Τελευταίος έλεγχος: 24/01/2019

Αίτηση για προσωρινή παροχή υπηρεσιών

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Αν μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ και θέλετε να παρέχετε υπηρεσίες στη χώρα αυτή προσωρινά, πρέπει να υποβάλετε προηγουμένως γραπτή δήλωση. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί γραπτώς, οποιαδήποτε στιγμή πριν αρχίσετε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας για πρώτη φορά. Εφόσον υποβληθεί, η δήλωση ισχύει για ένα χρόνο.

Τι έγγραφα πρέπει να υποβάλετε

Αν απαιτείται δήλωση, μπορείτε να την υποβάλετε απευθείας στην αρχή της χώρας υποδοχής που είναι αρμόδια για το επάγγελμά σας (για να μάθετε ποια είναι, ρωτήστε τον εθνικό φορέα επικοινωνίαςen).

Η δήλωσή σας πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Εάν υποβάλλετε δήλωση για πρώτη φορά ή εάν υπάρχει κάποια αλλαγή στην κατάστασή σας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το επάγγελμά σας και τη χώρα της ΕΕ όπου θέλετε να το ασκήσετε. Επικοινωνήστε με την αρμόδια για το επάγγελμά σας αρχή της χώρας υποδοχής για να μάθετε τι είδους έγγραφα πρέπει να υποβάλετε.

Τι γίνεται στη συνέχεια

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωσή σας οποιαδήποτε στιγμή προτού αρχίσετε να εργάζεστε στη χώρα υποδοχής (ακόμα κι αν δεν είστε σίγουρος ότι θα εργαστείτε). Μπορείτε να αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας αμέσως μόλις υποβάλετε τη δήλωσή σας.

Εάν το κατοχυρωμένο επάγγελμά σας σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια και δεν δικαιούστε αυτόματη αναγνώρισηen, μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε ώστε η χώρα υποδοχής να ελέγξει τα προσόντα σας πριν αρχίσετε να εργάζεστε για πρώτη φορά. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να περιμένετε επίσημη άδεια πριν αρχίσετε να εργάζεστε.

Μπορεί να χρειαστεί να ανανεώνετε τη δήλωσή σας μια φορά τον χρόνο, αν σκοπεύετε να συνεχίσετε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας στη χώρα υποδοχής σε προσωρινή βάση.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: