Τελευταίος έλεγχος: 06/08/2020

Εκλογές σε άλλη χώρα

Σας επηρεάζει το Brexit;

Αν είστε υπήκοος της ΕΕ και ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές και στις Ευρωπαϊκές εκλογές στη χώρα αυτή. Οι όροι συμμετοχής είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: