Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Poplatky a finančná pomoc

 • Som slovenský občan a chcem študovať v Nemecku, univerzita však odo mňa požaduje zaplatenie školného. Nie je to tak, že občania EÚ študujúci v inej krajine Únie nemusia platiť školné?

  NIE – právne predpisy EÚ vám nezaručujú výnimku z povinnosti platiť školné. Stanovuje sa v nich však, že sa na vás vzťahujú rovnaké podmienky ako na občanov krajiny, v ktorej chcete študovať. Takže, ak nemeckí študenti musia platiť školné, musíte ho zaplatiť aj vy.

 • Som Francúz a rád by som študoval v Írsku. Keďže írski občania neplatia na írskych univerzitách školné, som takisto oslobodený od platenia školeného?

   ÁNO – v súlade s právnymi predpismi EÚ môžu všetci občania EÚ využívať vzdelávací systém hostiteľskej krajiny za rovnakých podmienok ako jej občania. To znamená, že na francúzskeho občana sa, pokiaľ ide o školné, vzťahujú rovnaké podmienky ako na írskych študentov.

 • Moja univerzita v Škótsku (som Angličan) mi účtuje vyššie školné ako Škótom a študentom z iných krajín. Nejde o diskrimináciu? Môže mi EÚ pomôcť?

  NIE – ide o vzťah Spojeného kráľovstva a jeho vlastných občanov. Ide o záležitosť vnútroštátnej politiky, ktorá nemá súvislosť s európskym právom.

 • Som Čech a od svojich 12 rokov žijem v Spojenom kráľovstve. Chcel by som absolvovať štúdium na miestnej univerzite, ale môžem si ho dovoliť len v prípade, že získam študentské príspevky na podporu životných nákladov alebo pôžičku. Koho mám požiadať o pomoc – české alebo britské orgány?

  V prvom rade britské orgány – krajiny Únie musia cudzím štátnym príslušníkom (občanom EÚ) s trvalým pobytom na ich území poskytnúť rovnakú podporu ako svojim vlastným občanom. Trvalý pobyt znamená 5 rokov nepretržitého pobytu v krajine. To znamená, že ak ste v momente začiatku štúdia žili v Spojenom kráľovstve aspoň 5 rokov, budete mať nárok na rovnaké štipendium na pokrytie životných nákladov ako britskí študenti.

 • Som poľský občan a práve som dokončil bakalárske štúdium v Poľsku. Magisterské štúdium by som chcel absolvovať vo Francúzsku. Mám nárok na poľské alebo francúzske študentské príspevky na pokrytie životných nákladov?

  MOŽNO – krajiny Únie nemusia študentom z iných členských štátov poskytovať príspevky na pokrytie životných nákladov alebo pôžičky. Takisto nemusia podporovať svojich vlastných občanov študujúcich v zahraničí.

  Takéto rozhodnutia sú vo výhradnej právomoci dotknutých krajín – v niektorých krajinách majú študenti poberajúci štipendium na pokrytie životných nákladov obmedzené možnosti štúdia v zahraničí.

  Ak sa chcete dozvedieť o možnej pomoci, kontaktujte príslušné orgány v oboch krajinách.

 • Prídem o svoje štipendium na pokrytie životných nákladov počas štúdia, ak pôjdem študovať do zahraničia?

  JE TO MOŽNÉ – vaša krajina má na výber, či vám štipendium na pokrytie životných nákladov poskytne aj počas vášho štúdia v zahraničí. Informujte sa preto u príslušných orgánov.

  V prípade, že vám vaša domovská krajina neposkytne podporu, musí zaistiť, aby príslušné pravidlá upravujúce jej poskytovanie nepredstavovali prekážku obmedzujúcu slobodu voľného pohybu.

 • Som rakúsky štátny príslušník a som študentom denného štúdia práva v Spojenom kráľovstve. Požiadal som o pôžičku na školné a štipendium na pokrytie životných nákladov, neboli mi však priznané. Mám nárok na finančnú pomoc v Spojenom kráľovstve na rovnakom základe ako britskí študenti?

  NIE – máte nárok na rovnaké granty na pokrytie školného ako britskí občania, nemáte však automatický nárok na štipendium na pokrytie životných nákladov na tom istom základe ako britskí občania. Krajiny EÚ nie sú povinné poskytovať štipendium na pokrytie životných nákladov osobám, ktoré na ich území nemajú obvyklý pobyt, pokiaľ nejde o pracovníkov, samostatne zárobkovo činné osoby (alebo osoby, ktoré si zachovávajú takýto štatút) a ich rodinných príslušníkov.
 • Som Francúzka a chcela by som študovať v Českej republike. Ak chcem mať nárok na rovnaké poplatky ako českí študenti, musím sa najskôr stať osobou s pobytom v ČR?

  NIE – ako francúzskej občianke študujúcej v Českej republike vám vďaka právnym predpisom EÚ nemôžu účtovať vyššie školné ako občanom ČR. Nemusí vám však vzniknúť nárok na štipendium na pokrytie životných nákladov od českých orgánov, pokiaľ tam nemáte trvalé bydlisko.
 • Môže škola v EÚ vyberať vyššie školné od zahraničných študentov ako od štátnym príslušníkov? Môže napríklad škola v Poľsku účtovať britskému občanovi vyššie školné ako poľskému občanovi?

  NIEškoly v EÚ nemôžu diskriminovať na základe štátnej príslušnosti, takže v tomto prípade poľská škola nemôže účtovať britskému občanovi vyššie školné ako poľským študentom.
 • Som Čech a v Spojenom kráľovstve žijem a pracujem už rok a pol.  Požiadal som o štipendium na pokrytie životných nákladov, ale orgány mi ponúkli zníženú sumu na základe toho, že som bol migrujúcim pracovníkom. Mám nárok na plnú výšku?

  JE TO MOŽNÉ – mohli by ste mať nárok na štipendium, ak štúdium/odborná príprava súvisí s vašou predchádzajúcou prácou. V takom prípade by ste mali rovnaké právo na štipendium ako britskí študenti. Jeho výška závisí od príjmov domácnosti: čím vyššie príjmy, tým nižšie štipendium.

 

Získať hlavné informácie o tejto téme
Poplatky a finančná pomoc
Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo