Posledná kontrola: 22/08/2022

Ochranné známky

Na čo sa vzťahuje ochranná známka?

Zápisom ochrannej známky získavate výlučné práva (Držiteľ práv duševného vlastníctva môže zabrániť tomu, aby predmetné duševné vlastníctvo využíval ktokoľvek iný.) nad rozlišovacími znakmi, ako sú názov, logo, farby, vyobrazenie, vzor, tvar, obal tovaru alebo zvuky, ktoré sú charakteristické pre váš produkt a odlišujú ho od tovaru alebo služieb iných.

Ako dlho platí ochranná známka?

Vo väčšine krajín platí ochranná známka 10 rokov, a to odo dňa podania žiadosti o zápis ochrannej známky. Platnosť ochrannej známky môžete obnoviť zakaždým o ďalších desať rokov. Počet obnovení nie je obmedzený. Ako vlastník ochrannej známky ju môžete predať inej osobe alebo môžete inej osobe povoliť používať ochrannú známku na základe licenčnej zmluvy.

Zápis ochrannej známky

Prístup k informáciám týkajúcim sa jednotlivých krajín.

Výber štátu

Pozri tiež

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava v oblasti riadenia duševného vlastníctva pre projekty spolufinancované EÚ alebo nadnárodné obchodné dohody.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Získajte informácie o právach duševného vlastníctva v EÚ či bezplatnú individualizovanú podporu a podajte online žiadosť o zápis ochrannej známky alebo dizajnu.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: