Posledná kontrola: 04/05/2020

Platby, prevody a šeky

Týka sa vás brexit?

Vaša banka vám za platby v eurách v rámci celej EÚ smie účtovať len toľko, koľko by účtovala za rovnocenné vnútroštátne transakcie.

Týka sa to:

Týmto pravidlom sa musia riadiť aj banky sídliace v krajinách EÚ mimo eurozónyen; za platbu v eurách do/v rámci inej krajiny EÚ vám nesmú účtovať viac, než by účtovali za domácu platbu v miestnej mene.

Príklad

Platby v eurách stoja rovnako ako domáce platby

Jakub žije v Česku a má tam aj bankový účet. Pri prevodoch v českých korunách na akýkoľvek iný bankový účet v Českej republike mu jeho banka účtuje 5 Kč.

Po dovolenke potreboval Jakub previesť 150 EUR na bankový účet jedného z priateľov vo Francúzsku. Banka mu smie za túto službu účtovať len toľko, koľko mu účtuje za bankový prevod v korunách v Česku – 5 Kč – alebo ekvivalent tejto sumy v eurách.

Bezpečnosť online platieb

Ak chcete vykonať online platbu vo výške viac ako 30 EUR, musíte použiť kombináciu aspoň dvoch autentifikačných prvkov, napríklad:

Vďaka tomu budú vaše platby bezpečnejšie a lepšie zaistené.

Poplatky za používanie vašej karty

Ak v EÚ za niečo platíte kreditnou alebo debetnou kartou, obchodníci a banky vám nemôžu účtovať dodatočný poplatok (tzv. príplatok) len za to, že používate určitý druh platobnej karty. Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky nákupy kartou v obchodoch i online vo vašej domovskej krajine alebo v inej krajine EÚ.

Na kreditné a debetné karty vydané treťou stranou (ako napr. American Express a Diners Club) a podnikové alebo firemné kreditné karty, pri ktorých je namiesto vás fakturovaný váš zamestnávateľ, sa nevzťahujú pravidlá EÚ o platobných službách, a preto vám môže byť za použitie takýchto kariet aj naďalej účtovaný príplatok.

Nezabúdajte, že ak platíte inými menami EÚ než eurom, váš poskytovateľ platobnej karty vám pri jej použití v inej krajine môže účtovať poplatok za výmenu meny. Poskytovateľ platobnej karty, vaša banka, obchodník alebo webová stránka, na ktorej sa transakcia uskutočňuje, vás však musí o výške týchto poplatkov informovať ešte pred tým, než daný nákup odsúhlasíte. Poskytovateľ platobnej karty vás musí o týchto poplatkoch informovať v podmienkach vzťahujúcich sa na užívanie karty a aj na ľahko dostupnej elektronickej platforme, napríklad internetovej stránke či aplikácii.

Príklad

Za používanie platobnej karty by vám nemal byť účtovaný poplatok

Clara z Rakúska si chcela kúpiť letenky online. Letenku si vybrala na internetových stránkach leteckej spoločnosti a chystala sa za ňu zaplatiť. Keď však zadala údaje kreditnej karty, letecká spoločnosť jej zaúčtovala dodatočnú sumu 10 EUR za platbu kreditnou kartou.

Clara sa obrátila na najbližšie európske spotrebiteľské centrum, ktoré podalo na túto leteckú spoločnosť sťažnosť. Letecká spoločnosť jej sumu vo výške 10 EUR vrátila a zároveň tento nezákonný príplatok zo svojho rezervačného systému odstránila.

Zneužitie platobnej karty a platobné podvody

V predpisoch EÚ sa stanovuje maximálna suma, ktorú od vás môžu požadovať ako náhradu v prípade zneužitia vašej platobnej karty alebo pri inom type platobného podvodu, keď je z vašej karty alebo účtu odpočítaná platba, na ktorú ste nedali súhlas. V každom prípade sa od vás môže žiadať úhrada nákladov za podvodné platby až do výšky 50 EUR.

Ak ste však o strate, krádeži alebo zneužití finančných prostriedkov nevedeli (t. j. keď bol váš účet napadnutý hackermi alebo bola vaša karta naklonovaná a použitá bez vášho vedomia), potom nemusíte platiť nič. Všetky náklady by mala hradiť banka alebo poskytovateľ platobnej karty. Toto pravidlo sa uplatňuje aj vtedy, keď bola strata zavinená zamestnancom banky.

Zablokovanie prostriedkov na vašej karte

Pri rezervácii nejakej služby, napríklad ubytovania v hoteli alebo prenájmu auta, od vás môžu požadovať, aby ste na zaručenie rezervácie poskytli údaje o svojej kreditnej karte. Obchodník môže pri vybavovaní rezervácie požiadať aj o zablokovanie určitej sumy na vašej karte. To znamená, že obchodník si rezervuje časť vášho kreditného limitu alebo zostatku na účte pre prípad možných dodatočných nákladov, napríklad za využitie niektorej z hotelových služieb alebo možné poškodenie prenajatého vozidla.

Obchodník by vás mal o tomto zablokovaní peňazí na vašej kreditnej karte informovať a vy mu na to musíte dať súhlas, a rovnako tak aj na presnú výšku sumy, ktorá bude zablokovaná.

Len čo zrealizujete skutočnú platbu, napríklad keď sa odhlásite z hotela a za izbu zaplatíte kreditnou kartou alebo vrátite prenajaté vozidlo a zaplatíte konečný účet, musí banka okamžite zablokovanú sumu na vašej kreditnej karte uvoľniť.

Príklad

Zablokované sumy sa musia uvoľniť ihneď po zaplatení

Boris z Maďarska šiel s priateľkou na víkend do Benátok. Po príchode do hotela si zamestnanci na recepcii skopírovali údaje z Borisovej kreditnej karty. Hotel Borisa informoval, že mu chce na kreditnej karte zablokovať sumu vo výške 500 EUR na pokrytie rezervácie, použitie mini baru a využitie reštauračných služieb počas jeho pobytu. Boris so zablokovaním tejto sumy súhlasil.

Pred odchodom z hotela zaplatil účet svojou kreditnou kartou. Keď si chcel o týždeň neskôr zarezervovať letenku, zistil, že suma 500 EUR je na jeho kreditnej karte stále zablokovaná. Zavolal preto do hotela, aby v tejto veci podal sťažnosť. Hotel sa za chybu ospravedlnil a okamžite požiadal banku o zrušenie blokovania.

Inkaso

Ak máte na svojom bankovom účte zriadené inkaso, môže sa stať, že dôjde k chybnej platbe alebo bude stiahnutá nesprávna suma – napríklad pri zrušení zmluvy s dodávateľom vám bude pravidelná mesačná platba stiahnutá aj po ukončení zmluvy. V takýchto situáciách máte právo na vrátenie platby do 8 týždňov. Týka sa to všetkých vnútroštátnych inkasných platieb aj cezhraničných inkasných platieb v rámci EÚ.

Ako postupovať v prípade problému

V prípade problémov s platbami v rámci EÚ by ste sa mali obrátiť na svoju banku alebo poskytovateľa platobnej karty. Tí vám musia na sťažnosť písomne odpovedať do 15 dní (v určitých výnimočných situáciách do 35 dní). Pre svojich zákazníkov by mali mať zriadený aj formálny postup podávania sťažností.

Ak potrebujete pomoc pri vymáhaní svojich práv, môžete sa obrátiť na sieť FIN-NET (v prípade problémov s poskytovateľmi finančných služieb) alebo na sieť ECC-Neten (v prípade problémov s obchodníkmi).

Šeky

Pravidlá EÚ o bankových poplatkoch za medzinárodné a domáce platby sa nevzťahujú na šeky.

Za výplatu šeku v inom členskom štáte sa niekedy účtujú veľmi vysoké transakčné poplatky. V mnohých krajinách sa už platba šekmi neakceptuje.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: