Posledná kontrola : 02/04/2022

Štúdium v zahraničí a možnosti na získanie štipendia

Štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus

Študenti sa môžu počas svojho štúdia zúčastniť výmenného študijného pobytu alebo absolvovať stáž v podniku v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus .

Ak chcete časť svojho štúdia absolvovať v zahraničí, mali by ste najprv kontaktovať svoju vlastnú univerzitu.

Ak ste študentom v rámci programu Erasmus :

Upozornenie

Uznávanie štúdia v zahraničí

Vaša domovská univerzita je povinná uznať obdobie štúdia v zahraničí ako súčasť vášho akademického štúdia pod podmienkou, že absolvujete študijný program schválený pred výmenným pobytom.

Spoločné akademické programy

S programom Erasmus Mundus sa môžete zapísať na postgraduálny študijný program, ktorý spoločne ponúkajú univerzity sídliace v rôznych krajinách EÚ (v niektorých prípadoch aj s účasťou mimoeurópskych univerzít). V rámci programu môžete študovať alebo vykonávať vedeckú činnosť v najmenej dvoch krajinách a nakoniec získate spoločný, dvojitý alebo viacnásobný diplom. Štipendiá Erasmus Mundus sú určené tak študentom z Európy, ako aj študentom z ďalších krajín.

Zaujíma vás to? Informujte sa o magisterských programoch Erasmus Mundus. Viac informácií o vstupných požiadavkách a termínoch na prihlásenie nájdete na stránkach spoločných magisterských programov podľa vášho výberu.

Partnerstvá za hranicami EÚ

Štipendiá Erasmus Mundus slúžia aj na podporu spolupráce s univerzitami v mnohých krajinách a regiónoch sveta.

Európski študenti môžu vďaka týmto štipendiám študovať v krajinách mimo EÚ a študenti z týchto krajín zasa na univerzitách v EÚ. Informujte sa o partnerstvách, ktoré ponúkajú štipendiá pre štátnych príslušníkov vašej krajiny. Viac informácií o ponuke kurzov, vstupných požiadavkách a termínoch na prihlásenie získate na stránkach konkrétnych partnerstiev.

Navštívte oddelenie pre medzinárodné vzťahy na vašej univerzite

Vaša škola sa možno zúčastňuje aj na ďalších programoch medzinárodnej výmeny študentov. Ďalšie informácie môžete získať na oddelení pre medzinárodné vzťahy na vašej univerzite.

Najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: