Τελευταίος έλεγχος: 15/03/2022

Εκλογές σε άλλη χώρα

Αν είστε υπήκοος της ΕΕ και ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές και στις Ευρωπαϊκές εκλογές στη χώρα αυτή. Οι όροι συμμετοχής είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: