Τελευταίος έλεγχος : 11/09/2018

Διασυνοριακός ΦΠΑ

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Για την αγορά ή πώληση αγαθών/υπηρεσιών από ή σε άλλη χώρα, ισχύουν ειδικοί κανόνες. 

Αγαθά

Χώρες εντός της ΕΕ

Πώληση σε επιχειρήσεις

Αν πωλείτε αγαθά σε άλλη επιχείρηση, και αυτά αποστέλλονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ - εάν ο πελάτης διαθέτει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ.

Εξακολουθείτε να μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε εσείς οι ίδιοι για συναφείς δαπάνες σας (αγαθά/υπηρεσίες που αγοράστηκαν για τους σκοπούς της συγκεκριμένης πώλησης).

Αν ο πελάτης δεν έχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ, κατά κανόνα οφείλετε να επιβάλετε ΦΠΑ στην πώληση, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας.

Πώληση σε καταναλωτές

Όταν πωλείτε αγαθά σε καταναλωτές και τα στέλνετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, οφείλετε να εγγραφείτε στη χώρα αυτή και να χρεώνετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει εκεί - εκτός αν η συνολική αξία των ετήσιων πωλήσεών σας στη συγκεκριμένη χώρα είναι κάτω από το όριο που έχει θέσει η ίδια η χώρα.

Επιλέξτε χώρα
 • Αυστρίαatdeen
 • Βέλγιοbedeenfrnl
 • Βουλγαρίαbgbgen
 • Γαλλίαfrenfr
 • Γερμανίαdedeen
 • Δανίαdkdaen
 • Ελλάδαgr
 • Εσθονίαeeenet
 • Ηνωμένο Βασίλειοgben
 • Ιρλανδίαieen
 • Ισλανδίαis
 • Ισπανίαesenes
 • Ιταλίαitenit
 • Κάτω Χώρεςnlennl
 • Κροατίαhrenhr
 • Κύπροςcyelen
 • Λετονίαlv
 • Λιθουανίαltenlt
 • Λιχτενστάινli
 • Λουξεμβούργοludeenfr
 • Μάλταmtenmt
 • Νορβηγίαno
 • Ουγγαρίαhu
 • Πολωνίαplenpl
 • Πορτογαλίαptenpt
 • Ρουμανίαroenro
 • Σλοβακίαskensk
 • Σλοβενίαsi
 • Σουηδίαseensv
 • Τσεχική Δημοκρατίαczcsen
 • Φινλανδίαfienfisv

* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Αν πωλείτε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ή νέα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, σκάφος ή αεροσκάφος), ισχύουν ειδικοί κανόνεςdefren .

Αγορά

Όταν αγοράζετε και παραλαμβάνετε αγαθά για επιχειρηματικούς λόγους από άλλη χώρα της ΕΕ, πρέπει να υπολογίζετε τον ΦΠΑ επί της συναλλαγής σαν να είχατε πωλήσει εσείς οι ίδιοι τα αγαθά, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας.

Κατά κανόνα, θα μπορέσετε αργότερα να εκπέσετε το ποσό αυτό.

Ισχύουν ορισμένες σημαντικές εξαιρέσειςfrdeen από αυτούς τους βασικούς κανόνες.

Χώρες εκτός ΕΕ

Πώληση

Όταν πωλείτε αγαθά σε πελάτες εκτός ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ, αν και πιθανόν δικαιούστε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε εσείς οι ίδιοι για συναφείς δαπάνες σας (αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσθηκαν για τους σκοπούς της προαναφερθείσας πώλησης).

Αγορά

Όταν αγοράζετε αγαθά για τους σκοπούς της επιχείρησής σας από προμηθευτή που έχει την έδρα του εκτός της ΕΕ, πρέπει κατά κανόνα να καταβάλετε ΦΠΑ στο σημείο εισαγωγήςdefren (τον οποίο ενδεχομένως μπορείτε να εκπέσετε στην επόμενη δήλωση ΦΠΑ αν πραγματοποιείτε φορολογητέες πωλήσεις).

Υπηρεσίες

Χώρες εντός της ΕΕ

Πώληση σε επιχειρήσεις

Κατά κανόνα, δεν χρεώνετε τους πελάτες σας με ΦΠΑ. Για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι πελάτες σας θα καταβάλλουν ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα τους (κάνοντας χρήση της αντιστροφής της επιβάρυνσης).

Εξακολουθείτε να μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε εσείς οι ίδιοι για συναφείς δαπάνες σας (αγαθά/υπηρεσίες που αγοράστηκαν για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας).

Πώληση σε καταναλωτές

Πρέπει κανονικά να χρεώνετε στους πελάτες σας ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας. Εξαιρούνται οι τηλεπικοινωνιακές, οι ραδιοτηλεοπτικές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες φορολογούνται πάντοτε στη χώρα του πελάτη (στην οποία ο ιδιώτης έχει τη μόνιμη διεύθυνσή του ή συνήθως κατοικεί ή στην οποία έχει εγκατασταθεί άτομο μη υποκείμενο στον φόρο).

Αγορά

Όταν, για τους σκοπούς της επιχείρησής σας, αγοράζετε και δέχεστε υπηρεσίες από άλλη χώρα της ΕΕ, πρέπει να υπολογίζετε τον ΦΠΑ επί της συναλλαγής σαν να είχατε πωλήσει εσείς οι ίδιοι τις υπηρεσίες, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας (με τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης, ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης).

Κατά κανόνα, θα μπορέσετε αργότερα να εκπέσετε το ποσό αυτό.

Ισχύουν ορισμένες σημαντικές εξαιρέσειςfrdeen από αυτούς τους βασικούς κανόνες.

Οι κανόνες ΦΠΑ πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο, λόγω ειδικών συνθηκών, εξαιρούνται τα παρακάτω εδάφη τα οποία ανήκουν ή συνδέονται με κράτη μέλη:

Ειδικά εδάφη

 • Νήσοι Åland
 • Γαλλικά Υπερπόντια Εδάφη fr
 • Έδαφος του Μπίζινγκεν
 • Νήσος Ελιγολάνδη
 • Όρος Άθως
 • Καμπιόνε ντ' Ιτάλια
 • Ιταλικά ύδατα της Λίμνης του Λουγκάνο.
 • Λιβίνιο
 • Κανάριοι Νήσοι
 • Θέουτα
 • Μελίλια
 • Νήσοι της Μάγχης
 • Γιβραλτάρ

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον ΦΠΑ εφαρμόζονται επίσης στα παρακάτω εδάφη εκτός ΕΕ:

 • Μονακό
 • Νήσος του Μαν
 • Βάσεις του ΗΒ στην Κύπρο

Χώρες εκτός ΕΕ

Πώληση

Όταν παρέχετε υπηρεσίες σε πελάτες εκτός ΕΕ, κανονικά δεν χρεώνετε ΦΠΑ (αν όμως γίνεται χρήση της υπηρεσίας σε άλλη χώρα της ΕΕ, η χώρα αυτή μπορεί να επιβάλει την είσπραξη ΦΠΑ) , αν και μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε εσείς οι ίδιοι για συναφείς δαπάνες σας (αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσθηκαν για τους σκοπούς της προαναφερθείσας πώλησης).

Αγορά για επιχειρήσεις

Όταν δέχεστε υπηρεσίες για τους σκοπούς της επιχείρησής σας από προμηθευτή που έχει την έδρα του εκτός της ΕΕ, πρέπει κατά κανόνα να καταβάλετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας, σαν να είχατε παράσχει εσείς οι ίδιοι την υπηρεσία (με τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης, ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης).

Κατά κανόνα, θα μπορέσετε αργότερα να εκπέσετε το ποσό αυτό.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: