Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 26/10/2017

Συχνές ερωτήσεις - Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

 • Θα ήθελα να πάω σε άλλη χώρα της ΕΕ για μια προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη. Τι πρέπει να κάνω;

  Πρώτα ελέγξτε κατά πόσον το εθνικό σύστημα υγείας ή η ασφάλισή σας καλύπτει την προγραμματισμένη περίθαλψη. Στη συνέχεια, αποφασίστε πώς θέλετε να καλυφθούν τα σχετικά έξοδα.

  Επιλογή 1 - Προέγκριση

  Η επιστροφή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τα ποσοστά επιστροφής που ισχύουν στη χώρα περίθαλψης. Αν προτιμήσετε αυτή την επιλογή, θα έχετε πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας αυτής, και θα πρέπει να ζητήσετε από τον εθνικό ασφαλιστικό σας φορέα προέγκριση (έντυπο S2) για περίθαλψη στο εξωτερικό.

  Εάν έχετε, βάσει του εθνικού δικαίου, δικαίωμα στην περίθαλψη που ζητάτε, αλλά αυτή δεν μπορεί να σας παρασχεθεί στη χώρα σας εντός ιατρικώς εύλογης προθεσμίας, η έγκριση πρέπει να σας δοθεί. Αν όμως δεν έχετε αυτομάτως δικαίωμα σε μια τέτοια περίθαλψη, ο εθνικός ασφαλιστικός σας φορέας μπορεί να αρνηθεί την έγκριση.

  Εάν διαθέτετε το έντυπο S2, τα έξοδα περίθαλψης θα επιστραφούν σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας στην οποία λαμβάνετε την περίθαλψη. Ο διακανονισμός της επιστροφής θα γίνει από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σας και της χώρας περίθαλψης. Κατά κανόνα, δεν πρέπει να πληρώσετε προκαταβολικά.

  Επιλογή 2 - Αίτηση επιστροφής μετά την περίθαλψη

  Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε προκαταβολικά τα ιατρικά έξοδα και αργότερα να ζητήσετε την επιστροφή τους με βάση τα ποσοστά επιστροφής που ισχύουν για το ίδιο είδος περίθαλψης στη χώρα όπου είστε ασφαλισμένος. Εάν η χώρα όπου είστε ασφαλισμένος δεν εφαρμόζει επιστροφή εξόδων, τότε θα υπολογιστεί ποσό αντίστοιχο με το κόστος της περίθαλψης αυτής στο σύστημα υγείας. Δεν έχει σημασία αν το νοσοκομείο ή η κλινική όπου νοσηλευτήκατε ανήκει στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

  Σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να ζητήσετε προέγκριση - ενημερωθείτε σχετικά από τον ασφαλιστικό σας φορέα ή το εθνικό σημείο επαφής. Αν όμως χρειαστεί να περιμένετε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να σας χορηγηθεί θεραπεία στη χώρα σας, η αίτησή σας πρέπει να εγκριθεί.

 • Πάσχω από μια σπάνια ασθένεια η οποία δεν αντιμετωπίζεται ιατρικά στη χώρα μου. Δεν καλύπτεται καν από το εθνικό σύστημα υγείας. Μπορεί ο ασφαλιστικός μου φορέας να καλύψει μια εγχείρηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

  Το κόστος περίθαλψής σας στο εξωτερικό καλύπτεται μόνο εφόσον το εθνικό ασφαλιστικό σύστημα της χώρας σας καλύπτει την περίθαλψη αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εθνικός ασφαλιστικός σας φορέας δεν είναι υποχρεωμένος ούτε να εγκρίνει την περίθαλψή σας στο εξωτερικό ούτε να σας επιστρέψει τα έξοδα (αν και μπορεί, βέβαια, να επιλέξει να το κάνει).

  Επικοινωνήστε με τις εθνικές αρχές σας για να μάθετε ποιες δυνατότητες έχετε.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Οργάνωση προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές