Τελευταίος έλεγχος: 18/12/2020

Διασυνοριακός ΦΠΑ

Αν η επιχείρησή σας εδρεύει στην ΕΕ, έχετε διαφορετικές υποχρεώσεις ως προς τον ΦΠΑ, ανάλογα με τη χώρα από την οποία πραγματοποιείτε αγορές ή προς την οποία πραγματοποιείτε πωλήσεις και ανάλογα με το αν η συναλλαγή αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, αν πωλείτε ένα προϊόν σε επιχείρηση εγγεγραμμένη σε μητρώο ΦΠΑ στην ΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ σε αυτή την πώληση. Αν πωλείτε το ίδιο προϊόν σε τελικό καταναλωτή εντός της ΕΕ, ίσως χρειαστεί να χρεώσετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα του.

Μάθετε περισσότερα για τους κανόνες που ισχύουν στην περίπτωσή σας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές.

Θέλω να μάθω περισσότερα για τον διασυνοριακό ΦΠΑ

Πώληση προϊόντων σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ

Αν πωλείτε προϊόντα σε επιχείρηση, και αυτά αποστέλλονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ - εάν ο πελάτης διαθέτει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ που ισχύει στην ΕΕ.

Ενδεχομένως να δικαιούστε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε για συναφείς δαπάνες, π.χ., για αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσατε ειδικά γι΄ αυτές τις πωλήσεις.

Αν ο πελάτης σας δεν έχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ που ισχύει στην ΕΕ, κατά κανόνα οφείλετε να χρεώσετε ΦΠΑ κατά την πώληση, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας.

Προειδοποίηση

Έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν αρκετές σημαντικές εξαιρέσειςfrdeen από αυτούς τους κανόνες.

Πώληση προϊόντων σε τελικό καταναλωτή σε άλλη χώρα της ΕΕ

Όταν πωλείτε προϊόντα και τα αποστέλλετε σε καταναλωτές σε άλλη χώρα της ΕΕ, κατά κανόνα οφείλετε να εγγράψετε την επιχείρησή σας στη χώρα αυτή και να χρεώνετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει εκεί – εκτός αν η συνολική αξία των πωλήσεών σας στη συγκεκριμένη χώρα, κατά το αντίστοιχο φορολογικό έτος, είναι κάτω από το όριο που έχει θέσει η ίδια η χώρα.

Κατώτατα όρια ΦΠΑ για πωλήσεις σε χώρες της ΕΕ

(Ο πίνακας επικαιροποιήθηκε τελευταία τον Απρίλιο του 2018)

Κράτος μέλος Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις
  Εθνικό νόμισμα Ισόποσο σε ευρώ*
Αυστρία

35.000 EUR

 
Βέλγιο 35.000 EUR  
Βουλγαρία 70 000 BGN 35.791 EUR
Κύπρος 35.000 EUR  
Τσεχική Δημοκρατία 1 140 000 CZK 44.873 EUR
Γερμανία 100.000 EUR  
Δανία 280 000 DKK 37.595 EUR
Εσθονία 35.000 EUR  
Ελλάδα 35.000 EUR  
Ισπανία 35.000 EUR  
Φινλανδία 35.000 EUR  
Γαλλία 35.000 EUR  
Κροατία 270 000 HRK 36.291 EUR
Ουγγαρία   35.000 EUR
Ιρλανδία 35.000 EUR  
Ιταλία 35.000 EUR  
Λιθουανία 35.000 EUR  
Λουξεμβούργο 100.000 EUR  
Λετονία 35.000 EUR  
Μάλτα 35.000 EUR  
Κάτω Χώρες 100.000 EUR  
Πολωνία 160 000 PLN 37.859 EUR
Πορτογαλία 35.000 EUR  
Ρουμανία 118 000 RON 25.305 EUR
Σουηδία 320 000 SEK 31.390 EUR
Σλοβακία 35.000 EUR  
Σλοβενία 35.000 EUR  
*Συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 23 Μαρτίου 2018 (με εξαίρεση τη Ρουμανία όπου τα κατώτατα όρια εκφρασμένα σε RON βασίζονται στις αξίες σε ευρώ για ειδικά καθεστώτα στη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε την ημερομηνία προσχώρησης, δηλαδή την 1.1.2007)

Προειδοποίηση

Έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν αρκετές σημαντικές εξαιρέσειςfrdeen από τους κανόνες.

Επιπλέον, ισχύουν ειδικοί κανόνες αν πωλείτε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή καινούργια μεταφορικά μέσα, όπως οχήματα, σκάφη ή αεροσκάφη.

Πώληση υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ

Αν πωλείτε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, κατά κανόνα δεν οφείλετε να χρεώσετε ΦΠΑ στους πελάτες σας. Για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι πελάτες σας θα καταβάλλουν ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα τους (κάνοντας χρήση της αντιστροφής της επιβάρυνσης).

Ενδεχομένως να δικαιούστε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε για συναφείς δαπάνες, π.χ., για αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσατε ειδικά γι΄ αυτές τις πωλήσεις.

Προειδοποίηση

Έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν αρκετές σημαντικές εξαιρέσειςfrdeen από τους κανόνες.

Πώληση υπηρεσιών σε τελικό καταναλωτή σε άλλη χώρα της ΕΕ

Κατά κανόνα, οφείλετε να χρεώνετε στους πελάτες σας ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας. Εξαιρούνται οι τηλεπικοινωνιακές, οι ραδιοτηλεοπτικές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες πάντα φορολογούνται στη χώρα του πελάτη (εκεί όπου ο ιδιώτης έχει τη μόνιμη διεύθυνσή του ή κατοικεί συνήθως ή όπου έχει εγκατασταθεί άτομο μη υποκείμενο στον φόρο).

Προειδοποίηση

Έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν αρκετές σημαντικές εξαιρέσειςfrdeen από τους κανόνες.

Αγορά προϊόντων από άλλη χώρα της ΕΕ

Αν αγοράζετε και παραλαμβάνετε προϊόντα από άλλη χώρα της ΕΕ, για επιχειρηματικούς σκοπούς, πρέπει να δηλώνετε και να καταβάλλετε τον ΦΠΑ επί της συναλλαγής σαν να είχατε πωλήσει εσείς οι ίδιοι τα αγαθά, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας.

Κατά κανόνα μπορείτε να εκπέσετε αυτό το ποσό αργότερα ή κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Προειδοποίηση

Έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν αρκετές σημαντικές εξαιρέσειςfrdeen από τους κανόνες.

Αγορά υπηρεσιών από άλλη χώρα της ΕΕ

Αν αγοράζετε και λαμβάνετε υπηρεσίες για επιχειρηματικούς σκοπούς από άλλη χώρα της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + το Ηνωμένο Βασίλειο (μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου).), πρέπει να δηλώνετε και να καταβάλλετε τον ΦΠΑ επί της συναλλαγής σαν να είχατε πωλήσει εσείς οι ίδιοι τις υπηρεσίες, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας (με τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης).

Κατά κανόνα, μπορείτε να εκπέσετε αυτό το ποσό αργότερα ή κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Προειδοποίηση

Έχετε υπόψη σας ότι ισχύουν αρκετές σημαντικές εξαιρέσειςfrdeen από τους κανόνες.

Παρότι αυτοί οι κανόνες ΦΠΑ πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ, ωστόσο δεν εφαρμόζονται στα παρακάτω εδάφη τα οποία ανήκουν σε, ή είναι συνδεδεμένα με, κράτη μέλη.

Ειδικά εδάφη

 • Νήσοι Åland
 • Γαλλικά Υπερπόντια Εδάφηfr
 • Έδαφος του Μπίζινγκεν
 • Νήσος Ελιγολάνδη
 • Όρος Άθως
 • Καμπιόνε ντ' Ιτάλια
 • Ιταλικά ύδατα της Λίμνης του Λουγκάνο.
 • Λιβίνιο
 • Κανάριοι Νήσοι
 • Θέουτα
 • Μελίλια

Έχετε υπόψη σας ότι οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ εφαρμόζονται στα παρακάτω εδάφη εκτός ΕΕ:

 • Μονακό

Πώληση προϊόντων σε πελάτες εκτός ΕΕ

Αν πωλείτε προϊόντα σε πελάτες εκτός ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ. Ωστόσο, ενδεχομένως να μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε για συναφείς δαπάνες, π.χ., για προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράσατε ειδικά γι΄ αυτές τις πωλήσεις.

Πώληση υπηρεσιών σε πελάτες εκτός ΕΕ

Αν πωλείτε υπηρεσίες σε πελάτες εκτός ΕΕ, κατά κανόνα δεν χρεώνετε ΦΠΑ. Ωστόσο, αν η υπηρεσία χρησιμοποιείται σε άλλη χώρα της ΕΕ, η χώρα αυτή μπορεί να αποφασίσει να χρεώσει ΦΠΑ.

Ενδεχομένως να δικαιούστε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε για συναφείς δαπάνες, π.χ., για αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσατε ειδικά γι΄ αυτές τις πωλήσεις.

Αγορά προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ

Αν αγοράζετε προϊόντα για επιχειρηματικούς σκοπούς από προμηθευτή που εδρεύει εκτός ΕΕ, πρέπει κατά κανόνα να καταβάλετε ΦΠΑ στο σημείο εισαγωγής.defren

Αν πραγματοποιείτε φορολογητέες πωλήσεις, κατά κανόνα μπορείτε να εκπέσετε αυτό το ποσό αργότερα ή κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Αγορά υπηρεσιών από χώρες εκτός ΕΕ

Αν λαμβάνετε υπηρεσίες για επιχειρηματικούς σκοπούς από πάροχο που εδρεύει εκτός ΕΕ, πρέπει κατά κανόνα να καταβάλετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας, σαν να είχατε παράσχει εσείς οι ίδιοι την υπηρεσία (με τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης).

Κατά κανόνα, μπορείτε να εκπέσετε αυτό το ποσό αργότερα ή κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης , π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Περισσότερες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: