A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 25/04/2017

Gyakran feltett kérdések - Egyetemi tandíjak és pénzügyi támogatások

 • Dán állampolgár vagyok, és Németországban szeretném folytatni a tanulmányaimat, az általam kiválasztott németországi egyetemtől azonban azt a tájékoztatást kaptam, hogy tandíjat kell fizetnem. Én úgy tudtam, hogy az EU-országok állampolgárai tandíjmentességet élveznek más uniós országokban. Nem ez a helyzet?

  NEM – Az uniós jog értelmében Ön nem mentesül a tandíjfizetés alól. Az uniós szabályok azt mondják ki, hogy Önt ugyanolyan bánásmódban kell részesíteni abban az országban, ahol tanulni szeretne, mint az ottani állampolgárokat. Ha tehát a német hallgatóknak kell tandíjat fizetniük az egyetemi tanulmányokért, akkor Ön is tandíjköteles.

 • Francia állampolgár vagyok, és Írországban szeretnék tanulni. Az ír egyetemeken az ír állampolgároktól nem kérnek tandíjat. Azt jelenti-e ez, hogy nekem sem kell majd tandíjat fizetnem?

   IGEN – Az uniós jog értelmében az uniós polgárok ugyanolyan feltételekkel folytathatnak tanulmányokat a fogadó EU-ország oktatási rendszerében, mint az adott ország saját állampolgárai. Ez azt jelenti, hogy francia állampolgárként Önt a tandíj tekintetében ugyanolyan bánásmód illeti meg, mint az ír állampolgárságú hallgatókat.

 • Angol vagyok, és Skóciában járok egyetemre. Az egyetem magasabb tandíjat számít fel nekem, mint a skót diákoknak és a más uniós országokból származó hallgatóknak. Nem minősül ez hátrányos megkülönböztetésnek az uniós jog értelmében?

  NEM – Az Ön által ismertetett eset tárgya az Egyesült Királyság saját állampolgáraival kapcsolatos viszonya, ez pedig az Egyesült Királyság belügye, így nem tartozik az európai uniós jog hatálya alá.

 • Cseh állampolgár vagyok, de 12 éves korom óta az Egyesült Királyságban élek. Szeretnék itt egyetemre járni, de ösztöndíj nélkül nem tudom fedezni a tanulmányaim költségét. Kihez forduljak az ösztöndíjkérelmemmel – a cseh vagy a brit hatóságokhoz?

  Elsődlegesen a brit hatóságokhoz – az uniós tagállamoknak ugyanolyan mértékű támogatást kell nyújtaniuk a területükön állandó lakóhellyel rendelkező külföldi uniós polgárok számára, mint amilyenben saját állampolgáraikat részesítik. Állandó lakos az, aki legalább 5 éve megszakítás nélkül a szóban forgó országban él. Ha tehát az egyetemi tanév kezdetekor Ön már legalább 5 éve az Egyesült Királyságban lakik, jogosult arra, hogy ugyanakkora összegű megélhetési juttatást kapjon, mint a brit hallgatók.

 • Lengyel állampolgár vagyok, és épp most fejeztem be az egyetemi alapképzést Lengyelországban. Franciaországban szeretném megszerezni a mesterfokozatot. Jogosult vagyok-e lengyel vagy francia tanulmányi ösztöndíjra?

  ATTÓL FÜGG – Az EU kormányainak nem kötelességük ösztöndíjat, illetve diákhitelt nyújtani a más uniós országokból származó diákoknak, ahogy az sem, hogy saját állampolgáraik külföldi tanulmányait támogassák.

  Ezekben a kérdésekben a kormányok teljes mértékben saját belátásuk szerint döntenek. Egyes országok csak bizonyos feltételekkel vagy egyáltalán nem nyújtanak megélhetési juttatásokat azon állampolgáraiknak, akik külföldön folytatnak tanulmányokat.

  Vegye fel a kapcsolatot mindkét ország illetékes hatóságaival, és érdeklődje meg tőlük, milyen támogatásra számíthat.

 • Elveszítem-e az államtól kapott megélhetési juttatást akkor, ha külföldön folytatom a tanulmányaimat?

  LEHET, HOGY IGEN – Az egyes uniós országok saját hatáskörben dönthetnek arról, nyújtanak-e megélhetési juttatást külföldön tanuló állampolgáraiknak. Azt tanácsoljuk Önnek, kérjen tájékoztatást hazájának illetékes hatóságaitól a vonatkozó szabályokról.

  Ha hazája nyújt megélhetési támogatást a külföldi tanulmányokhoz, az országnak gondoskodnia kell arról, hogy a jogosultsági szabályok ne korlátozzák indokolatlan mértékben a hallgatók szabad mozgását.

 • Osztrák állampolgár vagyok. Jogot tanulok nappali szakon az Egyesült Királyságban. Tanulmányi kölcsönt és megélhetési juttatást igényeltem, de elutasították a kérelmemet. Jogosult vagyok-e arra, hogy az Egyesült Királyságban pénzügyi támogatást kapjak a brit állampolgárságú diákokkal azonos feltételek mellett?

  NEM – Ön jogosult arra, hogy a brit állampolgárságú diákokra vonatkozó feltételek mellett tanulmányi ösztöndíjat kapjon a tandíj fedezése céljából, de – velük ellentétben – nem illeti meg automatikusan a jog, hogy megélhetési juttatásban részesüljön az Egyesült Királyságban. Az uniós országoknak nem kötelező megélhetési juttatást nyújtaniuk olyan embereknek, akiknek nem az országban van a szokásos tartózkodási helyük, kivéve a munkavállalói, illetve az önálló vállalkozói jogállással rendelkező (vagy ezt a jogállást megtartó) személyeket és családtagjaikat.
 • Francia állampolgár vagyok, és a Cseh Köztársaságban szeretnék továbbtanulni. A Cseh Köztársaságban kell-e állandó lakhellyel rendelkeznem ahhoz, hogy jogosult legyek ugyanolyan összegű tandíj fizetésére, mint a cseh állampolgárságú diákok?

  NEM – Az uniós szabályok értelmében Önnek – Csehországban tanuló francia diákként – nem kell magasabb összegű tandíjat fizetnie a cseh állampolgárságú diákoknál. Az azonban elképzelhető, hogy ha állandó lakóhelye másik országban található, nem részesülhet megélhetési juttatásban a cseh hatóságoktól.
 • Joguk van-e az Európai Unióban működő iskoláknak ahhoz, hogy magasabb összegű tandíjat számítsanak fel a külföldi állampolgárságú diákoknak? Vegyünk például egy lengyel egyetemet. Jogszerűen jár-e el az intézmény, ha magasabb tandíjat fizettet az ott tanuló brit diákokkal, mint a lengyel állampolgárságú hallgatókkal?

  NEMAz EU területén működő iskolák nem diszkriminálhatnak állampolgársági alapon, azaz a példában szereplő lengyel egyetem nem számíthat fel magasabb tandíjat a brit diákoknak, mint amekkorát a lengyel hallgatóknak kell fizetniük.
 • Cseh állampolgár vagyok. Másfél éve az Egyesült Királyságban élek és dolgozom.  Tanulmányi ösztöndíjat pályáztam meg, de csak csökkentett összegű támogatást ítéltek meg a számomra azon az alapon, hogy migráns munkavállaló vagyok. Tényleg nem vagyok jogosult teljes összegű ösztöndíjra?

  AZ ATTÓL FÜGG – Ha a kérdéses képzés kapcsolódik az előző munkájához, elképzelhető, hogy jogosult tanulmányi ösztöndíjra. Ebben az esetben Önt ugyanazok a jogok illetik meg az ösztöndíj vonatkozásában, mint a brit diákokat. A megítélt ösztöndíj összege a szerzett jövedelemtől függ: minél nagyobb annak a háztartásnak a jövedelme, amelynek Ön a tagja, annál kisebb az ösztöndíj.

 

A témával kapcsolatos legfontosabb információk
Egyetemi tandíjak és pénzügyi támogatások
EU-jogszabályok
Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz