Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 26/10/2017

Najčastejšie otázky - Plánované lekárske ošetrenie v zahraničí – najčastejšie otázky

 • Mám záujem o plánované lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ. Čo mám urobiť?

  Po prvé, overte si, či vaša zdravotná poisťovňa prepláca konkrétne plánované ošetrenie. Potom sa môžete rozhodnúť, ako by náklady na ošetrenie mali byť pokryté.

  Možnosť 1 – predchádzajúce povolenie

  Náhrada vám bude poskytnutá podľa podmienok a sadzieb náhrad v krajine, v ktorej sa poskytuje ošetrenie. Ak si vyberiete túto možnosť, budete môcť využiť verejnú zdravotnú starostlivosť a zdravotnú poisťovňu vo svojej krajine budete musieť požiadať o predchádzajúce povolenie (formulár S2) ošetrenia v zahraničí.

  Ak máte nárok na dané ošetrenie podľa vnútroštátneho práva, ale zo zdravotného hľadiska sa nedá zabezpečiť v rozumnej lehote, musí byť povolenie udelené. Ak však nemáte automaticky nárok na toto ošetrenie, vaša zdravotná poisťovňa môže rozhodnúť o zamietnutí povolenia.

  Ak ste získali formulár S2, náklady súvisiace s ošetrením sa uhradia v súlade s pravidlami krajiny, v ktorej ste boli ošetrený. To sa bude riešiť prostredníctvom príslušných inštitúcií vo vašej domovskej krajine, ako aj v krajine ošetrenia. V zásade nebudete musieť platiť vopred.

  Možnosť 2 – žiadosť o náhradu po ošetrení

  Môžete sa rozhodnúť zaplatiť za ošetrenie vopred a požadovať náhradu neskôr podľa sadzieb úhrad uplatňovaných na rovnaké ošetrenie v krajine, v ktorej ste poistený. Ak ste poistený v krajine, v ktorej sa nevyužíva náhrada vzniknutých nákladov, potom sa uplatní sadzba určujúca náklady na takéto ošetrenie v tomto systéme. Nezáleží na tom, či je nemocnica alebo klinika, v ktorej budete ošetrený, verejným alebo súkromným subjektom.

  V niektorých obmedzených prípadoch budete pravdepodobne musieť požiadať o predchádzajúce povolenie. Informujte sa vo svojej zdravotnej poisťovni alebo v národnom kontaktnom mieste. Vaša žiadosť musí byť schválená v prípade, ak by ste inak museli čakať príliš dlho na ošetrenie doma.

 • Mám zriedkavú chorobu, ktorá sa nedá liečiť v mojej domovskej krajine. Náklady na liečbu sa v rámci môjho vnútroštátneho systému zdravotnej starostlivosti dokonca ani nepreplácajú. Nahradí moja zdravotná poisťovňa náklady na operáciu v inej krajine EÚ?

  Náklady na ošetrenie v zahraničí môžu byť preplatené iba vtedy, ak je toto ošetrenie kryté v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia vašej krajiny. Ak to tak nie je, vaša zdravotná poisťovňa nie je povinná povoliť ošetrenie v zahraničí alebo nahradiť náklady (hoci tak môže rozhodnúť).

  Podrobnejšie informácie o vašich možnostiach vám poskytnú príslušné vnútroštátne orgány.

Získať hlavné informácie o tejto téme
Príprava plánovaného lekárskeho ošetrenia v zahraničí
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo