Posledná kontrola: 11/02/2019

Platby, prevody a šeky

Ak realizujete cezhraničnú platbu v eurách v rámci EÚ, vaša banka vám nesmie za túto platbu účtovať viac, než by účtovala za rovnocennú vnútroštátnu transakciu v eurách. Toto pravidlo musia dodržiavať dokonca aj banky nachádzajúce sa v krajinách EÚ mimo eurozóny.

Týka sa to:

Ak vám napríklad vaša banka účtuje 1 euro za každý výber z bankomatu inej banky vo vašej krajine, môže vám účtovať rovnakú sumu za výber z bankomatu v inej krajine EÚ.

Poplatky za používanie karty

Ak v EÚ platíte kreditnou alebo debetnou kartou, obchodníci a banky vám nemôžu účtovať dodatočný poplatok (známy aj ako príplatok) len preto, že používate určitý druh platobnej karty. Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky nákupy, pri ktorých sa platí kartou (v obchode alebo online), zrealizované vo vašej krajine alebo inej krajine EÚ.

Na kreditné a debitné karty vydané tretími stranami (napríklad American Express či Diners Club) a na podnikové alebo firemné kreditné karty, pri ktorých je fakturovaný váš zamestnávateľ, a nie vy, sa predpisy EÚ o platobných službách nevzťahujú, a preto vám za ich použitie môže byť účtovaný dodatočný poplatok.

Nezabúdajte, že ak platíte inými menami EÚ než eurom, váš poskytovateľ platobnej karty vám pri jej použití v inej krajine môže účtovať poplatok za výmenu meny.

Príklad

Za používanie platobnej karty by vám nemal byť účtovaný poplatok.

Clara z Rakúska si chcela kúpiť letenky online. Letenku si vybrala na internetových stránkach leteckej spoločnosti a chystala sa za ňu zaplatiť. Keď však zadala údaje svojej kreditnej karty, letecká spoločnosť jej zaúčtovala dodatočnú sumu 10 EUR za platbu kartou VISA.

Clara sa obrátila na najbližšie európske spotrebiteľské centrum, ktoré podalo na túto leteckú spoločnosť sťažnosť. Letecká spoločnosť jej sumu vo výške 10 EUR vrátila a zároveň tento nezákonný príplatok zo svojho rezervačného systému odstránila.

Zneužitie platobnej karty a platobné podvody

V predpisoch EÚ sa stanovuje maximálna suma, ktorú od vás môžu požadovať ako náhradu v prípade zneužitia vašej platobnej karty alebo pri inom type platobného podvodu, keď je z vašej karty alebo účtu odpočítaná platba, na ktorú ste nedali súhlas. V každom prípade od vás nemôžu žiadať, aby ste zaplatili viac než 50 EUR za náklady spojené riešením platobných podvodov.

Ak ste však o strate, krádeži alebo zneužití finančných prostriedkov nevedeli (napr. keď bol váš účet napadnutý hackermi alebo bola vaša karta naklonovaná a použitá bez vášho vedomia), potom nemusíte platiť nič. Všetky náklady by mala hradiť banka alebo poskytovateľ platobnej karty. Toto pravidlo sa uplatňuje aj vtedy, keď bola strata zavinená zamestnancom banky.

Zablokovanie prostriedkov na vašej karte

Pri rezervácii nejakej služby, napríklad ubytovania v hoteli alebo prenájmu auta, od vás môžu požadovať, aby ste na zaručenie rezervácie poskytli údaje o svojej kreditnej karte. Obchodník môže pri vybavovaní rezervácie požiadať aj o zablokovanie určitej sumy na vašej karte. To znamená, že obchodník si rezervuje časť vášho kreditného limitu alebo zostatku na účte pre prípad možných dodatočných nákladov, napríklad za využitie niektorej z hotelových služieb alebo možné poškodenie prenajatého vozidla.

Obchodník by vás mal o tomto zablokovaní peňazí na vašej kreditnej karte informovať a vy mu na to musíte dať súhlas, a rovnako tak aj na presnú výšku sumy, ktorá bude zablokovaná.

Len čo zrealizujete skutočnú platbu, napríklad keď sa odhlásite z hotela a za izbu zaplatíte kreditnou kartou alebo vrátite prenajaté vozidlo a zaplatíte konečný účet, musí banka okamžite zablokovanú sumu na vašej kreditnej karte uvoľniť.

Príklad

Zablokované sumy sa musia uvoľniť ihneď po zaplatení

Boris z Maďarska šiel s priateľkou na víkend do Benátok. Po príchode do hotela si zamestnanci na recepcii skopírovali údaje z Borisovej kreditnej karty. Hotel Borisa informoval, že mu chce na kreditnej karte zablokovať sumu vo výške 500 EUR na pokrytie rezervácie, použitie mini baru a využitie reštauračných služieb počas jeho pobytu. Boris so zablokovaním tejto sumy súhlasil.

Pred odchodom z hotela zaplatil účet svojou kreditnou kartou. Keď si chcel o týždeň neskôr zarezervovať letenku, zistil, že suma 500 EUR je na jeho kreditnej karte stále zablokovaná. Zavolal preto do hotela, aby v tejto veci podal sťažnosť. Hotel sa za chybu ospravedlnil a okamžite požiadal banku o zrušenie blokovania.

Inkaso

Ak máte na svojom bankovom účte zriadené inkaso, môže sa stať, že dôjde k chybnej platbe alebo bude stiahnutá nesprávna suma – napríklad pri zrušení zmluvy s dodávateľom vám bude pravidelná mesačná platba stiahnutá aj po ukončení zmluvy. V takýchto situáciách máte právo na vrátenie platby do 8 týždňov. Týka sa to všetkých vnútroštátnych inkasných platieb aj cezhraničných inkasných platieb v rámci EÚ.

Ako postupovať v prípade problému

V prípade problémov s platbami v rámci EÚ by ste sa mali obrátiť na svoju banku alebo poskytovateľa platobnej karty. Tí vám musia na sťažnosť písomne odpovedať do 15 dní (v určitých výnimočných situáciách do 35 dní). Pre svojich zákazníkov by mali mať zriadený aj formálny postup podávania sťažností.

Ak potrebujete pomoc pri vymáhaní svojich práv, môžete sa obrátiť na sieť FIN-NETen (v prípade problémov s poskytovateľmi finančných služieb) alebo na sieť ESC (v prípade problémov s obchodníkmi).

Šeky

Pravidlá EÚ o bankových poplatkoch za medzinárodné a domáce platby sa nevzťahujú na šeky.

Za výplatu šeku v inom členskom štáte sa niekedy účtujú veľmi vysoké transakčné poplatky. V mnohých krajinách sa už platba šekmi neakceptuje.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: