Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 16/11/2022

Οργάνωση προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να οργανώσετε ιατρική περίθαλψη, όπως επίσκεψη σε ειδικευμένο γιατρό, χειρουργική επέμβαση ή αγωγή για συγκεκριμένη πάθηση, σε άλλη χώρα της ΕΕ και να σας επιστραφούν τα σχετικά έξοδα από τον φορέα ασφάλισης υγείας σας.

Υπάρχουν δύο τρόποι να λάβετε προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ:

Επιλογή 1 — με έντυπο S2

Με το έντυπο S2, ο φορέας ασφάλισης υγείας σας καλύπτει απευθείας τα έξοδα της αγωγής σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Αν προτιμήσετε αυτή την επιλογή, θα έχετε πρόσβαση μόνο στο δημόσιο σύστημα υγείας και θα πρέπει κάθε φορά να αιτείστε από τον εθνικό φορέα ασφάλισης υγείας προηγούμενη έγκριση (έντυπο S2) προτού μεταβείτε για αγωγή στο εξωτερικό. Ο φορέας ασφάλισης υγείας σας είναι υποχρεωμένος να δώσει προηγούμενη έγκριση εάν η αγωγή για την οποία υποβάλλετε αίτηση καλύπτεται από την ασφάλιση υγείας σας, αλλά δεν μπορεί να σας παρασχεθεί στη χώρα σας εντός προθεσμίας που δικαιολογείται από ιατρική άποψη. 

Εάν διαθέτετε το έντυπο S2, τα έξοδα αγωγής θα επιστραφούν σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας στην οποία λαμβάνετε την αγωγή. Ο διακανονισμός της επιστροφής θα γίνει από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σας και της χώρας αγωγής. Κατ’ αρχήν, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε για την αγωγή. 

Προειδοποίηση

Εάν τα άτομα που είναι ασφαλισμένα στη χώρα στην οποία λαμβάνετε την αγωγή πρέπει να πληρώσουν για τη συγκεκριμένη αγωγή, θα πρέπει επίσης να πληρώσετε και στη συνέχεια να σας επιστραφούν τα έξοδα σύμφωνα με τους όρους και τα ποσοστά επιστροφής στην εν λόγω χώρα.

Επιλογή 2 — με αίτηση επιστροφής μετά την αγωγή

Μπορείτε επίσης να πληρώσετε εσείς οι ίδιοι για την προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη και να λάβετε μέρος ή το σύνολο των εξόδων σας μόλις επιστρέψετε στη χώρα σας. Το σύστημα αυτό ισχύει τόσο για τους δημόσιους όσο και για τους ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε άλλη χώρα της ΕΕ.


Θα σας επιστραφούν τα έξοδα σύμφωνα με τα ποσοστά επιστροφής που ισχύουν για την ίδια αγωγή στη χώρα στην οποία είστε ασφαλισμένοι. Αν είστε ασφαλισμένοι σε χώρα που δεν διαθέτει σύστημα επιστροφής εξόδων, τότε ο εθνικός φορέας ασφάλισης υγείας σας θα σας αποζημιώσει σύμφωνα με τιμολόγιο με βάση το κόστος της αγωγής στο εθνικό σύστημα υγείας.

Προειδοποίηση

Ανάλογα με το είδος της αγωγής που χρειάζεστε και τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα σας, ενδέχεται επίσης να χρειαστείτε προηγούμενη έγκριση από τον φορέα ασφάλισης υγείας σας. Ωστόσο, το έντυπο προηγούμενης έγκρισης στο πλαίσιο αυτής της επιλογής καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο. Πολλές χώρες της ΕΕ απαιτούν προηγούμενη έγκριση για περίθαλψη που περιλαμβάνει διανυκτέρευση σε νοσοκομείο ή δαπανηρό ιατρικό εξοπλισμό. Δεν μπορεί να απαιτείται προηγούμενη έγκριση, π.χ. για ιατρική επίσκεψη.

Ρωτήστε τον φορέα ασφάλισης υγείας σας ή το εθνικό σημείο επαφής αν χρειάζεστε προηγούμενη έγκριση. Μπορείτε επίσης να βρείτε συνδέσμους προς καταλόγους αγωγών που υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση στη χώρα σας εδώ. Η αίτησή σας πρέπει να εγκριθεί αν ο χρόνος αναμονής για τη συγκεκριμένη αγωγή στη χώρα σας είναι πολύ μεγάλος. Κατά την εξέταση της αίτησής σας, ο φορέας ασφάλισης υγείας σας έχει επίσης την υποχρέωση να αξιολογήσει κατά πόσον είναι δυνατόν να σας χορηγηθεί το έντυπο S2.

Η επιλογή 1 με το έντυπο S2 είναι συνήθως πιο επωφελής για εσάς, όταν τα άτομα που είναι ασφαλισμένα στη χώρα στην οποία λαμβάνετε αγωγή δεν υποχρεούνται να πληρώσουν για την ίδια αγωγή ή όταν οι κανόνες επιστροφής των εξόδων της χώρας σας είναι ευνοϊκότεροι από τους κανόνες της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η αγωγή. Στην τελευταία περίπτωση, θα δικαιούστε συμπληρωματική ενίσχυση από τον φορέα ασφάλισης υγείας σας. Ωστόσο, μόνο η επιλογή 2 είναι δυνατή, εάν χρειάζεστε ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη.

Διαβάστε περισσότερα για τα έξοδα και την επιστροφή των εξόδων που αφορούν προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη.

Παράδειγμα

Επικοινωνήστε με το εθνικό σημείο επαφής και τον φορέα ασφάλισης υγείας σας προτού οργανώσετε την αγωγή σας

Η Ωρελί ζει στη Γαλλία. Πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και έχει βρει εξειδικευμένη κλινική στο Λουξεμβούργο, όπου ζουν οι γονείς της. Βρήκε έναν κατάλληλο ειδικευμένο γιατρό σε δημόσιο νοσοκομείο κοντά στο σπίτι των γονιών της, αλλά δεν είναι σίγουρη για το πώς να οργανώσει την αγωγή της εκεί.

Αποφάσισε να απευθυνθεί στο εθνικό σημείο επαφής στη Γαλλία και στον τοπικό φορέα ασφάλισης υγείας της. Της έδωσαν όλες τις πληροφορίες που χρειαζόταν για να αιτηθεί προηγούμενη έγκριση και η Ωρελί συμπλήρωσε το απαιτούμενο έντυπο. Εάν λάβει έγκριση, τότε μπορεί να κανονίσει την αγωγή της απευθείας στο νοσοκομείο του Λουξεμβούργου.

Πώς να οργανώσετε την αγωγή σας στο εξωτερικό, εάν δεν χρειάζεστε προηγούμενη έγκριση από τον φορέα ασφάλισης υγείας σας

1. Ελέγξτε την υγειονομική σας κάλυψη

2. Βρείτε έναν τόπο για να λάβετε την αγωγή σας

Θα πρέπει να βρείτε πάροχο υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομείο, ιατρικό ίδρυμα κ.λπ.) που θα σας προσφέρει την αγωγή που χρειάζεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε:

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης άλλων χωρών της ΕΕ μπορεί να μη λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας σας. Επιπλέον, όταν έχετε πρόσβαση σε προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη χωρίς έντυπο S2 σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να αντιμετωπίζεστε ως ιδιωτικός ασθενής και να χρεώνεστε ιδιωτικές τιμές, ενώ η επιστροφή των εξόδων σας θα γίνεται πάντα στο επίπεδο των δημόσιων τιμών στη χώρα σας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καλύψετε εσείς οι ίδιοι κάθε διαφορά κόστους.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: