Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 01/03/2018

Štúdium v zahraničí a možnosti na získanie štipendia

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

  • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
  • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
  • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Študenti sa môžu počas svojho štúdia zúčastniť výmenného študijného pobytu alebo absolvovať stáž v podniku v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+.

Ak chcete časť svojho štúdia absolvovať v zahraničí, mali by ste najprv kontaktovať svoju vlastnú univerzitu.

Ak ste študentom v rámci programu Erasmus+:

  • svojej hostiteľskej univerzite nemusíte platiť žiadne registračné poplatky ani školné,
  • vaše štúdium v zahraničí sa počíta ako súčasť vášho akademického štúdia na domovskej univerzite,
  • získate grant EÚ na pokrytie životných nákladov a cestovného.

Uznávanie štúdia v zahraničí

Vaša domovská univerzita je povinná uznať obdobie štúdia v zahraničí ako súčasť vášho akademického štúdia pod podmienkou, že absolvujete študijný program schválený pred výmenným pobytom.

Spoločné akademické programy

S programom Erasmus Mundus sa môžete zapísať na postgraduálny študijný program, ktorý spoločne ponúkajú univerzity sídliace v rôznych krajinách EÚ (v niektorých prípadoch aj s účasťou mimoeurópskych univerzít). V rámci programu môžete študovať alebo vykonávať vedeckú činnosť v najmenej dvoch krajinách a nakoniec získate spoločný, dvojitý alebo viacnásobný diplom. Štipendiá Erasmus Mundus sú určené tak študentom z Európy, ako aj študentom z ďalších krajín.

Zaujíma vás to? Informujte sa o magisterskýchEnglish a doktorandskýchEnglish programoch Erasmus Mundus na internete. Viac informácií o vstupných požiadavkách a termínoch na prihlásenie nájdete na stránkach spoločných magisterských a doktorandských programov podľa vášho výberu.

Partnerstvá za hranicami EÚ

Štipendiá Erasmus Mundus slúžia aj na podporu spolupráce s univerzitami v mnohých krajinách a regiónoch sveta.

Európski študenti môžu vďaka týmto štipendiám študovať v krajinách mimo EÚ a študenti z týchto krajín zasa na univerzitách v EÚ. Informujte sa o partnerstváchEnglish, ktoré ponúkajú štipendiá pre štátnych príslušníkov vašej krajiny. Viac informácií o ponuke kurzov, vstupných požiadavkách a termínoch na prihlásenie získate na stránkach konkrétnych partnerstiev.

Zaujíma vás akademická spolupráca EÚ s Austráliou, Kórejskou republikou, Japonskom a Novým Zélandom? Informujte sa o programe spolupráce ICIEnglish .

Navštívte oddelenie pre medzinárodné vzťahy na vašej univerzite

Vaša škola sa možno zúčastňuje aj na ďalších programoch medzinárodnej výmeny študentov. Ďalšie informácie môžete získať na oddelení pre medzinárodné vzťahy na vašej univerzite.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo