Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 23/01/2018

Poplatky a finančná pomoc

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

  • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
  • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
  • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Poplatky za štúdium a granty

Poplatky za univerzitné štúdiumEnglish v Európe sa výrazne líšia, a hoci v niektorých krajinách EÚ môže byť vyššie vzdelanie bezplatné, v iných štátoch môže byť finančne dosť náročné. Finančná podpora vo forme štipendií, grantov a pôžičiek takisto závisí od rôznych kritérií.

Prehľad štruktúr poplatkov a grantov.

Keďže ste občanom EÚ študujúcim na univerzite v inej krajine EÚ:

  • univerzita od vás nemôže žiadať, aby ste platili vyššie školné;
  • máte nárok na rovnakú finančnú podporu na pokrytie výdavkov na štúdium ako štátni príslušníci krajiny, v ktorej študujete.

Toto pravidlo sa nevzťahuje na podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia a pôžičky. Niektoré krajiny však môžu z vlastnej iniciatívy poskytovať takúto formu finančnej podpory aj pre zahraničných študentov.

Zahraniční študenti, ktorí získali právo na trvalý pobyt

Hoci nie ste štátnym príslušníkom krajiny, v ktorej chcete študovať, ak v nej žijete dlhšie ako päť rokov, máte nárok na podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny.

Finančná pomoc v jednotlivých krajinách

Európska komisia nezodpovedá za obsah vnútroštátnych webových lokalít, na ktoré odkazuje na tejto stránke.

Chcem získať informácie o poplatkoch a finančnej podpore pre zahraničných študentov v tejto krajine:

Výber štátu:

Nájdite si granty a štipendiá v jednotlivých krajinách EÚ English a mimo nej a urobte si porovnanie.

Informácie o grantoch na štúdium v zahraničí vám poskytne aj ministerstvo školstva vašej krajiny.

Ak sa rozhodnete študovať v zahraničí, môžete mať nárok na získanie finančnej podpory na pokrytie životných nákladov z vašej domovskej krajiny, pričom o tejto možnosti rozhodujú výhradne vnútroštátne orgány. Takáto finančná podpora však môže byť časovo obmedzená.

Príklad

Skontrolujte si podmienky týkajúce sa finančnej pomoci pre občanov vašej krajiny

Johs je Dán, ktorý sa rozhodol po absolvovaní štvorročného štúdia v USA nastúpiť na dvojročné magisterské štúdium v Spojenom kráľovstve. Dánska vláda v tom čase poskytovala podporu na pokrytie životných nákladov počas štúdia pre dánskych študentov na maximálne obdobie šiestich rokov. Zároveň však uplatňovala štvorročný limit na počet rokov, počas ktorých mohli dánski študenti dostávať tento grant, ak študovali v zahraničí. Johs o tejto podmienke nevedel, a keďže dostával finančnú podporu počas svojho štvorročného štúdia v USA, na jeho štúdium v Spojenom kráľovstve sa už táto forma finančnej pomoci nevzťahovala.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo