Ιούλιο του 2020).

Δείτε επίσης τον πρακτικό οδηγό της ΕΕ για την απόσπαση.

Εθνικοί ιστότοποι για την απόσπαση εργαζομένων

Επισκεφθείτε τον εθνικό ιστότοπο της χώρας υποδοχής σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης αποσπασμένων εργαζομένων, καθώς και για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών αρχών.

Επιλέξτε χώρα:

  • Πολωνίαplen
  • Πορτογαλίαptfrpten
  • Ρουμανίαroro
  • Σλοβακίαsksken
  • Σλοβενίαsien
  • Ισπανίαesesen
  • Σουηδίαsedefrsven
  • Ηνωμένο Βασίλειοuken

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο επικοινωνίας για αποσπασμένους εργαζομένους ή με το κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για αποσπασμένους εργαζομένους της χώρας στην οποία πηγαίνετε.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: