Τελευταίος έλεγχος: 08/06/2022

Μεταφορά παροχών ανεργίας

Γενικά, για να λαμβάνετε παροχές ανεργίας πρέπει να ζείτε στη χώρα που τις καταβάλλει. Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορείτε να μεταβείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ προς αναζήτηση εργασίας και να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας από τη χώρα στην οποία περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.

Διαμονή στο εξωτερικό επί 3 μήνες

Μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας επί τουλάχιστον 3 μήνες από τη χώρα της ΕΕ στην οποία εργαζόσασταν τελευταία, και επί 6 μήνες το πολύ, ανάλογα με τον φορέα που καταβάλλει τις παροχές σας.

Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν:

Πριν από την αναχώρησή σας, οφείλετε:

Προειδοποίηση

Η άδεια αυτή ισχύει μόνο για μια χώρα. Αν επιθυμείτε να εξαγάγετε σε άλλη χώρα τις παροχές ανεργίας που δικαιούστε, πρέπει να ζητήσετε την έκδοση άλλου εντύπου U2. Ρωτήστε το γραφείο εργασίας της περιοχής σας αν χρειάζεται να επιστρέψετε στη χώρα σας για να ζητήσετε την έκδοση αυτής της νέας άδειας ή αν μπορείτε να διεκπεραιώσετε την υπόθεση από το εξωτερικό.

Κατά την άφιξή σας στη νέα χώρα πρέπει:

Προειδοποίηση

Σας συμβουλεύουμε να μάθετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε ως άτομο που αναζητά εργασία στη νέα σας χώρα. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στη χώρα όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.

Θα σας καταβληθεί τότε το ίδιο ποσό με αυτό που ήδη λαμβάνατε, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό σας στη χώρα όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.

Προειδοποίηση

Αν θέλετε να διατηρήσετε το δικαίωμά σας για παροχές ανεργίας, φροντίστε να επιστρέψετε στη χώρα που σας τις καταβάλλει πριν από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματός σας.

Διαμονή στο εξωτερικό περισσότερο από 3 μήνες

Αν θέλετε να μείνετε στο εξωτερικό περισσότερο από 3 μήνες, οφείλετε να υποβάλετε αίτηση παράτασης στις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας, οι οποίες μπορούν να παρατείνουν την τρίμηνη περίοδο μέχρι 6 μήνες.

Προειδοποίηση

Δεν χορηγούν όλες οι χώρες παράταση. Ρωτήστε την κρατική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας καταγωγής σας αν, και υπό ποιες προϋποθέσεις, μπορεί να χορηγηθεί παράταση.

Οι περισσότερες από τις χώρες που χορηγούν παράταση εφαρμόζουν σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να σας ζητήσουν:

Ζητήστε την παράταση όσο το δυνατό νωρίτερα και οπωσδήποτε πριν από την εκπνοή της αρχικής τρίμηνης περιόδου.

Ίση μεταχείριση

Όταν αναζητάτε εργασία στο εξωτερικό, έχετε τα ίδια δικαιώματα με εκείνα των υπηκόων της χώρας υποδοχής όσον αφορά:

Προειδοποίηση

Η νέα σας χώρα μπορεί να περιμένει μέχρις ότου δημιουργήσετε πραγματικό δεσμό με την τοπική αγορά εργασίας προτού σας χορηγήσει ορισμένα είδη οικονομικής ενίσχυσης για να σας βοηθήσει να βρείτε εργασία, όπως χαμηλότοκα δάνεια για ανέργους που ξεκινούν μια επιχείρηση. Το γεγονός ότι βρίσκεστε στη χώρα και αναζητάτε εργασία για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να μετρήσει ως πραγματική σχέση με την τοπική αγορά εργασίας.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: