Podnikanie
Posledná kontrola: 24/01/2019

Ohlasovanie prítomnosti počas krátkodobého pobytu (<3 mesiace)

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

V niektorých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby ste v primeranom čase po príchode príslušným orgánom ohlásili svoju prítomnosť (často na obecnom úrade alebo na miestnom oddelení polície). Za porušenie tejto povinnosti vás môžu sankcionovať, napr. formou pokuty.

Na splnenie ohlasovacej povinnosti potrebujete ako občan EÚ len svoj platný doklad totožnosti alebo pas. Ak vás sprevádzajú rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi EÚ, budú potrebovať pas. Za ohlásenie by ste nemali platiť nijaké poplatky. Ak bývate v hoteli, zvyčajne stačí vyplniť osobitný formulár a hotel sa postará o zvyšok.

Kde a ako oznámiť svoju prítomnosť v hostiteľskej krajine:

Výber štátu
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskoskensk
  • Slovinskosi
  • Spojené kráľovstvogben
  • Talianskoitenit
  • Írskoieen
  • Českoczcsen
  • Španielskoesenes
  • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Viac informácií  vám poskytnú vnútroštátne orgány.

V niektorých štátoch EÚ vám za nesplnenie ohlasovacej povinnosti môžu udeliť pokutu, nemôžu vás však vyhostiť len na základe tohto dôvodu.

Príklad

Počas dovolenky sa musíte zaregistrovať, len ak trvá dlhšie ako 3 mesiace.

Hans je Rakúšan a každoročne trávi svoju letnú dovolenku na talianskom pobreží. Minulé leto strávil v Taliansku 2 mesiace vo svojom byte. Ohlásil svoju prítomnosť, ale talianske orgány ho vyzvali, aby sa zaregistroval na príslušnom úrade a aby preukázal, že má dostatočné prostriedky na svoj pobyt v Taliansku.

Hans je však oprávnený zdržiavať sa v Taliansku kratšie ako 3 mesiace bez toho, aby orgánom musel poskytnúť iné doklady ako svoj preukaz totožnosti. Ak sa tam zdržiava len uvedené 2 mesiace, talianske orgány od neho môžu žiadať len ohlásenie prítomnosti, nemôžu však vyžadovať, aby sa zaregistroval.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: