Posledná kontrola : 05/05/2022

Poplatky a finančná pomoc

Poplatky za štúdium a granty

Poplatky za univerzitné štúdium en cs v Európe sa výrazne líšia, a hoci v niektorých krajinách EÚ môže byť vyššie vzdelanie bezplatné, v iných štátoch môže byť finančne dosť náročné. Finančná podpora vo forme štipendií, grantov a pôžičiek takisto závisí od rôznych kritérií.

Keďže ste občanom EÚ študujúcim na univerzite v inej krajine EÚ:

Upozornenie

Toto pravidlo sa nevzťahuje na podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia a pôžičky. Niektoré krajiny však môžu z vlastnej iniciatívy poskytovať takúto formu finančnej podpory aj pre zahraničných študentov.

Zahraniční študenti, ktorí získali právo na trvalý pobyt

Hoci nie ste štátnym príslušníkom krajiny, v ktorej chcete študovať, ak v nej žijete dlhšie ako päť rokov, máte nárok na podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny.

Finančná pomoc v jednotlivých krajinách

Výber štátu

Nájdite si granty a štipendiá v jednotlivých krajinách EÚ en a mimo nej a urobte si porovnanie.

Informácie o grantoch na štúdium v zahraničí vám poskytne aj ministerstvo školstva vašej krajiny.

Ak sa rozhodnete študovať v zahraničí, môžete mať nárok na získanie finančnej podpory na pokrytie životných nákladov z vašej domovskej krajiny, pričom o tejto možnosti rozhodujú výhradne vnútroštátne orgány. Takáto finančná podpora však môže byť časovo obmedzená.

Príklad

Skontrolujte si podmienky týkajúce sa finančnej pomoci pre občanov vašej krajiny

Johs je Dán, ktorý sa rozhodol po absolvovaní štvorročného štúdia v USA nastúpiť na dvojročné magisterské štúdium v Holandsku. Dánska vláda v tom čase poskytovala podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pre dánskych študentov na maximálne obdobie šiestich rokov. Zároveň však uplatňovala štvorročný limit na počet rokov, počas ktorých mohli dánski študenti dostávať tento grant, ak študovali v zahraničí. Johs o tejto podmienke nevedel, a keďže dostával finančnú podporu počas svojho štvorročného štúdia v USA, na jeho štúdium v Holandsku sa už táto forma finančnej pomoci nevzťahovala.

Najčastejšie otázky

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: