Τελευταίος έλεγχος: 12/09/2022

Διασυνοριακός ΦΠΑ

Αν η επιχείρησή σας εδρεύει στην ΕΕ, έχετε διαφορετικές υποχρεώσεις ως προς τον ΦΠΑ, ανάλογα με τη χώρα από την οποία πραγματοποιείτε αγορές ή προς την οποία πραγματοποιείτε πωλήσεις και ανάλογα με το αν η συναλλαγή αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, αν πωλείτε ένα προϊόν σε επιχείρηση εγγεγραμμένη σε μητρώο ΦΠΑ στην ΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ σε αυτή την πώληση. Αν πωλείτε το ίδιο προϊόν σε τελικό καταναλωτή εντός της ΕΕ, ίσως χρειαστεί να χρεώσετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα του.

Μάθετε περισσότερα για τους κανόνες που ισχύουν στην περίπτωσή σας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές.

Θέλω να μάθω περισσότερα για τον διασυνοριακό ΦΠΑ

Πώληση προϊόντων σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ

Αν πωλείτε προϊόντα σε επιχείρηση, και αυτά αποστέλλονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ - εάν ο πελάτης διαθέτει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ που ισχύει στην ΕΕ.

Ενδεχομένως να δικαιούστε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε για συναφείς δαπάνες, π.χ., για αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσατε ειδικά γι΄ αυτές τις πωλήσεις.

Αν ο πελάτης σας δεν έχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ που ισχύει στην ΕΕ, κατά κανόνα οφείλετε να χρεώσετε ΦΠΑ κατά την πώληση, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας.

Προειδοποίηση

Έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν αρκετές σημαντικές εξαιρέσεις de en fr από αυτούς τους κανόνες.

Πώληση προϊόντων σε τελικό καταναλωτή σε άλλη χώρα της ΕΕ

Εφαρμόζεται όριο ΦΠΑ ύψους 10 000 EUR στις εξ αποστάσεως πωλήσεις για πελάτες εντός της ΕΕ. Για κατώτερα ποσά, οι υπηρεσίες ΤΡΗ (τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες) και οι εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών εντός της ΕΕ μπορεί να είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ στη χώρα της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένο το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο.

Εάν είστε διαδικτυακός/-ή πωλητής/-ρια, μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονικές αγορές και πλατφόρμες, μπορείτε να καταχωριστείτε σε μία χώρα της ΕΕ για τη δήλωση και την καταβολή του ΦΠΑ για όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και τις διασυνοριακές παροχές υπηρεσιών σε πελάτες εντός της ΕΕ.

Προειδοποίηση

Έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν αρκετές σημαντικές εξαιρέσεις de en fr από τους κανόνες.

Επιπλέον, ισχύουν ειδικοί κανόνες αν πωλείτε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή καινούργια μεταφορικά μέσα, όπως οχήματα, σκάφη ή αεροσκάφη.

Πώληση υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ

Αν πωλείτε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, κατά κανόνα δεν οφείλετε να χρεώσετε ΦΠΑ στους πελάτες σας. Για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι πελάτες σας θα καταβάλλουν ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα τους (κάνοντας χρήση της αντιστροφής της επιβάρυνσης).

Ενδεχομένως να δικαιούστε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε για συναφείς δαπάνες, π.χ., για αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσατε ειδικά γι΄ αυτές τις πωλήσεις.

Προειδοποίηση

Έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν αρκετές σημαντικές εξαιρέσεις de en fr από τους κανόνες.

Πώληση υπηρεσιών σε τελικό καταναλωτή σε άλλη χώρα της ΕΕ

Κατά κανόνα, οφείλετε να χρεώνετε στους πελάτες σας ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας. Εξαιρούνται οι τηλεπικοινωνιακές, οι ραδιοτηλεοπτικές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες πάντα φορολογούνται στη χώρα του πελάτη (εκεί όπου ο ιδιώτης έχει τη μόνιμη διεύθυνσή του ή κατοικεί συνήθως ή όπου έχει εγκατασταθεί άτομο μη υποκείμενο στον φόρο).

Προειδοποίηση

Έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν αρκετές σημαντικές εξαιρέσεις de en fr από τους κανόνες.

Αγορά προϊόντων από άλλη χώρα της ΕΕ

Αν αγοράζετε και παραλαμβάνετε προϊόντα από άλλη χώρα της ΕΕ, για επιχειρηματικούς σκοπούς, πρέπει να δηλώνετε και να καταβάλλετε τον ΦΠΑ επί της συναλλαγής σαν να είχατε πωλήσει εσείς οι ίδιοι τα αγαθά, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας.

Κατά κανόνα μπορείτε να εκπέσετε αυτό το ποσό αργότερα ή κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Προειδοποίηση

Έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν αρκετές σημαντικές εξαιρέσεις de en fr από τους κανόνες.

Αγορά υπηρεσιών από άλλη χώρα της ΕΕ

Αν αγοράζετε και λαμβάνετε υπηρεσίες για επιχειρηματικούς σκοπούς από άλλη χώρα της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ), πρέπει να δηλώνετε και να καταβάλλετε τον ΦΠΑ επί της συναλλαγής σαν να είχατε πωλήσει εσείς οι ίδιοι τις υπηρεσίες, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας (με τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης).

Κατά κανόνα, μπορείτε να εκπέσετε αυτό το ποσό αργότερα ή κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Προειδοποίηση

Έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν αρκετές σημαντικές εξαιρέσεις de en fr από τους κανόνες.

Παρότι αυτοί οι κανόνες ΦΠΑ πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ, ωστόσο δεν εφαρμόζονται στα παρακάτω εδάφη τα οποία ανήκουν σε, ή είναι συνδεδεμένα με, κράτη μέλη.

Ειδικά εδάφη

 • Νήσοι Åland
 • Γαλλικά Υπερπόντια Εδάφη fr
 • Έδαφος του Μπίζινγκεν
 • Νήσος Ελιγολάνδη
 • Όρος Άθως
 • Καμπιόνε ντ' Ιτάλια
 • Ιταλικά ύδατα της Λίμνης του Λουγκάνο.
 • Λιβίνιο
 • Κανάριοι Νήσοι
 • Θέουτα
 • Μελίλια

Έχετε υπόψη σας ότι οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ εφαρμόζονται στα παρακάτω εδάφη εκτός ΕΕ:

 • Μονακό

Πώληση προϊόντων σε πελάτες εκτός ΕΕ

Αν πωλείτε προϊόντα σε πελάτες εκτός ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ. Ωστόσο, ενδεχομένως να μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε για συναφείς δαπάνες, π.χ., για προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράσατε ειδικά γι΄ αυτές τις πωλήσεις.

Πώληση υπηρεσιών σε πελάτες εκτός ΕΕ

Αν πωλείτε υπηρεσίες σε πελάτες εκτός ΕΕ, κατά κανόνα δεν χρεώνετε ΦΠΑ. Ωστόσο, αν η υπηρεσία χρησιμοποιείται σε άλλη χώρα της ΕΕ, η χώρα αυτή μπορεί να αποφασίσει να χρεώσει ΦΠΑ.

Ενδεχομένως να δικαιούστε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε για συναφείς δαπάνες, π.χ., για αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσατε ειδικά γι΄ αυτές τις πωλήσεις.

Αγορά προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ

Αν αγοράζετε προϊόντα για επιχειρηματικούς σκοπούς από προμηθευτή που εδρεύει εκτός ΕΕ, πρέπει κατά κανόνα να καταβάλετε ΦΠΑ στο σημείο εισαγωγής. de en fr

Αν πραγματοποιείτε φορολογητέες πωλήσεις, κατά κανόνα μπορείτε να εκπέσετε αυτό το ποσό αργότερα ή κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Αγορά υπηρεσιών από χώρες εκτός ΕΕ

Αν λαμβάνετε υπηρεσίες για επιχειρηματικούς σκοπούς από πάροχο που εδρεύει εκτός ΕΕ, πρέπει κατά κανόνα να καταβάλετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας, σαν να είχατε παράσχει εσείς οι ίδιοι την υπηρεσία (με τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης).

Κατά κανόνα, μπορείτε να εκπέσετε αυτό το ποσό αργότερα ή κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: