Posledná kontrola: 30/01/2019

Ochranné známky

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Na čo sa vzťahuje ochranná známka?

Registráciou ochrannej známky získavate výlučné práva nad rozlišovacími znakmi, ako sú názov, logo, farby, vyobrazenie, vzor, tvar, obal tovaru alebo zvuky, ktoré sú charakteristické pre váš produkt a odlišujú ho od tovaru alebo služieb iných.

Ako dlho platí ochranná známka?

Vo väčšine krajín platí ochranná známka 10 rokov, a to odo dňa podania žiadosti o registráciu ochrannej známky. Platnosť ochrannej známky môžete obnoviť zakaždým o ďalších desať rokov. Počet obnovení nie je obmedzený. Ako vlastník ochrannej známky ju môžete predať inej osobe alebo môžete inej osobe povoliť používať ochrannú známku na základe licenčnej zmluvy.

Registrácia ochrannej známky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: